Katalog

Małgorzata Gliwa, 2014-06-09
Piotrków Trybunalski

Religia, Konspekty

Konspekt: Patriarcha Jakub - praojciec plemion izraelskich

- n +

KONSPEKT KATECHEZY DLA KLASY I GIMNAZJUM
przeprowadzonej przez katechetkę: Małgorzatę Gliwa,
dnia: 26.11.2013
w klasie 1A Gimnazjum w Sulejowie

Temat: Patriarcha Jakub - praojciec plemion izraelskich

Cele:
- Zapoznanie uczniów z historią patriarchy Jakuba w oparciu o interpretację wybranych
fragmentów księgi Rodzaju.
- Pokazanie uczniom przemiany Jakuba oraz wyjaśnienie znaczenia imienia Izrael.
- Ukazanie pracy nad wewnętrzną, osobistą przemianą na lepsze, jako procesu.

Przewidywane osiągnięcia katechizowanego:
 zna postać Jakuba i najważniejsze wydarzenia z jego życia;
 rozumie, że wewnętrzna przemiana na lepsze jest długotrwałym procesem wymagającym wytrwałości i cierpliwości ;
 parafrazuje lub cytuje i wyjaśnia treść tekstów biblijnych o Jakubie;
 wyjaśnia sens przemiany Jakuba w Izraela;
 podaje przykłady naśladowania Jakuba w wyznawaniu wiary.

Formy pracy:
 indywidualna;
 zespołowa;
 zbiorowa.
Metody:
 rozmowa kierowana, dyskusja, wykład;
 praca indywidualna z tekstem - analiza, z obrazem - refleksja;
 rozwiązywanie zadań: diagram, krzyżówka, list ze zdaniami do uzupełnienia.
Pomoce:
Podręcznik "Spotkanie ze Słowem" dla kl. I Gimnazjum, zeszyt ucznia, reprodukcje obrazów i zdjęcia, kartki z diagramem, krzyżówką oraz ze zdaniami niedokończonymi.

Czas trwania: 90 minut
Przebieg katechezy:
1. Czynności wstępne
- modlitwa,
- sprawdzenie listy obecności,
- przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji.

2. Wprowadzenie
- przeczytanie przez nauczyciela kilku przykładowych uwag dotyczących zachowań uczniów, jako wprowadzenia do rozmowy na temat opinii, jakie młodzież słyszy od dorosłych odnośnie zachowania czy charakteru;
- postawienie pytania, o los osoby współcześnie żyjącej, która w młodzieńczym wieku decyduje się na oszustwo - rozmowa kierowana, dyskusja.

3. Rozwinięcie tematu
Praca indywidualna – każdy uczeń korzystając z podręcznika zapoznaje się z historią Jakuba. Po zapoznaniu się z treścią lekcji, młodzież interpretując obrazy umieszczone na tablicy, odpowiada na pytanie: jak potoczyły się losy Jakuba, który dopuścił się oszustwa?
Następnie uczniowie wypełniają diagram i krzyżówkę i podają rozwiązania.

4. Utrwalenie i podsumowanie
Omawiane treści, to historia nawrócenia człowieka. W nawiązaniu do refleksji zastanawiamy się, w jaki sposób wzór życia Jakuba może pomóc współczesnym, młodym ludziom w pokonywaniu własnych wad i słabości. Wnioski zapisujemy w tabeli, która zawiera poszczególne przykłady przemiany. Uczniowie uzupełnienie listu ze zdaniami niedokończonymi i wkleją go do zeszytu.

5. Ocena zaangażowania i pracy poszczególnych uczniów.

6. Modlitwa - "Akt ufności"
Wyświetleń: 1127


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.