Katalog

Katarzyna Ryszka, 2014-06-30
Tychy

Język rosyjski, Konspekty

Liczymy do stu z Tatu. Użycie liczebników 1-100. Konspekt lekcji języka rosyjskiego.

- n +

Katarzyna RyszkaProjekt lekcji języka rosyjskiego w klasie drugiej technikumTemat: Liczymy do stu z Tatu. Użycie liczebników 1-100.

(2 jednostki lekcyjne)


Cele lekcji

 w zakresie wiedzy

Uczeń zna:

- nową leksykę,
- liczebniki 1 – 100,
- schemat odmiany liczebnika сто,
- zasady pisowni liczebników,
- podstawowe zasady wymowy.

> w zakresie umiejętności

Uczeń potrafi:

- korzystać ze słownika rosyjsko-polskiego,
- przetłumaczyć tekst piosenki,
- liczyć do stu,
- poprawnie zapisywać liczebniki,
- prawidłowo wymawiać głoski, połączenia głoskowe, słowa i wyrażenia zawarte w tekście,
- współpracować w grupie.


Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.


Metody pracy: wykład, ćwiczenia – praca ze słownikiem, „śniegowa kula”.


Pomoce dydaktyczne:

- słowniki rosyjsko-polskie,
- karty z tekstem piosenki Досчитай до ста,
- odtwarzacz, płyta CD zespołu TATU 200 po wstriecznoj
- np. S. Karolak, M. Krukowska: Praktyczna gramatyka rosyjska


Literatura pomocnicza

S. Grzybowski, M. Olechowicz, J. Wawrzyńczak: Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, t.1, Warszawa 1986.
S. Karolak, M. Krukowska: Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1984.
A. Mirowicz, J. Dulewiczowa, I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa: Wielki słownik rosyjsko-polski, Warszawa 1999.
Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова: Словарь трудностей русского языка, Москва 1987.
Planowany przebieg lekcjiCzęść wstępna:


1. Powitanie

2. Krótka rozmowa na temat grupy Tatu i jej piosenek.

3. Przedstawienie propozycji analizy piosenki Досчитай до ста jako materiału językowego.

4. Sformułowanie tematu i uświadomienie uczniom celów lekcji.Część zasadnicza:1. Odtworzenie nagrania w celu wstępnego zapoznania uczniów z piosenką Досчитай до ста.

2. Instruktaż:

Wsłuchując się uważnie w tekst piosenki, postarajcie się zapisać go; nagranie będzie odtwarzane we fragmentach. Zadanie wykonujecie samodzielnie. Następnie połączycie się w trzyosobowe grupy i porównacie swoje zapisy. Przygotujecie wspólnie wersję, którą zaprezentujecie klasie.

3. Utworzenie zespołów i praca w grupach.


4. Prezentacja tekstów przygotowanych przez grupy. Porównanie i uzupełnienie uczniowskich
zapisów.


5. Zapoznanie uczniów z pełnym tekstem piosenki.
Досчитай до ста

Он сказал: "Я устал". И его не вернуть.
Ты считаешь до 100. Ты мечтаешь уснуть.
Ты считаешь до 100. 100 случайных имён.
А тебе надо спать и не думать о нём.3x

Твоя лодка пуста у чужих берегов.
Ты считаешь до ста. 100 рассветных снегов.
Эта тема проста. Ты же знаешь как быть.
Надо просто до 100 досчитать и забыть.3x

Навсегда.

Досчитай, досчитай, досчитай до 100. 4x

4, 5, 6, 7, 8 ...

100 бессонных ночей, в лабиринтах любви.
100 случайных ключей. А в итоге нули.
100 друзей, 100 врагов. Сто растаявших льдин.
Забывай про него. 101, 101.
Забывай про него, забывай навсегда. 2x

Навсегда.

Досчитай, досчитай, досчитай до 100. 4x

59, 60, 61, 62 ...

