AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Izabela Szymaniec, 2014-10-08
Toszek

Ekonomia, Ćwiczenia

Bilans różnic i bilans ruchu - ćwiczenia

- n +


Zad.1

Stany poszczególnych składników bilansu wynosiły
na początek okresu: na koniec okresu:
środki trwałe w budowie 3.600,- –
środki trwałe 200,- 4.100,-
materiały 350,- 250,-
wyroby gotowe – 150,-
środki pieniężne w kasie 270,- 320,-
kapitał udziałowy 5.000,- 5.000,-
zysk 50,- –
kredyt bankowy – 1.000,-
zobowiązania. wobec dostawców 650,- 150,-
zobowiązania wobec budżetu 620,- 70,-

Na podstawie powyższych danych sporządź:
– bilans początkowy,
– bilans końcowy,
– bilans różnic,
– bilans ruchu
oraz oceń źródła pochodzenia gotówki i ich wykorzystanie.

Zadanie 2

Stany poszczególnych składników bilansu wynosiły
na początek okresu: na koniec okresu:
środki trwałe 1.821,- 2.031,-
zapasy 252,- 510,-
należności 288,- 759,-
środki pieniężne 156,- 231,-
kapitał akcyjny 1.750,- 2.050,-
zysk 422,- 959,-
kredyt bankowy – 168,-
zobowiązania 345,- 354,-

Na podstawie powyższych danych sporządź:
– bilans początkowy,
– bilans końcowy,
– bilans różnic,
– bilans ruchu
oraz oceń źródła pochodzenia gotówki i ich wykorzystanie.
Wyświetleń: 760


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.