AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marek Osiak, 2014-07-14
Targówka

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Autorski program zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej

- n +

Autorski program zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej


Opracował:
Mgr Marek Osiak
Nauczyciel wychowania fizycznego
W Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym
Im. Polskiej Macierzy Szkolnej
W Mińsku Mazowieckim


Spis treści
1.Wstęp i założenia programu
2.Cele edukacyjne
3.Treści kształcenia
4.Procedury osiągania celów
5.Przewidywane umiejętności ucznia po zrealizowaniu programu
6.Ewaluacja
Bibliografia1.WSTĘP I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Organizacja zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej wynika z zapotrzebowania uczniów na tego typu aktywność sportową oraz planu wychowawczego szkoły. Realizacja zadań wychowawczych szkoły wymaga stwarzania warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów, dostosowania działań do ich potrzeb, rozwijania ich zainteresowań. Pozalekcyjne zajęcia sportowe skutecznie spełniają te wymogi.
Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III liceum ogólnokształcącego i realizowany będzie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Obejmować będzie grupę ok. 15 uczniów o zróżnicowanych umiejętnościach, sprawności ogólnej, ale wyrażających duże zaangażowanie w podnoszenie swoich umiejętności siatkarskich.
Program zajęć obejmuje wszechstronne usprawnianie, naukę i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych. Najistotniejszy wpływ na uczenie się gry w piłkę siatkową mają zaangażowanie oraz zdolności motoryczne. Celem procesu kształcenia jest wychowanie zawodnika wszechstronnego, który będzie dysponował możliwie najlepszą techniką i znajomością taktyki indywidualnej i drużynowej.


2. CELE EDUKACYJNE

CELE OGÓLNE

Wszechstronny rozwój organizmu poprzez aktywność ruchową.
Rozbudzanie sportowych zainteresowań uczniów.
Wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych.
Kształtowanie postaw prospołecznych.
Wyrabianie odporności psychicznej w walce sportowej.CELE SZCZEGÓŁOWE

Umiejętności
wytrenowanie sprawności ogólnej umożliwiającej opanowanie elementów technicznych
samokontrola i umiejętność sprawdzania poziomu cech motorycznych
opanowanie w zakresie dobrym techniki gry
opanowanie technik gry w ataku
opanowanie technik gry w obronie
stosowanie w grze założeń taktycznych
pełnienie rożnych funkcji w zespole, gra na różnych pozycjach
Wiadomości

znajomość przepisów gry w piłkę siatkową
znajomość i rozumienie założeń taktycznych
rola rozgrzewki w przygotowaniu organizmu do wysiłku sportowego
rola kapitana drużyny
bezpieczne uczestnictwo w zajęciach ruchowych


Postawy

kształtowanie takich cech jak systematyczność, pracowitość, obowiązkowość
rozwijanie umiejętności działań w zespole
umiejętność racjonalnego działania w stresie
kształtowanie odporności psychicznej
rozwijanie zachowań etycznych
stosowanie się do zasady fair play
godne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych


3. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Przegotowanie motoryczne

Wspieranie rozwoju fizycznego ucznia poprzez:
- zajęcia w terenie, biegi ciągłe, marszobiegi, biegi pod górę, zbieganie z góry
- zajęcia na siłowni szkolnej prowadzone jako trening stacyjny, trening obwodowy, trening siły ogólnej i trening siłowo-szybkościowy
- zajęcia na sali jako obwody ćwiczebne
- trening gibkościowy
- zajęcia gimnastyczne, ćwiczenie na materacach, ćwiczenia na drążku, skoki przez skrzynię
Przez cały czas prowadzona jest praca dydaktyczna z uczniami, by w zakresie działań indywidualnych podnosili swoją sprawność ogólną.


Przegotowanie techniczne i taktyczne

Naukę techniki gry w piłkę siatkową zawarłem w 16 tematach realizowanych na 32 zajęciach. Każdy temat to wyjaśnienie uczniom techniki danego elementu, zagrania, cel ćwiczeń, analiza błędów i środki zaradcze. Ze względu na skromną ilość zajęć większość nauczanych technik będzie się przenikać a stosowane środki będą na tyle wszechstronne by obejmować różnorodne elementy techniczne i działania taktyczne. Wiadomości dotyczące taktyki indywidualnej i zespołowej przekazywane na początku zajęć i w trakcie w miarę potrzeby.

Temat 1 Odbicie piłki oburącz górne i dolne w przód, odbicia w postawach wysokich, niskich, o zachwianej równowadze, odbicia sytuacyjne.

