AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Suchowera, 2014-06-04
Szczecin

Język angielski, Plany pracy

Program pracy z uczniami uzdolnionymi językowo

- n +

"....Mów dziecku, że jest dobre,
że może, że potrafi..."
J. Korczak

Program pracy z uczniami uzdolnionymi językowo

Nauczyciel: AGNIESZKA SUCHOWERA

1. Ogólna charakterystyka programu

Program ten przeznaczony jest na zajęcia pozalekcyjne z uczniami przejawiającymi zdolności językowe. Jego celem jest rozszerzenie zagadnień związanych z kulturą krajów anglojęzycznych oraz uwrażliwienie dzieci na język angielski, jak również poszerzanie wiadomości o innych kulturach i wpajanie postaw tolerancji wobec innych narodowości. Program ten ma na celu przybliżenie dzieciom szeregu zagadnień z dziedzin geografii, historii, literatury, biologii, które wykraczają poza ramowy program nauczania. Dzieci będą miały okazję pracować z autentycznymi materiałami, tworzyć projekty, poszerzyć wiedzę i zastosować ją w praktyce. Ponadto program wprowadza propozycje rozwiązań metodycznych, których celem jest wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka obcego i pobudzaniu zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych oraz rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe jak również wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka obcego.

2. Założenia programu
• zapoznanie uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych
• przybliżenie dzieciom stylu życia współczesnych Brytyjczyków i Amerykanów
• poznawanie przez uczniów obyczajów i tradycji metodami aktywizującymi, uczącymi krytycznego i twórczego myślenia, samodzielnego podejmowania decyzji i współpracy w grupie
• kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą i umiejętnościami
• zdobywanie umiejętności organizacji pracy (nauka organizowania swojego czasu wolnego z naciskiem na korzyści wynikające z planowania; skuteczne sposoby uczenia się).
3. Cele nauczania
• rozwijanie w uczniach ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur
• przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
• rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary w możliwości
• zapewnienie uczniom dostępu do materiałów autentycznych
• zapewnienie maksimum kontaktu z językiem obcym
• stworzenie dzieciom warunków do stosowania języka obcego w praktyce
• podnoszenie kompetencji językowych
• przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach j. angielskiego
• zapoznanie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych z zakresu tematyki geograficznej oraz stylu życia (szkoła, jedzenie, domy, święta, obyczaje, muzyka rozrywkowa)

4. Cele wychowawcze
- Rozwijanie szacunku dla innych kultur
- Pogłębianie i umacnianie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych
- Kształtowanie umiejętności pracy w grupach
- Utrwalanie wartości pozytywnych w kontaktach z drugim człowiekiem (uczciwość, lojalność, przyjaźń itp.)
- Kształtowanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach
- Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury
- Uświadomienie roli nauki języków obcych w XXI wieku
- Nauka umiejętnego korzystania ze środków masowego przekazu
- Rozwijanie własnych zainteresowań- rola hobby w życiu człowieka.

5. Główne zadania nauczyciela
• Indywidualizowanie procesu nauczania – praca z uczniem zdolnym
• Przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie z zachowaniem tożsamości narodowej
• Rozwijanie tolerancji, zainteresowania innymi kulturami
• Rozbudzenie dociekliwości poznawczej, zainteresowań, rozwijanie umiejętności samokształcenia
• Wzmacnianie integracji grupy i przynależności do niej, stosowanie norm współżycia
• Dbanie o kulturę języka

6. Formy i metody pracy
• Luźne wypowiedzi, „burza mózgów”
• Dyskusje, projekty
• Praca z tekstem książki
• Portfolio – teczka z dokumentami
• Nauka przez piosenkę
• Praca w grupie

