Katalog

Renata Dutka, 2015-01-20
Zabrze

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Scenariusz zajęć świetlicowych.

- n +

Konspekt zajęć świetlicowych

Temat: Tradycje i symbole świąt Wielkanocnych.
Miejsce: Świetlica
Czas: 45 minut
Prowadząca: Renata Dutka

Metody i formy pracy: praca indywidualna, rozmowa kierowana, burza mózgów.
Środki dydaktyczne: rebusy, krzyżówka, kartki z zadaniami, długopis, tablica, słownik j. polskiego.

Cele główne:
- aktywne uczestnictwo w poznawaniu tradycji i zwyczajów związanych ze świętami
- inspirowanie indywidualnych, spokojnych wypowiedzi
- zapoznanie się z symbolami świąt Wielkanocnych
- umiejętna korelacja z różnymi przedmiotami- łączenie symboli świąt z podstawowymi zasadami ortograficznymi na j. polskim i podstawowymi obliczeniami matematycznymi
- wdrażanie do współpracy w grupie

Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie tradycja
- uczeń umie redagować życzenia wielkanocne
- uczeń potrafi dokonać prostej analizy wiersza
- uczeń umie wykonać proste obliczenia matematyczne
- uczeń zna poprawną pisownię wyrazów
Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczestników zajęć. Prowadzący pyta dzieci w jakim są dziś nastroju, a następnie przedstawia im temat zajęć. Jak myślicie dlaczego zajmujemy się tym tematem teraz ? Uczniowie udzielają odpowiedzi np. ponieważ zbliżają się święta Wielkanocne.
Nauczyciel następnie pyta dzieci ,, Co to według nich jest tradycja? . Uczniowie udzielają odpowiedzi, a następnie jeden z nich odczytuje definicję ze słownika.
2. Prowadzący nawiązując do tematu pyta dzieci jakie tradycje wielkanocne kultywowane są w ich domach, środowisku lokalnym. Dzieci udzielają różne odpowiedzi.
3. Indywidualizacja pracy
Nauczyciel rozdaje każdemu z uczniów kartkę z zadaniem dla niego
Uczeń 1:
Napisz , co powinno znajdować się w koszyku wielkanocnym , oraz udziel odpowiedzi na następujące pytania.
Dlaczego święcimy jajka, a nie inne potrawy ?
Jakie potrawy powinny być na stole wielkanocnym?
Uczeń 2:
Dokonaj analizy wiersza. ( załącznik 1)
Uczeń 3:
Rozwiąż następujące rebusy ( załącznik 2)
Uczeń 4:
Rozwiąż następujące zadania matematyczne ( załącznik 3)
Uczeń 5:
Zredaguj życzenia wielkanocne
Uczeń 6:
Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami ( załącznik 4)
Uczeń 7:
Rozwiąż następujące zadania matematyczne ( załącznik 5)

4. Podsumowanie:
Na zakończenie zajęć uczniowie wspólnie rozwiązują krzyżówkę .


Załącznik 1

Na stole pisanki
Tęczą malowane
Wśród zieleni trawy
Cukrowy baranek

Bazie w wazoniku
Ciasta i wędliny
Wielkanoc i wielkie
Spotkanie rodziny.


Z ilu wersów składa się ten wiersz?
Jakie słowa się rymują ?
Jaka jest ilość sylab w linijce?Załącznik 3


W koszyku wielkanocnym wędlina zajmuje ¼ część , 2/4 zajmują jajka. Jaką część stanowią pozostałe produkty ? .


Dane jest jajko. Znajdź na nim wszystkie pola z liczbami podzielnymi przez 3 i 9.
99,9,8,1,12,21,45,54,16,72,25,18,27,3,6,36,15,90,81,30,42.


Załącznik nr 4
Dokończ następujące zdania:
Na stole stoi cukrowy...................
W koszyku są kolorowe................
Na talerzu leży pyszny......................
W wazonie są żółte........................
Ostry na stole...........................


Załącznik nr 5

Rozwiąż następujące zadania matematyczne

W dwóch koszykach wielkanocnych jest 11 pisanek. Ile pisanek jest w pierwszym koszyku, jeżeli w drugim jest o 5 więcej? .


Zajączek przepłynął statkiem 2 km między dwiema przystaniami w ciągu 2 godzin. Ile km przepłynął zajączek w tych samych warunkach w ciągu 1 godziny? .


Załącznik nr 6
Hasła krzyżówki:

1. Koszyk pełen potraw niesiony do kościoła w Wielką Sobotę.
2. Kolorowa w koszyku.
3. Roślina pełna witamin, dekoracja świątecznego stołu.
4. Kolorowa i niezbędna w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.
5. Dzielimy się nim podczas wielkanocnego śniadania.
6. Uroczysta msza wielkanocna.
7. Mały pojemnik na wodę, używany przez dzieci w lany poniedziałek.
8. Piękny, żółty kwiat, symbol wiosny a także świąt Wielkanocnych.
9. Ostra potrawa znajdująca się na stole podczas śniadania wielkanocnego.

Wyświetleń: 1451


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.