Katalog

Marzanna Broszczyk
Informatyka, Różne

Kryteria ocen z informatyki kl. I gimnazjum

- n +

Kryteria ocen z informatyki kl. I gimnazjum

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

1. Potrafią sprawnie rozpocząć i zakończyć pracę komputera.
2. Znają zasady bezpiecznego użytkowania komputera.
3. Znają główne elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego.
4. Potrafią samodzielnie zakończyć pracę z programem.
5. Wprowadzają dane do programu.
6. Zapisują wyniki swojej pracy na dysku.
7. Znają funkcje prostego kalkulatora.
8. Wykonują proste operacje arytmetyczne.
9. Uruchamiają prosty edytor grafiki.
10. Uruchamiają prosty edytor tekstu.

OCENA DOSTATECZNA:
1. Opisują prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy.
2. Poruszają się po strukturze danych.
3. Wyszukują zbiory wykonywalne.
4. Zapisują i odczytują pracę na dysku.
5. Znają przeznaczenie klawiszy edycyjnych.
6. Potrafią pisać polskie litery.
7. Zapisują własne teksty na dysku.
8. Formatują tekst.
9. Potrafią uruchomić dowolną grę i z niej korzystać.

OCENA DOBRA:
1. Omawiają możliwości wykorzystania wyników pracy innych osób z tego samego komputera.
2. Rozumieją znaczenie komputera dla rozwoju techniki.
3. Poznają działanie i obsługę wybranych urządzeń.
4. Wykorzystują pamięć kalkulatora do wykonywania operacji powtarzalnych.
5. Dokonują trafnego doboru koloru, zwracają uwagę na wygląd estetyczny.
6. Tworzą samodzielnie rysunek na zadany temat.
7. Wykonują operacje na blokach tekstu.
8. Obsługują szkolną drukarkę.
9. Wykorzystują programy dydaktyczne do uczenia się.
10. Rozumieją wykorzystanie gier jako rozrywki z komputerem.

OCENA BARDZO DOBRA
1. Omawiają pojęcie piractwa komputerowego i jego konsekwencje.
2. Dostrzegają korzyści wykorzystania komputera w codziennej pracy.
3. Obsługują wybrane urządzenia z pomocą nauczyciela.
4. Dokonują poprawek w pracy i zapisują zmiany.
5. Samodzielnie redagują teksty na zadany temat.
6. Drukują gotowe elementy i własne prace.
7. Samodzielnie wykorzystują wyszukane informacje ze zbiorów multimedialnych.

OCENA CELUJĄCA:

1. Znacznie wykraczają swoimi zdolnościami poza program nauki.
2. Uświadamiają sobie zagrożenia związane z grami komputerowymi.
Biorą czynny udział w konkursach i zajmują na nich czołowe miejsca.

Opracowanie: Marzanna Broszczyk

Wyświetleń: 1232


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.