Katalog

Katarzyna Skurska, 2014-05-22
Kielce

Biologia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian z biologii - wirusy, bakterie, protisty

- n +


Grupa 1
1. Podaj cztery różne pozytywne znaczenia bakterii w przyrodzie i życiu człowieka.
2. Podane poniżej choroby zaklasyfikuj do :
A) chorób wirusowych
B) chorób bakteryjnych
C) chorób wywołanych przez protisty
Choroby: cholera, salmonella, ospa, kiła, malaria, różyczka, grypa, AIDS, szkarlatyna, toksoplazmoza, gruźlica, śpiączka afrykańska
3. Uporządkuj we właściwej kolejności etapy infekcji wirusowej:
replikacja, penetracja, uwalnianie, adsorpcja, składanie.
Opisz krótko etap penetracji i replikacji.
4. Nazwij zaznaczone na schemacie elementy komórki bakteryjnej oraz podaj ich funkcje.
5. Bakterie rozmnażają się płciowo i bezpłciowo.
Jest to prawda czy fałsz. Uzasadnij dokładnie swój wybór.
6. Które z podanych zdań są fałszywe. Uzasadnij swój wybór.
A. Wirusy to komórki prokariotyczne podobnie jak bakterie.
B. Komórki bakteryjne zawierają chloroplasty z barwnikiem chlorofilem.
C. Protisty mogą odżywiać się miksotroficznie.
D. Saprofity to bakterie cudzożywne.
7. Jakie są sposoby odżywiania się bakterii samożywnych.
8. Podaj dwa przykłady znaczenia protistów w przyrodzie bądź wykorzystywania ich przez człowieka.
9. Podaj trzy przykłady bakterii kulistych.
10. Podaj dwa główne związki tworzące wirusy.
11. Podaj jedną różnicę pomiędzy pinocytozą i fagocytozą.
Grupa 2
1. Podaj trzy różne negatywne znaczenia bakterii w przyrodzie i życiu człowieka.
2. Uporządkuj we właściwej kolejności etapy infekcji wirusowej:
składanie , replikacja, penetracja, adsorpcja, uwalnianie
Opisz krótko etap adsorpcji i składania.
3. Jakie są sposoby odżywiania się bakterii cudzożywnych.
4. Podaj dwa przykłady znaczenia protistów w przyrodzie bądź wykorzystywania ich przez człowieka.
5. Podaj trzy przykłady bakterii skręconych spiralnie.
6. Podpisz odpowiednio pod rysunkami nazwy zapłodnienia w zależności od gamet:
oogamia, izogamia, anizogamia.
7. Podane poniżej choroby zaklasyfikuj do :
A) chorób wirusowych
B) chorób wywołanych przez protisty
C) chorób bakteryjnych
Choroby: świnka, SARS, salmonella, odra, rzeżączka, malaria, żółtaczka, grypa, toksoplazmoza, tężec, dżuma, choroba Heinego-Medina
8. Nazwij zaznaczone na schemacie elementy komórki bakteryjnej oraz podaj ich funkcje.
9. Wirusy zaliczamy do organizmów żywych.
Jest to prawda czy fałsz. Uzasadnij dokładnie swój wybór.
10. Które z podanych zdań są fałszywe. Uzasadnij swój wybór.
A. Kapsyd to otoczka białkowa wirusa.
B. Nukleoid to nić DNA we wnętrzu wirusa.
C. Bakterie rozmnażają się płciowo poprzez koniugację.
D. Bakterie nitryfikacyjne utleniają związki azotu.
11. Do czego służy wodniczka tętniąca u protistów.
12. Podaj jedną różnicę pomiędzy przemianą pokoleń heteromorficzną i izomorficzną.
Połącz w pary odpowiednie nazwy gamii z rodzajami uczestniczących w nich gamet:
1. Oogamia A. łączą się gamety zróżnicowanie wielkością
2. Anizogamia B. łączą się dwie identyczne gamety
3. Izogamia C. łączą się gamety zróżnicowane na nieruchliwą komórkę jajową i ruchliwego plemnika

Wyświetleń: 3300


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.