AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Zuzanna Waszczuk, 2015-01-20
Gryfice

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Czynności organizacyjne:
Lp. Działania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
I

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.


1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
VIII/IX 2014 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego, Karta Nauczyciela,
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
2. Poznanie zadań funkcjonowania i organizacji zadań szkoły Ponowna analiza dokumentacji (regulaminów, WSO, planu wychowawczego. statutu szkoły) IX/X 2014 Notatki
3. Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły

Systematyczne zapoznawanie się
z literaturą pedagogiczną Okres stażu

Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

Notatki

4.

Praca z uczniem zdolnym
Wzbudzanie szerszych zainteresowań uczniów:
dostarczanie literatury
Zajęcia z ekonomii poszerzające wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania

W zależności
Zapisy w dzienniku zajęć


5.
Praca z uczniem mającym problemy w nauce
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ekonomicznych od potrzeb
Okres stażu.
pozalekcyjnych


II
§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej


1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego. Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej. X 2014 r.

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych
i narzędzi badawczych przy wykorzystaniu technologii informacyjnej Korzystanie z encyklopedii multimedialnej,

Przygotowanie sprawdzianów, testów, kartkówek, kwestionariuszy na zajęcia z doradztwa zawodowego
Opracowanie pomocy dydaktycznych, opracowanie testów, sprawdzianów, diagnozy, ćwiczeń Okres stażu. Wydruki.
Testy, ankiety, ćwiczenia na zajęcia z doradztwa zawodowego
3. Aktualizowanie biblioteczki doradcy zawodowego

Gromadzenie płyt CD, słowników multimedialnych, edukacyjnych programów komputerowych, testów z zakresu doradztwa zawodowego Okres stażu. Wykaz pomocy audiowizualnych
4. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej (lekcje w pracowni komputerowej) Prowadzenie lekcji, zajęć z doradztwa zawodowego, Okres stażu. Scenariusze zajęć
5. Prowadzenie zakładki Szkolnego Ośrodka Kariery na stronie internetowej szkoły
Zamieszczenie na stronie szkoły, w zakładce SZOK informacji, artykułów i sprawozdań dla nauczycieli, rodziców i uczniów z działalności Szkolnego Ośrodka Kariery
Wykonywanie gazetek informacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej
Okres stażu. Strona internetowa


zdjęcia

III

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Publikacje w Internecie

Publikowanie na portalach edukacyjnych i forach dla nauczycieli przygotowanych materiałów, na przykład PSO, scenariuszy lekcji, ankiet, planów pracy, itp.
IX/X 2014 Publikacje w Internecie (wydruki)
2. Publikacja artykułów w prasie lokalnej
Zamieszczanie w prasie lokalnej artykułów
o przeprowadzonym projekcie: „ Najlepszy w zawodzie”, konkursach, działaniach Szkolnego Ośrodka Kariery Okres stażu Artykuły, sprawozdania, zdjęcia
3. Prowadzenie zajęć lekcyjnych otwartych z przedmiotów ekonomicznych i zajęć z doradztwa dla zainteresowanych nauczycieli. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli praktykantów, stażystów

Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego lub innych zajęć.
W razie potrzeb
Okres stażu. Scenariusze lekcji, recenzje – informacje zwrotne.
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego
Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów ekonomicznych Okres stażu. Notatki.
IV


§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych: „ Ja na rynku pracy” Zajęcia warsztatowe. Opracowanie i wdrożenie zajęć. Okres stażu Program zajęć edukacyjnych, ankiety ewaluacyjne, zdjęcia, sprawozdania
V

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Realizacja zajęć w ramach programów unijnych (np. projektu
„ Najlepszy w zawodzie” finansowanego ze środków EFS)
Przygotowywanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego – warsztaty,
2014/2015

Zapisy w dokumentacji projektowej

2

Organizacja konkursu szkolnego „ Z ekonomią na Ty” Przygotowanie i realizacja konkursu Okres stażu

Zapisy w dzienniku doradcy, zdjęcia, sprawozdanie, dyplomy

4.

Realizacja zadań doradcy zawodowego zawarte w Statucie Szkoły § 86

Przygotowanie uczniów do udziału w rejonowych i ogólnopolskich konkursach i olimpiadach o tematyce ekonomicznej Zajęcia i warsztaty przygotowujące do funkcjonowania na rynku pracy


Zajęcia dodatkowe z zainteresowanymi uczniami, rozwiązywanie testów, itp.


Okres stażu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konkursów, publikacje w Internecie i prasie lokalnej

5. Organizacja wycieczek
Wycieczki do zakładów pracy w ramach preorientacji zawodowej
Wycieczki do Szczecina w ramach Salonu Maturzysty i innych
Okres stażu Karta wycieczki, sprawozdania
VI

§ 8 ust. 2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Udział w akcjach organizowanych przez różne podmioty w ramach akcji o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim Organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
Okres stażu Sprawozdanie, zdjęcia, publikacje w Internecie i prasie lokalnej
2.


Udział w akcjach charytatywnych
i społecznych
Współpraca w akcjach „Sprzątanie świata”
Zbieranie nakrętek dla chorych dzieci
i różnych innych
Okres stażu Zdjęcia, sprawozdanie, , publikacje w Internecie i prasie lokalnej

3.

Praca w zespole do spraw promocji szkoły i innych zespołach zadaniowych Udział w spotkaniach zespołu, wykonywanie przydzielonych zadań
Okres stażu Notatki, protokół zespołu

4.

Współpraca z PUP w Gryficach, WUP w Szczecinie, OHP w Szczecinie
Zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące świadomego wyboru zawodu i szkoły oraz motywacji do rozwoju zawodowego.
Okres stażu Sprawozdanie, zdjęcia, publikacje w Internecie i prasie lokalnej
5. Współpraca z pracodawcami, doradcami zawodowymi, przedstawicielami różnych zawodów
Zajęcia i warsztaty z udziałem zaproszonych gości

Okres stażu Sprawozdanie, zdjęcia, publikacje w Internecie i prasie lokalnej
VII

§ 8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. Zdiagnozowanie problemu, dobór właściwych metod, wyciągnięcie wniosków.
Cały okres stażu
Opisy przypadków

Plan Rozwoju Zawodowego może podlegać modyfikacji podczas trwania stażu.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 302


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.