AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agata Flaga, 2014-05-20
Wadowice

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na dyplomowanie

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGOwychowawcy świetlicy


ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego


okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
data rozpoczęcia stażu:
data zakończenia stażu:

Podstawa prawna: § 8 ust.2 Rozporządzenia MENiS z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

LP ZADANIE FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI
1 Poznawanie procedury awansu zawodowego ● Analiza przepisów prawa
oświatowego dotyczących
awansu zawodowego.
● Opracowanie i złożenie
wniosku o rozpoczęcie stażu.
● Opracowanie planu rozwoju
zawodowego.Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
VIII/IX 2011r.
IX 2011r.

2


Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy
● Aktywny udział w
różnych formach
doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
● Lektura literatury z zakresu
pedagogiki i psychologii oraz
czasopism pedagogicznych.
● Stosowanie nowoczesnych metod aktywizujących na zajęciach świetlicowych. Zaświadczenia potwierdzające udział w kursach, warsztatach

Okres stażuOkres stażu


3 Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań wśród uczniów
● Organizowanie,
przygotowanie i prowadzenie
konkursów szkolnych.
● Przygotowanie cyklu
uroczystości dla uczniów.
● Włączenie się do akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”
Scenariusze konkursów


Scenariusze uroczystości
Zapisy w dzienniku Okres stażuOkres stażu

Okres stażu

4 Stworzenie uczniom alternatyw spędzania wolnego czasu
● Organizowanie różnorodnych zajęć: -„Douczki”
- „Mali kucharze”
- „Coś z niczego”
- „Wielkie dzieła małych
twórców”
● Zorganizowanie sekcji
pomocy koleżeńskiej dla
uczniów mających trudności
w nauce. Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć,
dzienniki lekcyjne

Okres stażu

Okres stażu● Organizowanie cyklu wycieczek dla dzieci z rodzin znajdujących się w gorszej sytuacji materialnej. Karty wycieczek, zapisy w dzienniku Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

LP ZADANIE FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI
12 Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Wykorzystywanie zasobów Internetu ● Opracowanie planu pracy
z wykorzystaniem
komputera.
● Opracowanie konspektów
zajęć, scenariuszy
uroczystości, inscenizacji itp.
● Opracowanie różnego rodzaju
materiałów i pomocy
dydaktycznych (kart pracy,
krzyżówek, diagramów itp).
● Opracowanie różnego typu
tekstów okolicznościowych
(tworzenie dyplomów,
podziękowań, zaproszeń,
ogłoszeń itp).
● Sporządzanie dokumentacji
dotyczącej żywienia uczniów
i odpłatności za
przedszkole(zestawienia
tabelaryczne w Exelu).
● Korzystanie z Internetu w
celu przygotowywania zajęć,
wyszukiwania informacji na
temat awansu zawodowego
nauczycieli, prawa
oświatowego.
● Umieszczanie własnych
opracowań na stronach
internetowych.
● Współpraca on-line; wymiana
informacji i materiałów
metodycznych z innymi
wychowawcami świetlic za
pomocą poczty elektronicznej
● Współtworzenie strony
internetowej świetlicy
szkolnej. Plany pracy


Konspekty zajęć, scenariusze

Przykłady opracowań różnych typów
Przykłady dyplomów oraz innych tekstów


Rozliczenia finansowePotwierdzenie dyrektora Na bieżąco


Okres stażu
Okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

LP. ZADANIE FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ● Prowadzenie zajęć otwartych
dla zainteresowanych
nauczycieli po odbytym
szkoleniu.
● Publikacja swojego planu
rozwoju zawodowego
w Internecie.
● Przekazywanie materiałów i
informacji zdobytych na
kursach zainteresowanym
nauczycielom.
● Współpraca z nauczycielami z
innych szkół.
Zapisy w dzienniku,
potwierdzenie dyrektora

Okres stażu
2 Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć świetlicowych ● Przekazanie do innych świetlic
lub publikacja na stronach
internetowych.


Potwierdzenie dyrektoraOkres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich

LP. ZADANIE FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1 Opracowanie cyklu zajęć „Bajkolandia”

● Głośne czytanie bajek,
pogadanki, prace plastyczne,
konkursy sprawdzające
znajomość bajek,
przedstawienia
teatralne, współpraca z
biblioteką szkolną i gminną,
pedagogiem szkolnym,
rodzicami.Scenariusze zajęć, konkursów, zapisy w dzienniku
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

LP. ZADANIE FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1

Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnych oraz programów edukacyjnych ● Inicjowanie i włączanie się
w różnorodne akcje, mające
na celu pomoc
potrzebującym. Podziękowania , potwierdzenie dyrektora Okres stażu

2 Rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów, wyzwalanie twórczej postawy nauczyciela, promowanie szkoły. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów gminnych. Scenariusze konkursów, dyplomy Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

LP. ZADANIE FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1 Współpraca ze świetlicami szkolnymi na terenie gminy. ● Wymiana doświadczeń oraz
różnych materiałów
metodycznych.
● Uczestnictwo w konkursach
organizowanych przez świetlice.
Potwierdzenie dyrektora Okres stażu
2 Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły. ● Organizowanie konkursów,
imprez dla uczniów. Scenariusze konkursów, dyplomy, scenariusze Okres stażu
3 Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi poza terenem szkoły. ● Organizowanie spotkań, akcji
społecznych, konkursów,
wymiana doświadczeń. Zapisy w dzienniku, scenariusze Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

LP. ZADANIE FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1 Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego ● Zebranie informacji o
uczniach.
● Identyfikacja problemu
● Opisanie historii zjawiska.
● Propozycje rozwiązania
problemu.
● Uzyskane rezultaty.
Opis i analiza wykonanych zadań Okres stażuZgłoś błąd    Wyświetleń: 504


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.