Katalog

KINGA SZTURNOGA, 2014-05-28
Smardzewice

Język niemiecki, Karty pracy

Praca z tekstem dla klas LO z językiem niemieckim rozszerzonym.

- n +

Zahl der Abiturienten steigt

In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Abiturienten um mehr als die Hälfte gestiegen. 2013 haben rund 370.600 die Hochschulreife erworben.

Der Trend zum Abitur ist ungebrochen. Im Jahr 2013 haben laut Statistischem Bundesamt rund 370.600 Schüler in Deutschland die allgemeine oder die fachgebundene Hochschulreife erworben. Das waren nach vorläufigen Ergebnissen 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Abiturienten demnach um mehr als die Hälfte gestiegen.

Aufgrund der Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht Jahre (G8) erwarben in zwei Bundesländern zwei Schuljahrgänge die allgemeine Hochschulreife. Dies führte zu einer starken Zunahme der Anzahl der Abiturienten in Nordrhein-Westfalen mit 47,3 Prozent und in Hessen mit 26,9 Prozent.

In Baden-Württemberg (minus 33,4 Prozent), Berlin (minus 27,2 Prozent), Brandenburg (minus 26,3 Prozent) und Bremen (minus 29,4 Prozent) gab es im vergangenen Jahr weniger Abiturienten als im Vorjahr, da dort bereits 2012 zwei Schuljahrgänge aus den Gymnasien entlassen worden waren.

In den Ländern, die keine doppelten Entlassjahrgänge in den Jahren 2012 oder 2013 hatten, verlief die Entwicklung unterschiedlich. In Sachsen war der Zuwachs mit 5,5 Prozent am höchsten. Den stärksten Rückgang verzeichnete Sachsen-Anhalt mit 4,4 Prozent weniger Abiturienten.

106.500 Schüler erlangen Fachhochschulreife

Die Fachhochschulreife erwarben 106.500 Schüler. Damit erlangten insgesamt 477.100 junge Menschen eine Studienberechtigung. Die Fachhochschulreife besteht aus einem schulischen und einem berufspraktischen Teil.

Bis 2012 wurden Absolventen, die lediglich den schulischen Teil der Fachhochschulreife erworben haben, in einigen Bundesländern unter Realschulabschluss und in anderen Bundesländern unter Fachhochschulreife nachgewiesen. Seit 2013 werden diese Absolventen nicht mehr zu den Studienberechtigten gezählt. Der neue einheitliche Nachweis führt dazu, dass die Angaben zur Fachhochschulreife 2013 mit den Daten der Vorjahre nicht vergleichbar sind.
Źródło: http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2014-02/abitur-anstieg-statistisches-bundesamtTłumaczenie tekstu:

Liczba abiturientów wzrasta
W ostatnich 10 latach liczba abiturientów wzrosła o więcej niż połowę. W 2013 roku około 370.600 tys. uzyskało egzamin dojrzałości.
Trend do zdawania matury nie maleje. Według Urzędu Statystycznego w roku 2013 zdało w Niemczech około 370.600 tys. Uczniów ogólnokształcącą maturę albo związany z zawodem (zawodowy) egzamin dojrzałości. To według wstępnych wyników wynosi 3,8 % więcej niż w minionym roku. W ostatnich 10 latach liczba abiturientów wzrosła zatem o więcej niż połowę.
Ze względu na skrócenie czasu nauki w gimnazjum do 8 lat, dwa roczniki w dwóch landach uzyskały maturę ogólną. To doprowadziło do zwiększenia liczby abiturientów w Nordrhein- Westfalen do 47,3 % a w Hessen do 26,9%.
W Baden - Würtenberg (minus 33,4%), Berlin (minus 27,2), Brandenburg (minus 26,3 % a Bremen (minus 29,4 %) było mniej abiturientów w ubiegłym roku niż w jeszcze wcześniejszym, ponieważ tam już w 2012 dwa roczniki opuściły gimnazjum.
W krajach, które nie miały dwóch roczników kończących szkołę tzn. w latach 2012 albo 2013, ten proces przebiegał różnie. W Saksonii nastąpił najwyższy przyrost z 5,5 %. Najsilniejszy spadek zanotowano w Sachsen-Anhalt z 4,4% mniej abiturientów.
106.500 uczniów zdobyło świadectwo dojrzałości (uprawniające do studiowania w Wyższej Szkole Zawodowej)
Świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w Wyższej Szkole Zawodowej uzyskało 106.500 uczniów. Tym samym łącznie 477.100 młodych ludzi uzyskało możliwość studiowania. Egzamin zawodowy składa się części szkolnej i części zawodowej praktycznej.
Do 2012 wykazano absolwentów, którzy zdali tylko część szkolną zawodowego egzaminu dojrzałości, w niektórych landach uzyskali oni dyplom szkoły realnej a w innych maturę zawodową . Od 2013 roku nie są oni wliczani jako uprawnieni do studiowania. To nowy proces prowadzi do tego, że dane z roku 2013 i dane z roku wcześniejszego, jeśli chodzi o świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w Wyższej Szkole Zawodowej nie dadzą się porównać.

