Katalog

Danuta Ochotna, 2014-06-16
Śrem

WOS, Scenariusze

Dzień Europejski, czyli, co wiecie o krajach

- n +

Dzień Europejski
scenariusz

1. Wylosowanie przez przedstawicieli klas państw, które będą reprezentować.
2. Sale lekcyjne są dekorowane barwami, flagami, ciekawymi informacjami na temat danego państwa (sale są oceniane w kategoriach: zaangażowanie, pomysłowość, wartość merytoryczna).
3. Dzień przed obchodami Dnia Europejskiego uczniowie przygotowują pod opieką wychowawców klas przygotowują potrawy charakterystyczne dla danego kraju.
4. W okresie 2 tygodni rozgrywają się eliminacje do półfinałów w piłce nożnej (każda klasa reprezentuje wylosowany wcześniej kraj będący członkiem Unii Europejskiej).
5. W dniu obchodów Dnia Europejskiego odbywa się półfinał oraz finał mistrzostw w piłce nożnej.
6. W trakcie trwania mistrzostw pozostali uczniowie niegrający w reprezentacji danego kraju udają się na rajd po wyznaczonej wcześniej trasie. Zadaniem uczniów podczas rajdu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania (Załącznik nr 1), które otrzymują na kartkach na linii startu rajdu.
7. Po zakończonym rajdzie następuje degustacja przygotowanych wcześniej potraw.
8. Po degustacji wszyscy uczniowie udają się na boisko, gdzie odbywa się finał mistrzostw w piłce nożnej.
9. W czasie trwania finału, odpowiedzi na pytania zostają sprawdzone, a punkty policzone.
10. Po zakończeniu finału następuję wręczenie nagród za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach w piłce nożnej oraz nagród dla klasy, która uzyskała największą liczbę punktów (suma za dekorację sali oraz rajd).

Załącznik nr 1:
1. W jakich obszarach działa Unia Europejska? Wymień przynajmniej 3 z nich.
2. Ile osób zamieszkuje Unię Europejską?
3. Ile jest obecnie państw członkowskich Unii Europejskiej?
4. W ilu państwach obowiązuje Euro jako waluta?
5. Jakie państwa przystąpiły do Unii Europejskiej w ostatnich 7 latach?
6. Jakie kraje Skandynawskie należą do UE?
7. W jakich godzinach trwają zajęcia szkolne w Niemczech?
8. Wymień 3 najbardziej popularne dyscypliny sportowe we Francji.
9. Z jakiego kraju pochodzi krawat?
10. Wymień 3 dania pochodzące z Hiszpanii.
11. W jakim kraju znajdują się miasta i wioski powstałe w średniowieczu i obecnie wpisane na listę światowego dziedzictwa?
12. Jak nazywa się słynny odkrywca pochodzący z Portugalii, który jako pierwszy Europejczyk dopłynął do Indii?
13. Jaki ruch uliczny obowiązuje w Anglii?
14. W którym roku Irlandia przyjęła Euro jako walutę? Można się pomylić o rok.
15. Jakie Państwo ma na swoim terytorium dwie enklawy?
ODPOWIEDZI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

program autorski opracowany przez
mgr Danutę Ochotną
Wyświetleń: 476


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.