AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Sylwester Makuch, 2014-06-25
Kańczuga

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

- n +

Sylwester Makuch
nauczyciel mianowanyPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Okres odbywania stażu: 1.09.2011-31.05.2014Realizacja zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.


§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Formy realizacji
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami podczas wygłaszania referatów w ramach wywiadówek szkolnych:
a) moja przyszłość – przygotowanie uczniów do wyboru szkoły i zawodu,
b) jak zachęcić ucznia do efektywnej nauki i kierować jego samorozwojem.
Termin realizacji
Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Opracowane referaty, adnotacje w dzienniku lekcyjnym po spotkaniu z rodzicami

Formy realizacji
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Termin realizacji
Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Potwierdzenie pedagoga

Formy realizacji
3. Studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, oraz fachowych czasopism w celu poznania nowych metod pracy na lekcjach historii, rozwiązywania problemów dydaktycznych.
Termin realizacji
Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Spis lektur
Scenariusze zajęć z wykorzystaniem nowych wiadomości

Formy realizacji
4.Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego związanego z:
a) tworzeniem prac pisemnych ucznia
b) egzaminem gimnazjalnym z historii
c) ewaluacją roli wychowawcy
d) zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach edukacyjnych.
Termin realizacji
Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Zaświadczenia

Formy realizacji
5. Opracowanie analizy po egzaminie gimnazjalnym z historii w klasach III
Termin realizacji
Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Opis i analiza

Formy realizacji
6. Aktywny udział w pracach zespołu humanistycznego.
Termin realizacji
Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Formy realizacji
1. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach historii i dodatkowych zajęciach z uczniami.
Termin realizacji
Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Przykładowe scenariusze zajęć

Formy realizacji
2. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o pomoce przygotowane za pomocą komputera.
Termin realizacji
Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Przykładowe testy (tablice)
Formy realizacji
3. Wykorzystywanie na lekcjach multimedialnych.
Termin realizacji
Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Przykładowe scenariusze zajęć

Formy realizacji
4. Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej poprzez elektroniczny kontakt z nauczycielami i uczniami.
Termin realizacji
Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Formy realizacji
5. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Termin realizacji
Cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Zaświadczenia


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Formy realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych z historii lub godziny do dyspozycji wychowawcy.
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Scenariusz zajęć
Lista osób uczestniczących w zajęciach

Formy realizacji
2. Opracowanie oraz udostępnienie scenariuszy imprez i uroczystości:
a) w szkole
b) Inne
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Scenariusze imprez i uroczystości

Formy realizacji
3. Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego oraz autorskich scenariuszy lekcji na stronie internetowej portalu edukacyjnego.
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Wydruki z Internetu

Formy realizacji
4. Prezentowanie swoich propozycji organizacji i prowadzenia zajęć, opracowanych materiałów na spotkaniach zespołu przedmiotowego.
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Potwierdzenie§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Formy realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem słabym.
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Opracowany program

Formy realizacji
2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć kółka z historii.
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Opracowany program

Formy realizacji
3. Udział w projektach edukacyjno – wychowawczych.
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Potwierdzenie


§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Formy realizacji
1. Przygotowanie uczniów do kuratoryjnego Konkursu Historycznego Gimnazjalistów.
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Sprawozdanie z przebiegu konkursu

Formy realizacji
2. Współorganizowanie wewnątrzszkolnych konkursów o tematyce patriotycznej.
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Regulamin konkursów
Sprawozdania z przebiegu konkursów

Formy realizacji
3. Współorganizowanie imprez i uroczystości:
a) w szkole
b) Inne
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Scenariusze imprez i uroczystości
Sprawozdanie z przebiegu

Formy realizacji
4. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Tematyka spotkań

Formy realizacji
5. Prowadzenie zajęć z uczniem zdolnym.
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Tematyka spotkań

Formy realizacji
6. Współorganizowanie wycieczek szkolnych oraz innych wyjazdów, np. Kino, Teatr, Lekcje Muzealne.
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Karty wycieczek


§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Formy realizacji
1. Współpraca z:
• Pedagogiem szkolnym,
• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
• Domem Dziecka,
• Komisariatem Policji.
• Higienistką szkolną
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Potwierdzenia

Formy realizacji
2. Udział w akcjach charytatywnych
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Potwierdzenia


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki
typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Formy realizacji
1.Przypadek 1 „Wyniki klasyfikacji semestralnej a egzamin gimnazjalny
z historii”
a) analiza wyników egzaminu próbnego,
b) analiza wyników egzaminu gimnazjalnego uczniów klas III; zebranie wyników, porównanie, wyciągniecie wniosków, postawianie diagnozy na przyszłość.
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Opis i analiza przypadku

Formy realizacji
2. Przypadek 2 „Opracowanie studium indywidualnego przypadku dziecka odrzuconego przez zespół klasowy”
Termin realizacji
W okresie stażu
Sposób dokumentowania
Opis i analiza przypadku
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 663


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.