Katalog

Wioletta Kowalewska, 2014-05-30
Drygały

Technika, Sprawdziany i testy

Zajęcia techniczne - test na kartę rowerową

- n +

KARTA ROWEROWA- TEST

1. W Polsce zgodnie z ,, Prawem ruchu drogowego” rowerzystę obowiązuje ruch:
A- Prawostronny
B- Lewostronny
C- Po dowolnej stronie pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa

2. Przewozić na rowerze dziecko w wieku do lat 7, umieszczone na dodatkowym specjalnym siodełku, może osoba, która ukończyła:
A- 13 lat
B- 15 lat
C- 17 lat

3. W tej sytuacji pierwszy pojedzie:
A- Pojazd 1
B- Pojazd 2
C- Pojazd 3

4. Czy rowerzysta może poruszać się po autostradzie?
A- Tak
B- Nie
C- Tylko w dzień

5. Obowiązkowe wyposażenie roweru to:
A- Lusterko, butelka z napojem, bagażnik
B- Pompka, licznik kolorowe błotniki
C- Światło przednie, światło tylne, co najmniej jeden działający hamulec, dzwonek, świtło
odblaskowe

6. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:
A- 25 m
B- 50 m
C- 100 m

7. Znak ten dotyczy:
A- Drogi jednokierunkowej
B- Drogi z pierwszeństwem przejazdu
C- Drogi dla rowerzystów

8. Zabrania się postoju roweru:
A- Przy studzience kanalizacyjnej
B- Przy hydrancie
C- Na pasie między jezdniami

9. Szczególną ostrożność należy zachować podczas:
A- Wymijania
B- Omijania
C- Wyprzedzania
10. Wjazd z lasu na drogę to:
A- Włączanie się do ruchu
B- Wymijanie
C- Zawracanie
11. Co oznacza ten znak?

A- Skrzyżowanie równorzędne
B- Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną z lewej strony
C- Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną z prawej strony

12. Widząc ten znak rowerzysta:
A- Ma zakaz postoju
B- Ma zakaz wjazdu
C- Ma drogę z pierwszeństwem przejazdu

13. Znak ten wyraża:
A- Nakaz skrętu w prawo ( skręcanie za znakiem)
B- Nakaz jazdy w prosto lub w prawo
C- Nakaz jazdy w prawo ( skręcanie przed znakiem)
14. W razie wypadku należy zadzwonić pod numer:
A- 114
B- 112
C- 118
15. Jeżeli w obrębie jezdni nie ma znaków ani sygnalizatorów świetlnych pierwszeństwo przysługuje pojazdom nadjeżdżającym:
A- Z lewej strony
B- Z prawej strony
C- Z naprzeciwka
16. Gdy kierujący ruchem policjant stoi przodem lub tyłem należy:
A- Zatrzymać się
B- Jechać szybko
C- Jechać bardzo powoli
17. Prawidłowa kolejność na skrzyżowaniu to:

A- 2.3.1
B- 3,1,2
C- 2,1,3
18. Ustal kolejność przejazdu przez poniższe skrzyżowanie.


A- 1,2,3
B- 3,1,2
C- 3,2,1


19. Pojazd uprzywilejowany to:
A- Policja jadąca na sygnale
B- Karetka pogotowia nie jadąca na sygnale
C- Policja nie jadąca na sygnale

20 Pieszy może przechodzić przez ulicę :
A- Na przejściu dla pieszych
B- Na zakręcie
C- Przed wzniesieniem

20. Rowerzysta powinien korzystać :
A- Z drogi dla rowerzystów
B- Z chodnika
C- Z pasa ruchu dla autobusów

21.Jeżeli nie ma drogi dla rowerów, rowerzysta powinien:
A- Korzystać z jezdni, jadąc blisko krawędzi prawej strony
B- Korzystać z jezdni, jadąc blisko krawędzi lewej strony
C- Korzystać z jezdni jadąc środkiem
Wyświetleń: 1449


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.