Katalog

Tomasz Stawowy, 2014-05-27
Książ wielkopolski

Lekcja wychowawcza, Konspekty

DOSTRZEGANIE AGRESYWNYCH UCZUĆ I ICH WYRAŻANIE

- n +

Temat zajęć: DOSTRZEGANIE AGRESYWNYCH UCZUĆ
I ICH WYRAŻANIE.

Cele:
- Dostrzeganie i wyrażanie negatywnych uczuć;
- Rozpoznawanie elementów wyzwalających w nas złość;
- Lepsze zrozumienie samego siebie i innych ludzi.

Spodziewane efekty:
- Uczeń uświadamia sobie, że negatywne uczucia należy „wyrzucać z siebie”, gdyż mogą one doprowadzić do zachowań agresywnych.

Materiały:
- Flamastry, kartki papieru

Metody:
- Burza mózgów”, rysunek, niedokończone zdania, drama.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Burza mózgów; Co takiego może się stać, gdy złość powstaje w nas?
Prowadzący zachęca uczniów, aby metodą – burzy mózgów – opisali, co takiego dzieje się
z człowiekiem, kiedy przez długi czas jedna złość nakłada się na drugą, a tym samym
co takiego może się stać, gdy złość powstaje w nas. Następnie zadajemy uczestnikom zajęć pytanie: co to znaczy „pęknąć ze złości” – czy ktoś był już w takiej sytuacji, że chciał „pęknąć ze złości” ?


2. Portret agresora i antyagresora
Nauczyciel dzieli uczniów na 2 grupy i daje im po arkuszu papieru. Zadaniem pierwszej grupy jest stworzenie portretu agresora, a zadaniem drugiej grupy jest stworzenie portretu antyagresora.
Następny prowadzący prosi o wypowiedź uczniów nt.,”co lepiej się rysuje?”; „jak się czuli rysując agresora i antyagresora?”; „kim chcieliby być i dlaczego?”
Kiedy portrety są już gotowe uczniowie metodą – burzy mózgów – podają propozycje cech, którymi charakteryzuje się agresor i antyagresor.

3. Drama – scenki z udziałem agresywnego zachowania
Nauczyciel wybiera spośród grupy 4 osoby, które zaprezentują poniższe scenki
(z jak najbardziej negatywną reakcją)
1) Jesteś umówiony z kolegą / koleżanką na 15, czekasz w szkole, bo macie zrobić gazetkę
i przygotować inne prace na wystawę. On / ona się spóźnia o godzinę. Co robisz?
2) Twój najlepszy kolega nie chce pożyczyć ci swojego zeszytu. Co robisz, jak się zachowasz, co mu powiesz?
3) Przy wsiadaniu do autobusu młodszy kolega nieumyślnie uderzył cię. Jak się zachowasz
w stosunku do niego?
4) Stoisz w kolejce do lady, nagle przychodzi starsza pani i prosi o zakup poza kolejnością. Jak się zachowasz w stosunku do niej?
Następnie wskazuje 4 kolejne osoby, które zaprezentują te same scenki, ale bez użycia agresywnego zachowania.

4. Ćwiczenie „Ręka nie musi bić”
Prowadzący dzieli uczniów na 2 grupy. Każdej z nich daje po dwa arkusze papieru, na których znajdują się obrysowane dłonie. Zadaniem uczniów jest wypisanie na jednym arkuszu wszystko to, co dłonie robią dobrego, a na drugim to, co robią złego. Po wpisaniu każda grupa drze tę kartkę na drobne kawałeczki i wyrzuca je – jest to wyraz braku zgody na tego rodzaju działalność rąk.

Opracował: mgr Tomasz StawowyWyświetleń: 645


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.