Pytania do tekstu:
1. Wie viele Studenten haben 2013 die Hochschulreife erworben?
2. Wie ist der Trend zum Abitur in Deutschland?
3. Wie sieht die Anzahl der Abiturienten in verschiedenen Bundesländern aus?
-wo hat die Zahl der Abiturienten zugenommen?
-wo gab es weniger Abiturienten als im Vorjahr?
4. Wie sieht die Situation der Schüler aus, wenn es um die Fachhochschulreife geht?
Odpowiedzi:
1. 2013 haben rund 370.600 Schüler die Hochschulreife erworben und die Zahl der Abiturienten ist in den vergangenen Jahren um mehr als die Hälfte gestiegen.
2. Der Trend der Schüler zum Abitur ist ungebrochen. 2013 haben rund 370.600 Schüler in Deutschland die allgemeine oder die fachgebundene Hochschulreife erworben. Das war 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr.
3. Die Zahl der Abiturienten in Bundesländern ist unterschiedlich.
4. -Die Anzahl der Abiturienten in Nordrhein-Westfallen mit 47,3 Prozent und in Hessen mit 26,9 Prozent war 2013 am höchsten, denn da erwarben in zwei Bundesländern zwei Schuljahrgänge die allgemeine Hochschulreife.
5. -Weniger Abiturienten gab es im vergangenen Jahr als im Vorjahr in Baden-Würtemberg (minus 33,4 Prozent), Berlin (minus 27,2 Prozent), Brandenburg (minus 26,3 Prozent ) und Bremen (minus 29,4 Prozent)
6. Wenn es um die Fachhochschulreife geht, erwarben sie 106.500 Schüler . Die Fachhochschulreife besteht aus einem schulischen und einem berufspraktischen Teil. Die Schüler, die bis 2012 nur den schulischen Teil der Fachhochschulreife erworben haben, konnten in einigen Bundesländern unter Realschulabschluss und unter Fachhochschureife nachgewiesen werden. Seit 2013 ist das nicht mehr möglich.

Schule ohne Noten

Wusstet ihr, dass schwedische Schüler bis zur achten Klasse keine Noten bekommen? Im ersten Teil unserer Serie "Schule mal anders" erfahrt ihr mehr darüber

Jedes Jahr das Gleiche: Gegen Ende des Schuljahres beginnen so einige deutsche Schüler zu zittern: Werden die Noten ausreichen, um in die nächste Klasse zu kommen? Wie viele Vieren sind es dieses Jahr geworden? Gibt es Ärger zu Hause wegen schlechter Noten? Schwedische Schüler kennen solche Sorgen nicht. Sie bekommen bis zur achten Klasse nämlich gar keine Noten. Überhaupt machen unsere skandinavischen Nachbarn in der Schule so einiges anders:

In Schweden gehen alle Schüler bis zur zehnten Klasse in dieselbe Schule. Danach können sie sich entscheiden, ob sie weitermachen und aufs Gymnasium gehen. Das machen aber die meisten: Neun von Zehn Schülern machen Abitur. Auch der Schulalltag ist in Schweden ganz anders als bei uns: An manchen Schulen entwirft jeder Schüler zu Beginn der Woche zusammen mit seinem Lehrer einen eigenen Lernplan. Da schreibt er rein, was er diese Woche lernen möchte und wie er es lernen will. Die Schüler können sich Wissen selbst erarbeiten, mit anderen in der Gruppe lernen oder sich von den Lehrern den Stoff erklären lassen. Was sie davon machen, können sie selbst entscheiden.

