AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

ARTUR WIERZBA, 2014-11-14
KIELCE

Wychowanie fizyczne, Konspekty

DOSKONALENIE UDERZENIA PIŁKI PROSTYM PODBICIEM - PIŁKA NOŻNA

- n +

Temat: Doskonalenie uderzenia piłki prostym podbiciem

Odniesienie do podstawy programowej: Program ,, Od zabawy do sportu i rekreacji”
Nr 401488/01, piłka nożna.


Cele główne lekcji:

1. Umiejętności: Uderzenie piłki prostym podbiciem , doskonalenie przyjęć.

2. Motoryczność: Szybkość i siła NN

3. Wiadomości: Wymiary boiska

4. Akcent wychowawczy : Dyscyplina, przestrzeganie zasad BHP
5.
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

Czas trwania: 45 min.

Klasa: I

Liczba ćwiczących: 15

Przybory i przyrządy: piłki nożne, paliki, oznaczniki


Tok lekcji Zadania szczegółowe
Czas Uwagi organizacyjno - metodyczne
CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Czynności organizacyjno –porządkowe.

2. Motywacja do zajęć.

3. Rozgrzewka.Zbiórka, sprawdzenie obecności, sprawdzenie gotowości do zajęć, omówienie tematu zajęć.

N –el wprowadza podstawowe zasady gry w piłkę nożną.

Zab. ożywiająca - „Lawina”
Bieg dookoła boiska
- na przemian stronne krążenia RR w tył
- obustronne krążenia RR w tył
- skip A
- skip C
- w marszu co trzeci krok skłon raz do LN raz do PN
- bieg na czworakach
- w marszu wymachy raz LR do PN raz PR do LN
- skrętoskłony T w lewo i prawo
- przysiad podparty naprzemianstronne rzuty NN w tył
- zwis tyłem do drabinek, wznosy prostych NN do poziomu
- w leżeniu przodem NN zaczepione o drabinki wznosy T w tył
- podskoki kuczne2 min


3 min
10min
Przejście do luźnej rozsypkiPodejść do drabinek i stanąć tak aby jedna drabinka była dla jednego ćwiczącego


CZĘŚĆ GŁÓWNA

4. Realizacja zadania głównego.


Ćw. tech. bez piłki

- bieg ze zmianą tempa po przekątnej sali
- bieg slalomem
- bieg tyłem do połowy sali, dalej bieg przodem

Ćw. tech. z piłką

Pokaz i objaśnienie przyjęcia piłki prostym podbiciem .
- w parach naprzeciwko siebie 4m, podania piłki rękami do LN
- j.w. PN
- j.w. po dojściu z 1 m. do piłki po koźle LN
- j.w. PN
- po dobiegnięciu
- strzał na bramkę prostym podbiciem LN
- j.w. PN

Gra – gra szkolna


25 min


Uczniowie ćwiczą na własne max tempoUstawienie w parach, naprzeciw siebie
Poprawiam błędy popełnione przez uczniów podczas nauki uderzenia


Uczniowie starają się wykonywać podczas gry strzały na bramkę prostym podbiciem i podania wew. częścią stopy
Doskonalenie przyjęć i podań realizowane jest podczas gry szkolnej
CZĘŚĆ KOŃCOWA
5. Ćwiczenia uspokajające.6. Czynności organizacyjno porządkowe.

7. Nastawienie do aktywności pozalekcyjnej.

- Swobodny bieg dookoła boiska
- wznos RR w górę – wdech
- opust RR w dół – wydech
- w marszu rozluźnianie mm NN

Zbiórka, omówienie lekcji, pożegnanieZachęcenie do zajęć SKS

5 min


Wyświetleń: 1166


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.