Katalog

Edyta Frątczak, 2014-08-26
Darłowo

Pedagogika, Artykuły

Sposób na dobre maniery przedszkolaka

- n +

Sposób na dobre maniery przedszkolakaNieposłuszne dziecko w przedszkolu potrafi utrudnić pracę, a nawet przyprawić o ból głowy. Jednakże należy pamiętać, że każdego nawet najbardziej krnąbrnego malucha można nauczyć dobrych manier.
Żadne dziecko nie jest ideałem, żadne nie zna wszystkich przyjętych zasad, jakie panują w świecie, co wolno, czego nie wolno. Doświadczenia te zdobywa stopniowo i my wychowawcy musimy mu w tym pomóc. Jedna
z nauczycielek zainspirowana książką Anett Kast – Zahn zaproponowała zastosowanie metody przedszkolnego systemu motywacyjnego pod nazwą
,, Dobre maniery”

Materiał Dobre maniery” może zawierać:

1. List do rodziców
2. Słowo do wychowawców
3. Informacje na temat sposobów rejestrowania sukcesów dziecka
4. Savoir – vivre przedszkolaka


Punkt 1.
List do rodziców winien zawierać informacje o wprowadzeniu metody przedszkolnego systemu motywacyjnego. W kilku zdaniach należy wyjaśnić na czym polega ta metoda, a następnie jakie są oczekiwania nauczyciela
w stosunku do rodziców. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, iż pomoc rodziców w realizacji tej metody jest absolutnie niezbędna.

Punkt 2.
Słowo do wychowawców kieruje właśnie teraz. Wiem, że pomoc dziecku
w odnalezieniu miejsca w grupie, nauczenie wyrozumiałości i serdeczności, wyzbycie się egoizmu to niełatwe zadanie dla nauczyciela. Ale to właśnie wychowawca pomaga rodzicom formować osobowość dziecka. Dobre wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Dlatego częstokroć określa się je mianem sztuki. Nie polega ona na spontanicznym działaniu. Jest procesem, który wymaga cierpliwości i stanowczości ze strony rodziców
i wychowawców.
Edukacja przedszkolna jest pierwszym i najważniejszym pomostem pomiędzy wychowaniem w rodzinie a przedszkolem.
Procesy emocjonalne są wyznacznikiem życiowych sukcesów, bo wpływają na sposób przeżywania świata, komunikację społeczną, zrozumienie innych. Wpajanie wychowankom systemu wartości poprzez rozumienie słów: dobro, zło, prawda, przyjaźń, radość, smutek oraz rozwijanie takich umiejętności jak współdziałanie i zgodne współżycie w grupie to jedno z wielu zadań wychowawczych przedszkola.
Metoda skutecznej nauki dobrych manier nie jest niekończące instruowanie, ale ocenianie i docenianie wysiłków dziecka, czyli oceń i doceń.
Nie krytykowanie, ale pomaganie w rozwiązywaniu problemu, a przede wszystkim zauważenia nawet najmniejszych starań i sukcesów dziecka. Krytyka działa bardzo zniechęcająco. Często wytykanie błędów może doprowadzić
u dziecka do braku wiary we własne możliwości. Karcić należy tylko za jawne przejawy wrogości zagrażające bezpieczeństwu pozostałych dzieci lub przejawy krnąbrnego nieposłuszeństwa.
Działania o charakterze wzmacniającym pozytywne zachowania dziecka są podstawą w odnoszeniu sukcesów wychowawczych.
Następną formą w realizacji przedszkolnego systemu motywacyjnego jest zeszyt sukcesów przedszkolaka. Służy on rejestrowaniu przez dzieci ich pozytywnych zachowań wyrażonych uprzednia pochwałą ze strony nauczyciela:
Przed przystąpieniem do wypełniania kart sukcesów należy zapoznać dzieci z zasadami savoir – vivre przedszkolaka. Ponadto sprawdzić, nawet kilkakrotnie, stopień zrozumienia przyjętych norm i reguł.

Punkt 4

Savoir – vivre przedszkolaka


Obszar I

Relacje z rówieśnikami i dorosłymi

umiem zgodnie bawić się z kolegami,
nie zabieram zabawek,
dziele się miejscem zabawy i zabawkami,
szanuje wytwory pracy kolegów np. budowli, układanek,
używam form grzecznościowych wobec kolegów,
mówię prawdę o zaistniałej sytuacji konfliktowej,
umiem przeprosić, gdy wyrządzę koledze krzywdę
słucham poleceń dorosłych,
używam form grzecznościowych wobec pracowników przedszkola.


Obszar II
Przestrzeganie praw i obowiązków


samodzielnie sprzątam miejsce zabawy,
przestrzegam zasad ostrożności w czasie zabawy w sali, na placu zabaw, na wycieczce,
kulturalnie zachowuję się w czasie posiłków,
przestrzegam zasad obowiązujących w łazience.

Punkt 3.

Kartę savoir – vivre wklejamy do zeszytu sukcesów celem zapoznania
z nią rodziców.
Kartę sukcesów dziecka konstruuje nauczyciel w zależności od wieku przedszkolaków. Najlepiej wprowadzić kolory jakimi przedszkolaki będą uzupełniać punkty sukcesów w poszczególnych obszarach.
Sugeruję kolor czerwony na określenie umiejętności pt.,, relacje z rówieśnikami i dorosłymi”, kolor żółty dla obszaru, przestrzeganie praw i obowiązków.
Aby dzieci czuły, że nauczyciel obserwuje i ocenia ich zachowania proponuję zwiększyć liczbę ustnych pochwał, typu ,, Bardzo mi się podobało, jak pomogłeś koledze”, ,, Grzecznie się bawiłaś…itp.
Na koniec roku szkolnego dzieci otrzymują dyplom ,, Dobre maniery”.
Oczywiście, że wprowadzenie przedszkolnego systemu motywacyjnego jest bardzo pracochłonne, jednakże jest to jedna z metod, która daje pozytywne efekty z realizacji dobrych manier.


Wyświetleń: 489


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.