PISA zeigt: Noten sind nicht nötig

Noten bekommen die schwedischen Schüler dann aber keine. Erst in der achten Klasse wird für jeden Schüler ein Zeugnis geschrieben. Und das funktioniert? Ja, denn Schweden gehört mit zu den Besten bei den PISA-Tests. Komisch – man hört doch immer wieder, dass Schüler ohne Noten nicht lernen würden. Aber vielleicht ist es ja so, dass das Lernen endlich Spaß macht, wenn man nicht ständig Angst vor schlechten Noten haben muss.

Schwedische Schüler haben viel mehr Eigenverantwortung und sie wissen sie – wie PISA zeigt –
auch zu nutzen.

Źródło: http://www.geo.de/GEOlino/mensch/schule-ohne-noten-55260.html
Tłumaczenie tekstu:Szkoła bez ocen
Czy wiedzieliście, ze szwedzcy uczniowie aż do 8 klasy nie otrzymują żadnych ocen? W pierwszej części naszej serii „szkoła inaczej” możecie dowiedzieć się więcej o tym.

Każdego roku to samo: na koniec roku szkolnego niektórzy niemieccy uczniowie zaczynają drżeć : Czy te oceny wystarczą, aby przejść do następnej klasy? Jak dużo czwórek (polska ocena-dostateczny) pojawiło się w tym roku? Czy są kłopoty w domu z powodu złych ocen? Szwedzcy uczniowie nie znają takich kłopotów. Oni mianowicie aż do 8 klasy nie otrzymują ocen. W ogóle nasi skandynawscy sąsiedzi robią wiele rzeczy inaczej:

W Szwecji wszyscy uczniowie chodzą aż do 8 klasy do tej samej szkoły. Potem mogą zdecydować, czy chcą kontynuować naukę i pójść do gimnazjum. Tak robi większość: 9 na 10 uczniów robi maturę. Także dzień powszedni w Szwecji jest całkiem inny niż u nas: W niektórych szkołach każdy uczeń na początku tygodnia ustala razem ze swoim nauczycielem własny plan nauki. Zapisuje on, czego chciałby się w tym tygodniu nauczyć albo jak chce się tego nauczyć. Uczniowie mogą wypracować sobie wiedzę sami, z innymi w grupie albo nauczyciel może wyjaśnić im ten materiał. Co oni z tym zrobią, sami mogą zadecydować.
PISA pokazuje: Oceny nie są konieczne
Szwedzcy uczniowie nie otrzymują ocen. Dopiero w 8 klasie każdy uczeń otrzymuje świadectwo. I to funkcjonuje? Tak, ponieważ Szwecja należy do najlepszych w testach PISA. Śmieszne- słyszy się ciągle, że uczniowie bez ocen nie mogliby się uczyć. Ale może jest to tak, że nauka sprawia wreszcie przyjemność, gdy nie trzeba mieć ciągle strachu przed złymi ocenami.
Szwedzcy uczniowie mają o wiele więcej odpowiedzialności osobistej i oni wiedzą- jak pokazuje PISA ( Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) - jak ją wykorzystać.


Pytania do tekstu:
1. Warum haben schwedische Schüler keine Angst vor Noten?
2. Wie sieht die Schule ohne Noten aus?
3. Wie und mit wem entwirft der Schüler den eigenen Lernplan?
4. Was zeigt PISA?
5. Warum macht das Lernen endlich Spaβ?

Odpowiedzi:
1. Schwedische Schüler kennen keine Sorgen, wenn es um die Schule und vor allem Noten geht, denn sie bekommen bis zur achten Klasse gar keine Noten.
2. Die Schüler bekommen keine Noten. In der achten Klasse wird für jeden Schüler ein Zeugnis geschrieben. Die Schule funktioniert ganz gut und macht den Schülern Spaβ.
3. Der Schüler zu Beginn der Woche entwirft mit seinem Lehrer einen eigenen Lernplan. Die Schüler können entweder allein arbeiten, mit anderen oder sie bekommen Hilfe von ihren Lehrern.
4. PISA zeigt, dass die Noten in der Schule nicht nötig sind. Schwedische Schüler haben
viel mehr Eigenverantwortung.


Wyświetleń: 426


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.