Temat2 Atak z piłek wysokich, półwysokich, krótkich, wyprowadzanie różnych form ataku z piłek dorzucanych, po odbiorze zagrywki, bez bloku, z blokiem pojedynczym.

Temat3 Zagrywka górna z rotacją postępującą, obrona w pięciu i rozegranie ofensywy przez zawodnika wystawiającego. Odmiany to wprowadzenie zagrywki szybującej.

Temat4 Obrona odbiciem dolnym, wystawa piłki oburącz w tył, rozegranie ataku przez zawodnika drugiej linii.

Temat 5 Wyprowadzanie ataku z piłek wystawianych w wyskoku po dorzucie piłki, po odbiorze łatwej zagrywki, po odbiorze piłki plasowanej.

Temat 6 Blok pojedynczy, asekuracja własnego ataku, asekuracja bloku po prostej, próby obijania bloku.

Temat 7 Atak po wystawie wysokiej lub półwysokiej po przyjęciu w ustawieniu pięcioosobowym zagrywki z rozegraniem ze strefy pierwszej bez bloku i z blokiem pojedynczym.

Temat 8 Blok pojedynczy i obrona w polu skrzydłami, blok podwójny i obrona w polu skrzydłami.

Temat 9 System gry czwarty w ataku, umiejętność ustawienia i poruszania się całej drużyny.

Temat 10 Wyprowadzanie ataku w systemie czwarty w ataku i wyprowadzanie kontrataku w tym systemie rozgrywania.

Temat 11 Utrwalanie umiejętności technicznych w grach 2:2, 3:3,
Umiejętność reagowania i stosowania rozwiązań taktycznych w grach 2:2 ,3:3.

Temat 12 Utrwalanie umiejętności gry obronnej, obrona piłki w polu, gra padem, gra rzutem.

Temat 13 Zagrywka górna tenisowa atakująca, doskonalenie zagrywki, doskonalenie odbioru zagrywki.

Temat 14 System gro 0:0:6, doskonalenie indywidualnych umiejętności i zachowań taktyki drużynowej, szkolenie uniwersalnych umiejętności u uczniów.

Temat 15 Wyprowadzenie różnych form ataku w zależności od jakości odebranej zagrywki i systemu obrony przeciwnika.

Temat 16 Gry szkolno-oceniające i gry właściwe.
4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Metody i formy organizacyjne należy dostosować do potrzeb rozwojowych ucznia.
Treści kształcenia dostosowane do możliwości fizycznych uczniów
Stosować indywidualizację na zajęciach.
Stwarzać atmosferę życzliwości i motywować do intensywnej pracy.
Zaspakajać potrzebę akceptacji i sukcesu.
Stawiać trudne, ale możliwe do zrealizowania zadania.
Nagradzać za postępy i osiągnięcia.
Eksponować indywidualne zdolności ucznia.
Powoływanie do reprezentacji szkoły.


5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
Uczeń potrafi prawidłowo odbić piłkę oburącz górą, oburącz dołem.
Wykonuje atak dynamicznie z piłki podrzucanej i wystawionej przez partnera.
Potrafi wykonać zagrywkę tenisową z rotacją postępującą.
Prawidłowo ustawia się i wykonuje blok pojedynczy i współpracuje z partnerem przy bloku podwojonym.
Potrafi asekurować własny atak i własny blok.
Potrafi współpracować w zespole.
Zna przepisy gry.
Potrafi dostosować się do taktyki zespołu.6. EWALUACJA EFEKTÓW REALIZACJI PROGRAMU

Ewaluacja to proces poznawczo-oceniający, który polega na badaniu programu kształcenia i ocenie efektów jego realizacji. Stosowana będzie na bieżąco, będzie ewaluacją bezpośrednią polegającą na systematycznej wnikliwej obserwacji, sporządzaniu notatek. Przeprowadzony będzie sprawdzian umiejętności technicznej na początku i na końcu programu oraz krótkie pomiary testami sprawności motoryki. Ocena programu w zakresie spełnienia oczekiwań uczniów przeprowadzona będzie przy pomocy ankiety anonimowej.
Bibliografia
Grządziel G., Szado D., Nowak B.: Piłka siatkowa. AWF Katowice 2012
Grządziel G., Władimir J.Ljach,: Piłka siatkowa. COS Warszawa 2000
Papageorgiou A. Spitzley W. Christ R.: Piłka siatkowa podręcznik nauczania podstawowego. Marszałek & Marszałek 1999
Superlak E., Piłka siatkowa. Techniczno – taktyczne przygotowanie do gry. BK, Wrocław 2006
Wróblewski P., Piłka siatkowa w szkole. WSiP 2005
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5417


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.