Katalog

Teresa Dybowska, 2014-05-30
Szczecinek

Muzyka, Scenariusze

"Instrumenty strunowe smyczkowe" - scenariusz lekcji muzyki w klasie piątej

- n +

Cele lekcji:

Uczeń:
- rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty strunowe
- dokonuje podziału instrumentów strunowych na smyczkowe, szarpane i uderzane
- wskazuje źródła wydobywania dźwięku w instrumentach strunowych
- potrafi omówić budowę instrumentów smyczkowych
- rozróżnia barwę brzmienia poszczególnych instrumentów strunowych smyczkowych
- zna pojęcia: pizzicato, lutnictwo, altowiolista, kwartet smyczkowy
- kojarzy postać wybitnego skrzypka Henryka Wieniawskiego
- zna ciekawostki z życia Wolfganga Amadeusza Mozarta - kompozytora z okresu klasycyzmu
- potrafi wymienić instrumenty kwartetu smyczkowego

Metody pracy:
- pogadanka
- praca z tekstem
- pokaz
- śpiewanie piosenki
- słuchanie przykładów muzycznych
- wykorzystanie zasobów internetowych

Formy pracy:

- praca zespołowa
- praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
- M. Gromek, G. Kilbach, I gra muzyka. Podręcznik dla klas 4-6, s. 128-129 wyd. NOWA ERA
- komputer, tablica interaktywna
- plansze ze zdjęciami instrumentów
- pianino
- strony internetowe z nagraniami fragmentów utworów
o H. Wieniawski – Kujawiak a – moll
o J. Strauss – Pizzicato – polka
o W. A. Mozart – serenada Eine kleine Nachtmusik
o V.Monti - Czardasz
o Vivaldi – Cztery pory roku – Lato cz.III Presto
o Camille Saint-Saëns - Łabędź
- płyta CD 4 z Płytoteki nauczyciela muzyki (wyd. NOWA ERA)

Przebieg lekcji:

a) Faza wprowadzająca

1. Sprawdzenie obecności.
2. Kontrola pracy domowej.
3. Wspólne zaśpiewanie piosenki poznanej na ostatniej lekcji.
4. Podanie tematu lekcji.

b) Faza realizacyjna:
1. Rozmowa na temat instrumentów muzycznych (podział na różne grupy). Słuchając brzmień wybranych instrumentów uczniowie wskazują instrumenty, które posiadają struny - http://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo

2. Instrumenty strunowe - zapoznanie uczniów z pojęciem „instrumenty strunowe – chordofony”, przedstawienie krótkiej historii instrumentów strunowych, podział na smyczkowe, szarpane i uderzane. Prezentacja instrumentów strunowych – plansze

3. Praca z podręcznikiem, s. 128 -129, wprowadzenie nazw instrumentów smyczkowych, omówienie budowy skrzypiec i sposobów gry (za pomocą smyczka i szarpiąc strunę palcem – pizzicato)

4. Przykłady muzyczne – (brzmienie skrzypiec) - słuchanie fragmentów utworów:
♪J. Strauss – Pizzicato – polka - http://www.youtube.com/watch?v=U5KRqc7Hud4

Krótkie przedstawienie postaci Henryka Wieniawskiego
♪ H. Wieniawski- Kujawiak a moll - http://www.youtube.com/watch?v=SM2_Jw2wJnk

5. Omówienie pracy lutnika http://muzykotekaszkolna.pl/1511-wiedza/1520-audio-wideo/cat/10/subcat/98/item/1756 (6:08 – 8:09)

6. Altówka, wiolonczela i kontrabas - różnice w budowie i brzmieniu. Wprowadzenie pojęcia – altowiolista. Przykłady muzyczne - słuchanie brzmienia skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu (Płytoteka nauczyciela muzyki – CD 4 Posłuchajmy nr 46-49)

♪ Łabędź – utwór na wiolonczelę w wykonaniu ucznia ze szkoły muzycznej i SP1 w Szczecinku http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130530/SZCZECINEK/130529533 (0:26-1:24)

Pokazy instrumentów:
http://www.muzykotekaszkolna.pl/1511-wiedza/1521-instrumenty/272-strunowe-smyczkowe/283-altowka
http://www.muzykotekaszkolna.pl/1511-wiedza/1521-instrumenty/272-strunowe-smyczkowe/281-wiolonczela
http://www.muzykotekaszkolna.pl/1511-wiedza/1521-instrumenty/272-strunowe-smyczkowe/282-kontrabas

7. Co to jest kwartet smyczkowy? Przedstawienie składu kwartetu smyczkowego.
Postać Wolfganga Amadeusza Mozarta - portret i ciekawostki z życia kompozytora http://www.muzykotekaszkolna.pl/1511-wiedza/1522-kompozytorzy/310-okresu-klasycyzmu/312-mozart-wolfgang-amadeusz-1756-1791-

♪ Przykład muzyczny - prezentacja fragmentu serenady „Eine kleine Nachtmusik”
w wykonaniu Grupy MoCarta (kwartet smyczkowy) http://www.youtube.com/watch?v=lP1vauxm3GY

c) Faza podsumowująca
1. Utrwalenie wiadomości o podziale instrumentów strunowych. Omówienie różnicy
w budowie i brzmieniu poszczególnych instrumentów strunowych smyczkowych.
2. Prezentacja slajdów od 1 do 10 INSTRUMENTY STRUNOWE
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.sp2znin.pnet.ws%2Fprace_nauczycieli%2FStrunowe.ppt&ei=OUUwU-zhDajX7AbuxoCYBg&usg=AFQjCNGRoaMU8TMldWEIrOARKtc0yhyFpw&bvm=bv.62922401,d.ZGU

3. Przykłady muzyczne w wykonaniu Grupy MoCarta:
♪ Czardasz Vittorio Montiego
♪ Lato Vivaldiego cz.III Presto http://www.youtube.com/watch?v=sWDQhrSydKc

Praca domowa


1.Napisz, jakie instrumenty grają w kwartecie smyczkowym?
2. Wyjaśnij pojęcia: pizzicato, lutnik, altowiolistaopracowała:
Teresa Dybowska
nauczyciel muzyki SP1
w Szczecinku
Wyświetleń: 1204


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.