Katalog

Anna Nowicka, 2014-06-04
Ryczywół

Język polski, Ćwiczenia

Czym jest trening pamięci, czyli jak ćwiczyć inteligencję i pamięć, aby lepiej służyły?

- n +

Czym jest trening pamięci,
czyli jak ćwiczyć inteligencję i pamięć, aby lepiej służyły?
OPRACOWAŁA: ANNA NOWICKA (NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO)


Szczypta teorii
PAMIĘĆ – zdolność mózgu do przechowywania informacji odbieranych przez zmysły, niezbędna podczas uczenia się. Rodzaje pamięci:
- sensoryczna (ultrakrótkotrwała);
- robocza (przetwarzająca i kodująca informacje);
- długotrwała (całożyciowa i nieograniczona).
MYŚLENIE – impulsy generowane w ludzkim ciele będące w stałej relacji z przeżywanymi uczuciami; nieustanne porządkowanie, klasyfikowanie i porównywanie zmierzające do wnioskowania.
INTELIGENCJA – podstawa myślenia, narzędzie procesu myślenia.
ZAPOMINANIE – podstawowy proces przebiegający na wszystkich poziomach pamięci; reakcja organizmu na nadmiar docierających bodźców (ważne stopniowe dozowanie nowych informacji); niepożądane zapominanie – upośledzenie pamięci wywołane przez różne schorzenia.
WIEDZA – ogół dobrze zapamiętanych danych.
UCZENIE SIĘ – nieświadome i świadome przyswajanie wiedzy.
KILKA WAŻNYCH METOD UCZENIA SIĘ:
- nauka wizualna ( poprzez wzrok – obraz, kolor, obserwacja itp.)
- nauka akustyczna ( poprzez słuch)
- nauka motoryczna ( poprzez powierzchnię ciała – ruch, dotyk itp.)

Korzyści płynące z treningu pamięci:-
- świadome odbieranie bodźców z otoczenia i dostrzeganie łączących je zależności;
- nauczenie się samodzielnego przezwyciężania trudności związanych z nauką i zapamiętywaniem;
- przyswojenie strategii rozwiązywania problemów i metod uczenia się;
- utrwalanie i poszerzanie posiadanej wiedzy;
- utrwalanie i poszerzanie posiadanych umiejętności;
- pobudzenie kreatywności poprzez naukę przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów;
- poprawa zdolności wysławiania się;
- dostrzeganie własnych zainteresowań i rozwijanie nowych;
- zwiększenie efektywności poprzez zyskanie przeświadczenia o możliwościach i sprawności własnej pamięci;
- poprawa zdolności koncentracji;
- poprawa spostrzegawczości;
- powiększenie zasobu słów i lepsze jego wykorzystanie;
- ułatwienie zaprezentowania posiadanej wiedzy;
- wyrobienie nawyku powtarzania i konsekwentnego ćwiczenia;
- praktyczne wykorzystanie wiedzy.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ:
Jeśli proces nauki pozbawiony jest presji czasu i odbywa się bezstresowo, wówczas nic nie zakłóca procesu myślenia.
Dobra motywacja wpływa korzystnie na proces uczenia się, pobudza fantazję
i kreatywność.
ĆWICZENIE 1
ŁAMIGŁÓWKA SŁOWNA
Rozwiązaniem jest słowo kojarzące się z czterema wymienionymi hasłami.
1. rower, młyn, fortuna, tortura – koło
2. armata, geometria, karabin, kręgle - ……………………..
3. żurawie, zamek, szyfr, yale - …………………………..
4. owoc, Newton, Ewa, robak - …………………………..
5. gleba, glob, rola, planeta - ………………………….
6. burza, błyskawica, Zeus, piorun - …………………………………
7. olimpiada, świat, Guinness, sukces - ……………………………….
8. niebo, północ, Betlejem, choinka - ………………………….
9. grzyby, drzewa, mech, zwierzyna - ………………………….
10. pasztet, comber, miedza, skok - …………………………..
11. teatr, mięso, dramaturg, malarstwo - ……………………………….
12. siano, ucho, nitka, sosna - ……………………………..
13. łąka, kamień, kostucha, osełka - ………………………………..
14. kura, pisanka, białko, Kolumb - ………………………………..
15. koło, dętka, mózg, guma - ………………………….
16. krowa, kareta, stek, harówka - …………………………………..
17. nafta, wrzód, Kuwejt, baryłka - ………………………………
18. szewc, Italia, skóra, głupota - ………………………………..
19. rurka, twarz, tort, masło - ………………………………..
20. grzywa, puszcza, odwaga, Tołstoj - ………………………………….

ĆWICZENIE 2
SAŁATKA LITEROWA
Należy tak przestawić podane litery, by powstała z nich nazwa zwierzęcia.
1. ILS – LIS
2. SEIP - ………………
3. JACZĄ - ……………………..
4. LÓRIKK - ………………………
5. AMOTIHPOP - …………………………………
6. RUGANK - …………………………………
7. KASJZZUCAR - …………………………………
8. OPEINTEZR - …………………………………
9. YRSGYT - …………………………
10. DRELAPO - ………………………….
11. KZCDONAOK - ……………………………….
12. DAJÓWMROK - ………………………………
13. ORKSAZCIEN - …………………………………
ĆWICZENIE 3
HASŁA
Na postawie podanych wskazówek należy odgadnąć poszukiwane hasło. Pierwsza wskazówka jest bardzo ogólna, kolejne coraz dokładniejsze. Rozwiąż hasło jak najprędzej.
Zadanie 1:
1. Najstarsza jest chyba morska.
2. Często używana do gaszenia ognia.
3. Używana w kuchni i w łazience.
4. Nie da się jej ubić z żółtka.
Rozwiązanie:………………………………………….

Zadanie 2:
1. Na niebie, na papierze lub w kieszeni.
2. Niekiedy na dziecięcej szyi.
3. Bardzo znany jest francuski.
4. Nie do każdej dziurki pasuje.
Rozwiązanie:…………………………………………

Zadanie 3:
1. Może być do twarzy, do rąk lub do jedzenia.
2. Coraz popularniejszy jest z filtrem.
3. Bez niego nie ma prawdziwego tortu.
Rozwiązanie:…………………………………
ĆWICZENIE 4
JEST TAKA MELODIA

Należy wypisać piosenki, w których występują:
a) zwierzęta:
1. Widziałam orła cień
2. ………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………
b) kwiaty:
1. Czerwone maki na Monte Cassino
2. ……………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………
c) drzewa i krzewy:
1. Jarzębino czerwona
2. ………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………….


ĆWICZENIE 5
MOSTEK
Rozwiązaniem jest słowo tworzące sensowny zwrot z pierwszym i trzecim słowem:
1. para wodna kąpiel
2. Zawisza ……………….. Piotruś
3. Bielsko …………………….. Podlaska
4. wściekły …………………… ogrodnika
5. król …………………… Tołstoj
6. cicha ………………. Listopadowa
7. tworzywo ………………… serce
8. bar ………………….. marek
9. zbrodnia i ………………………. Śmierci
10. wschodząca ……………………. Polarna
11. ślepy ………………….. wyścigowy
12. grobowa ………………….. nocna
13. gimnastyka …………………… toaleta
14. chleb ……………………… dzień
15. pióro …………………….. potępienie

Wyświetleń: 959


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.