Досчитай, досчитай, досчитай до 100. 5x6. Próba ustalenia, co sprawiło uczniom najwięcej trudności w trakcie zapisywania tekstu.
Komentarz nauczyciela na temat zasad wymowy. Weryfikacja uczniowskich błędów.

Uczniowie zauważają różnicę pomiędzy pisownią i wymową :
его – [jewo]
считаешь – [śsitajesz]
чужих – [ciużych]
же – [że]
растаявших – [rastajawszych]
случайных^имён - [słuciajnych^ ymion]
досчитать^и^забыть – [dośsitac^y^zabyt']
в^итоге – [w^ytogie]

( Powyższy zapis nie ma charakteru typowej transkrypcji, odbiega więc od ustalonych norm. Ma on jak najdokładniej oddać dźwiękową stronę wyrazów, dla potrzeb dydaktycznych)


7. Ćwiczenia artykulacyjne zakończone poprawnym odczytaniem tekstu przez uczniów.

8. Ćwiczenia w tłumaczeniu tekstu z języka rosyjskiego na język polski (uczniowie dokonują
przekładu dosłownego, korzystając ze słowników; każdej grupie nauczyciel przydziela jedną
zwrotkę)

Policz do stu

On powiedział: "Mam dość". Nie zawrócisz go już.
A ty liczysz do stu. Marzysz, żeby zasnąć.
Liczysz do stu. Sto przypadkowych imion.
A musisz spać i nie myśleć o nim. 3x

Twoja łódka jest pusta przy obcych brzegach.
Liczysz do stu. Sto śniegów porannych.
Ten temat jest prosty. Przecież wiesz, jak ma być.
Trzeba po prostu policzyć do stu i zapomnieć. 3x

Na zawsze.

Policz, policz, policz do stu. 4x

4, 5, 6, 7, 8 ...

100 bezsennych nocy w labiryntach miłości.
100 przypadkowych kluczy, a w sumie zera.
100 przyjaciół, 100 wrogów. Sto lodowych brył.
Zapominaj o nim. 101, 101.
Zapominaj o nim, zapominaj na zawsze. 2x

Na zawsze.

Policz, policz, policz do stu. 4x

59, 60, 61, 62 ...

Policz, policz, policz do stu. 5x9. Przypomnienie poznanych wcześniej liczebników.

Polecenie 1:
Wymieńcie znane wam liczebniki jednostkowe i dziesiętne, które występują w tekście piosenki.

(Zwrócenie uwagi na formę нули w tekście (2 formy: нуль lub ноль – zero; нули - M. l. mn. )


Polecenie 2:
Zapiszcie liczebniki, które znacie. Pamiętajcie o znaku miękkim.

Uczniowie zapisują liczebniki:
один - четыре;
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять (znak miękki piszemy na końcu liczebnika)10. Zapoznanie uczniów z nowymi liczebnikami i ich pisownią.

Wprowadzenie nazw liczebników dziesiętnych (20 – 90). Wykład nauczyciela na temat zasad pisowni liczebników.

пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят (znak miękki występuje w środku)

девяносто, сто
11. Wspólne głośne liczenie do stu (1 – 19, 10, 20, 30 ...)

12. Zapoznanie uczniów ze schematem odmiany liczebnika сто.

Polecenie:
Przyjrzyjcie się schematowi odmiany liczebnika sto (podręcznik „Praktyczna nauka rosyjskiego”) i sformułujcie wniosek. Z którym przypadkiem najczęściej spotykamy się w tekście piosenki?

*Uczniowie odnajdują w książce podany schemat odmiany:
M. сто
D. ста
C. ста
B. сто
N. ста
Ms. ста

Wniosek: we wszystkich przypadkach, oprócz mianownika i biernika (M. = B.), liczebnik sto ma końcówkę
–a. W tekście występują formy mianownika i dopełniacza.
Część końcowa

1. Wspólny śpiew.
2. Praca domowa: przyswojenie nowych liczebników, poprawne przeczytanie tekstu.
Wyświetleń: 1073


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.