7. Tematyka zajęć
Wrzesień My profile
- Przygotowanie swoich „akt osobowych”
- Profil brytyjskiego nastolatka
- Present simple vs. Present continuous
- “The Mummy Returns” – lektura w j. angielskim
Październik Schools
- System edukacji Wielkiej Brytanii i USA
- Past simple i Past continuous
- “The Mummy Returns” – lektura w j. angielskim
Listopad Halloween
- Quiz związany ze świętem Halloween
Teenagers and Money
- Jak uczniowie brytyjscy i amerykańscy zarabiają i wydają pieniądze
- Used to (do)
- “The Mummy Returns” – lektura w j. angielskim
Grudzień Christmas and New Year around the world
- Uczniowie poznają zwyczaje świąteczne Brytyjczyków i Amerykanów
- Nowy Rok dookoła świata
- I will i I’m going to
Styczeń International English
- Uczniowie poznają rolę języka angielskiego na świecie
- Mapa świata anglojęzycznego
- “The Mummy Returns” – lektura w j. angielskim
Luty Valentine's Day!
- historia Św. Walentego
- obyczaje w dniu Św. Walentego
A trip to Great Britain
- Położenie geograficzne
- Regiony i ich stolice
- Mieszkańcy, narodowości
- Present perfect
- “The Mummy Returns” – lektura w j. angielskim
Marzec Houses and homes
- Typowe angielskie domy
- Idealny dom do wynajęcia
- Present perfect vs. Past simple
- “The Mummy Returns” – lektura w j. angielskim
Kwiecień Music
- Brytyjska i amerykańska muzyka popularna
Easter
- Świąteczne zwyczaje
- For i Since
- “The Mummy Returns”
Maj The Legend of Camelot
- Legendy arturiańskie
- 1st Conditional
- “The Mummy Returns” – lektura w j. angielskim
Czerwiec A trip to USA
- Położenie geograficzne
- Stany i ich stolice
- Mieszkańcy, narodowości
- Nowy Jork
- “The Mummy Returns” – lektura w j. angielskim
8. Oczekiwane efekty – zakładany poziom osiągnięć ucznia:
- poszerzenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych
- zachęcenie do samokształcenia
- umiejętność wykorzystania zdobytych umiejętności językowych
- umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy na innych lekcjach w szkole
- umiejętność współpracy z kolegami przy tworzeniu projektów
- umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w tekstach
- umiejętność wykorzystywania technologii informacyjnej w procesie nauki języka obcego.

9. Ewaluacja programu
Program ten może być modyfikowany w zależności od warunków czasowych, możliwości uczniów czy bieżących potrzeb lub zainteresowań uczniów. Daje on nauczycielowi swobodę w doborze metod pracy a uczniom możliwość aktywnego udziału w określaniu zakresu tematycznego. Zaproponowana tematyka zajęć powstała we współpracy z uczniami istnieje możliwość wprowadzania zmian za obustronnym porozumieniem. Dobór elementów treści nauczania może ulec zmianie, zaś nie powinien wpłynąć na jakość założonych osiągnięć. Program przygotowuje do twórczego rozwiązywania problemów językowych poprzez poszukiwanie, segregowanie i wykorzystanie informacji pochodzących z różnych źródeł z efektywnym wykorzystaniem techniki i metod informatycznych. Podczas realizacji tego programu zadaniem nauczyciela jest ukształtowanie ucznia niezależnego, odpowiedzialnego za własne postępy w opanowywaniu języka, samodzielnie planującego i organizującego sobie pracę w zależności od własnych zainteresowań i potrzeb.

W procesie monitoringu i ewaluacji zgodności celów projektu z osiągniętymi wynikami wykorzystywane będą następujące metody badania rezultatów:
• dzienniki zajęć
• bieżąca obserwacja uczniów oraz diagnoza aktywności językowej uczniów w czasie wykonywania zadań
• ankiety umożliwiające dokumentowanie umiejętności językowych ucznia, jego trudności i sukcesów
• indywidualne rozmowy z uczniami
• analiza wyników uzyskiwanych w konkursach.

Aktywność, zadowolenie, poczucie sukcesu i zaspokojenie potrzeb dzieci staną się wyznacznikami sukcesu nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 450


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.