Katalog

Robert Karolak, 2014-12-18
Pruszków

Religia, Sprawdziany i testy

Test diagnostyczny, 1 klasa gimnazjum

- n +


..........................................................
1. 5 zwyczajów adwentowych:
2. Chrystus tzn.…………………
3. Cnoty teologalne: miłość, …
4. Do czego używano mirry?
5. Dopisz brakujących Apostołów: Szymon, Jakub, Jakub, Jan, Piotr, Bartłomiej, Jan, Mateusz .........................................................
6. Dystans drogi szabatowej określa się na ………… łokci.
7. Ile podróży misyjnych odbył św. Paweł?
8. Jak brzmi Protoewangelia?
9. Jak nazywamy św. Pawła?
10. Jakie dary złożyli Trzej Mędrcy?
11. Jakie znasz sakramenty uzdrowienia?
12. Kiedy biskup poświęca krzyżmo święte?
13. Kiedy obchodzimy Pięćdziesiątnice?
14. Kiedy przeżywamy Wniebowstąpienie Pana Jezusa?
15. Kim byli faryzeusze?
16. Kto był wniebowzięty?.........................................
17. Kto należy do Kolegium Biskupów?
18. Kto zastąpił Judasza w gronie Apostołów?..........................
19. Piekło to
20. Podaj 5 miejscowości, w których odbyły się sobory powszechne.
21. Podaj imię i nazwisko biskupa warszawskiego.
22. Podaj imię słynnego celnika Nowego Testamentu.
23. Podaj imiona i czas panowania papieży Soboru Watykańskiego II.
24. Sprawy ostateczne to: śmierć,....................
25. Teologia to nauka o .......................
26. Trzy nazwy trzeciego sakramentu świętego:
27. Warunki sakramentu pokuty.
28. Wyjaśnij pojęcie paruzji.
29. Wyjaśnij znaczenie nadziei chrześcijańskiej.
30. Wymień 3 listy św. Pawła.
31. Wypisz 5 dokumentów Soboru Watykańskiego II:.............
Wypisz nazwy diecezji, których stolicami są następujące miejscowości: Kraków-............, Świdnica-..............., Pelplin-............
Przemyśl-.........., Bydgoszcz-................, Warszawa-.............
32. Z ilu części składa się różaniec?
33. Imię anioła, który zwiastował Maryi, że zostanie Matką Jezusa:
a) Anioł Stróż
b) Gabriel
c) Michał

34. . Maryja urodziła Jezusa w:
a) Jerozolimie
b) Nazarecie
c) Betlejem
35. Imię jednego z Mędrców:
a) Daniel
b) Baltazar
c) Symeon
36. Święta Rodzina ucieka przed gniewem Heroda do:
a) Jerozolimy
b) Rzymu
c) Egiptu
37. Ile lat miał Jezus, gdy nauczał w świątyni?
a) 30
b) 12
c) 28
38. Kto udzielił Jezusowi chrztu w rzece Jordan?
a) Piotr
b) Izajasz
c) Jan Chrzciciel
39. Jezus pościł na pustyni:
a) 15 dni
b) 40 dni
c) 7 dni
40. Ilu Apostołów Jezus powołał?
a) 72
b) 12
c) 15
41. Święty Piotr był:
a) rybakiem
b) stolarzem
c) pasterzem
42. "Czcij ojca i matkę swoją", które to jest przykazanie?
a) 6
b) 4
c) 9
43. Ile jest warunków sakramentu pokuty?
a) 7
b) 10
c) 5
44. Ile jest przykazań Bożych?
a) 9
b) 10
c) 12
45. Kiedy lud wołał do Jezusa "Hosanna Synowi Dawidowemu?
a) na górze Tabor
b) podczas wjazdu do Jerozolimy
c) po Zmartwychwstaniu
46. Kiedy Jezus powiedział "Bierzcie i jedzcie to jest Ciało Moje (...) pijcie to jest Krew Moja?"
a) w Wielką Niedzielę
b) w Wielki Piątek
c) w Wielki Czwartek
47. Do kogo Jezus skierował słowa:"Przyjacielu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego"?
a) do Filipa
b) do Judasza
c) do Pawła
48. Rok liturgiczny rozpoczyna okres:
a) Bożego Narodzenia
b) Zwykły
c) Adwentu
49. Jezusa na śmierć skazał:
a) Herod
b) Poncjusz Piłat
c) Kajfasz
50. Do kogo Jezus powiedział: "córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi"?
a) Marii Magdaleny
b) kobiet
c) Weroniki
51. Do kogo Jezus powiedział: "Zaprawdę powiadam ci, że dziś ze Mną będziesz w raju"?
a) Jana
b) dobrego łotra
c) Piotra
52. Z jakiego miejsca Jezus powiedział: "Niewiasto oto syn Twój, Synu oto Matka twoja"?
a) z nad jeziora
b) na górze Przemienienia
c) z Krzyża
53. Na jakiej górze Jezus powiedział: "Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego"?
a) na górze Tabor
b) na Kalwarii
c) na Synaju

Wyświetleń: 1035


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.