Katalog

Katarzyna Iwona Stodulska, 2014-06-18
Rawa Mazowiecka

Język angielski, Program nauczania

Kółko z języka angielskiego kl. V

- n +

Kółko z języka angielskiego

W zajęciach dodatkowych z języka angielskiego brali udział uczniowie z klasy V . Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy bardzo chętnie na nie uczęszczali. Kółko miało na celu pogłębić ich zainteresowania w zakresie języka angielskiego, jak również poprzez zabawę, gry językowe, pracę z tekstem, dyskusje i oglądanie filmów video wzbogacić ich słownictwo i wiedzę na temat różnych aspektów tego języka.

Program zajęć obejmował:
- Moduł 1 ‘At home’, opisujemy domy i przedmioty znajdujące się w nim, ogród i styl życia w różnej wielkości miejscowościach oraz w różnych krajach, dzieci wykonują plakat przedstawiający ich wymarzony dom,
- Moduł 2 ‘Food and drink’, słownictwo związane z posiłkami, produktami spożywczymi, rzeczowniki policzalne, niepoliczalne, opisywanie swojej ulubionej kanapki, konstruowanie menu dla stołówki szkolnej,
- Moduł 3 ‘Halloween’, słownictwo związane z popularnym w USA świętem, nauka piosenki, dzieci wykonują lampion z dyni,
- Moduł 4 ‘My home town’, powtórzenie wiadomości na temat Wielkiej Brytanii, rozmowa na temat narodowości, rodzinnej miejscowości, wymyślanie herbu miejscowości,
- Moduł 5 ‘Jobs’, waluty w Wielkiej Brytanii, USA i Unii Europejskiej, nazwy zawodów, odczytywanie cen, gra: jaki zawód pokazuję?
- Moduł 6 ‘ Time and place’, nazwy geograficzne, miesiące, pory roku, odczytywanie numerów telefonów, udzielanie informacji na temat numeru telefonu, daty urodzin, projektowanie jednodniowej wycieczki,
- Moduł 7 ‘Pets; , nazwy zwierząt, prac wykonywanych przy zwierzętach, nazwy czasowników oznaczających umiejętności zwierząt, przypomnienie czasowników ‘have got’ i ‘can’, opisywanie własnego zwierzątka, jego wyglądu i umiejętności, nauka piosenki ‘A very strange pet’, odgadywanie nazwy zwierzątka na podstawie odpowiedzi do pytań dotyczących jego umiejętności i wygladu, ćwiczymy umiejętność mówienia,
- Moduł 8 ‘The family’, słownictwo związane ze świętowaniem takich dni jak urodziny, Dzień Matki, Święta Bożego Narodzenia, Walentynki, przygotowywanie laurki z życzeniami , film pt. ‘My birthday’,
- Moduł 9 ‘Routines’ słownictwo związane z czynnościami codziennymi i zajęciami pozalekcyjnymi w brytyjskiej szkole, przedmioty szkolne, przysłówki częstotliwości, praca projektowa zatytułowana: Co lubię robić po szkole?, sondaż, film pt. ‘Everyday life’,
- Moduł 10 ‘Indoor activities, unusual hobbies’, rozmowa o zainteresowaniach uczniów z użyciem czasowników ‘like’, ‘don’t like’, hate’, don’t mind’, wykonanie plakatu przedstawiajacego zainteresowania uczniów, film pt. ‘Music’,
- Moduł 11 ‘Appearances’ , opisywanie siebie i innych osób z uzyciem czasownika ‘have got’, tekst na temat muzeum Madame Tussaud’s, nauka piosenki Pt. ‘Virtual friend’, opisujemy sławną postac,
- Moduł 12 ‘Holidays’, rozmawiamy o miejscach, w których można spędzic wakacje, słownictwo związane z opisywaniem pogody, opisywanie wybranego regionu turystycznego, praca projektowa na temat sposobu spędzania wakacji,
- Moduł 13 ‘Happy New Year’, słownictwo związane ze świętowaniem Nowego Roku w różnych częściach świata – praca z tekstem, nauka piosenki, piszemy list do przyjaciela opisując nasze przyjęcie sylwestrowe,
- Moduł 14 ‘ Competition’, przygotowujemy się do konkursu z języka angielskiego, rozwiązujemy testy językowe, wyjaśniamy wątpliwości, ćwiczymy struktury językowe i słownictwo,
- Moduł 15 ‘Competition part 2’, rozwiązywanie testów gramatycznych przygotowujących do konkursu z języka angielskiego, słownictwo związane z życiem w dużym mieście, film pt. ‘City life’,
- Moduł 16 ‘ I was a happy baby’, przymiotniki opisujące cechy osobowości, czas przeszły prosty, tworzenie zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Past Simple, wykonujemy plakat pt. ‘ What were you like when you were a baby’, (zdjęcie + zdania typu: I was a noisy baby, I had a lovely smile’ etc.
Wyświetleń: 929


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.