Katalog

Renata Jaśkiewicz, 2014-05-09
Władysławów

WOS, Projekty edukacyjne

Z wizytą u sąsiada - Szwecja - instrukcja projektu

- n +
„Z wizytą u sąsiada – Szwecja”


INSTRUKCJA DO PROJEKTU

I. TEMAT PROJEKTU
„Z wizytą u sąsiada – Szwecja”
Projekt ten jest jednym z ośmiu, które będą dotyczyć wszystkich sąsiadów Polski (tj. Litwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec i Szwecji), kolejność wyboru państw - dowolna.

II. CELE PROJEKTU

1. Przybliżenie kultury, sztuki, historii, geografii, środowiska naturalnego, literatury, kuchni, symboli narodowych naszych sąsiadów (w tym przypadku Szwecji).
2. Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec mieszkańców innych państw i ich symboli narodowych, kultury i tradycji.
3. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy i współpracy w grupie.
4. Doskonalenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji, przetwarzania ich, selekcjonowania, przygotowania wystawy i scenki dramatycznej.

III. ZADANIA DO WYKONANIA PRZEZ UCZNIÓW

Projekt ten będzie realizowany w grupach, każda z grup wykona poniższe zadania:

 przygotuje wystawę i oprowadzi po niej,
 przygotuje i wystawi krótką inscenizację (np. wywiad, scenkę rodzajową, pantomimę – wybór)

Etapy realizacji
 wystawy
a) opracowanie ogólnej koncepcji wystawy,
b) wyszukanie wiadomości, które należy uwzględnić w wystawie,
c) przygotowanie napisów, map, flagi, ilustracji, fotografii, potraw po szwedzku itp.
d) przygotowanie wystawy w auli szkolnej,
e) prezentacja projektu – oprowadzenie po wystawie. inscenizacji:
a) opracowanie ogólnej koncepcji krótkiej inscenizacji,
b) przygotowanie scenariusza,
c) zaprojektowanie i wykonanie scenografii, rekwizytów i strojów,
d) przydzielenie ról,
e) wyreżyserowanie inscenizacji,
f) przedstawienie inscenizacji publiczności i jury.

W swych pracach uczniowie muszą uwzględnić:

 informacje wstępne o Szwecji (flaga, położenie geograficzne, stolica, język, ustrój),
 literaturę szwedzką – Astrid Lindgren lub/i Selma Lagerlöf – życiorys, najważniejsze książki i ich bohaterowie,
 historię Szwecji, tu szczególnie stosunki polsko - szwedzkie,
 kulturę (opis obyczaju świątecznego, przepis na potrawę lub jej przygotowanie, stroje regionalne),
 najważniejsze zabytki,
 geografię Szwecji (obszar, sąsiedzi, największe rzeki, jeziora, miasta, warunki naturalne, roślinność, zwierzęta, bogactwa naturalne, przemysł, eksport),
 informacje o stolicy Szwecji,
 informacje o sławnych ludzi żyjących kiedyś i współcześnie (o malarzach, piosenkarzach, aktorach, obowiązkowo Alfred Nobel),
 ciekawostki o Szwecji.IV. ŹRÓDŁA, DO KTÓRYCH NALEŻY SIĘGNĄĆ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU

 atlas geograficzny,
 encyklopedia,
 Geografia turystyczna świata, cz. 1., red. Jadwiga Warszyńska,
 J. Szewczyk Szwecja, Warszawa 1978,
 T. Walat, Szwecja. Mały przewodnik turystyczny, Warszawa 1981,
 E. A. Kropiwniccy, Najpiękniejsze miasta Europy, z serii Cuda kontynentów , Warszawa 1994,
 Słownik pisarzy świata, red. J. Maślanka, Kraków 2004,
 Encyklopedia geografii. Kraje i ludzie. Europa, tłumaczenie A. Kowalczyk,Warszawa 1996,
 J. Brown, M. Sinclair, Szwecja – praktyczny przewodnik, tłumaczenie T. Biern, W. Chłopicki, 1993

Ponadto:
- różnego typu czasopisma,
- biuletyny,
- Internet.


V. TERMIN PREZENTACJI (PRZYKŁADOWY)

30 listopada – aula szkolna.


 Przykładowy harmonogram działań
1 X – podział na grupy i przydział zadań
2 X – 20 X – zbieranie materiałów – praca w grupach
21 XI – 05 XI – przygotowywanie materiałów (eksponatów, rekwizytów kostiumów itp.) - praca w grupach
06 – 29 XI – próby prezentacji w grupach,
30 XI - prezentacja

 Przykładowe terminy konsultacji z nauczycielami
1. nauczyciel języka polskiego – w każdy piątek od godziny 13. 30 do 14. 30
2. nauczyciel historii – w każdą środę od godziny 12. 30 do 13. 30.
3. nauczyciel przyrody – w każdy wtorek od godziny 13. 30 do 14. 30.
4. nauczyciel plastyki – w każdy czwartek od godziny 13. 30 do 14. 30.


VI. PREZENTACJA PROJEKTU

1. Prezentacja projektu będzie składać się z dwóch części:
 z wystawy zaprezentowanej przez ucznia, który wejdzie w rolę przewodnika,
 z przedstawienia (wybór: wywiad, scenka rodzajowa, pantomima i itp.)

2. Czas prezentacji: 15 - 20 minut

3. Zaproszeni goście:
- pani dyrektor,
- nauczyciele,
- uczniowie.VII. KRYTERIA OCENY

 Zawartość merytoryczna 1 – 5 pkt.
 Różnorodność wykorzystanych źródeł 1 – 5 pkt.
 Estetyka, wizualizacja 1 – 5 pkt.
 Oryginalność rozwiązań, pomysłowość 1 – 5 pkt.
 Sposób prezentacji (akcentowanie, gra aktorów) 1 – 5 pkt.
 Systematyczność i wkład pracy 1 – 5 pkt.

Łącznie ilość punktów do zdobycia - 30.

opracowała: Renata Jaśkiewicz - nauczycielka historii

Wyświetleń: 457


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.