Katalog

Magdalena Kaczmarek, 2014-05-08
Pleszew

WOS, Sprawdziany i testy

Człowiek w społeczeństwie - test

- n +

Test A
Imię i nazwisko –
Klasa –
Liczba zdobytych punktów –

1. Ze względu na rodzaj zorganizowania wyróżniamy grupy: ( 2 pkt. )2. Socjalizacja to ( 1 pkt. ) ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. Dlaczego człowiek nazywany jest istotą społeczną? ( 1 pkt )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Podaj 2 przykłady cech nabytych. ( 2pkt. )


5. Relacje i zależności wiążące jednostkę z innymi to ……………………………….( 1 pkt. )
6. Wyjaśnij pojęcie konformizm. ( 1 pkt. )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Wymień elementy struktury społecznej: ( 4 pkt. )
8. Wymień organy funkcjonujące w naszej szkole: ( 4 pkt. )
9. Organem prowadzącym szkoły podstawowe i gimnazjalne jest ………………… ( 1 pkt. )
10. Napisz, czy podane poniżej zdania są prawdziwe czy fałszywe. ( 3 pkt. )

Samorząd uczniowski zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.

Rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.

Jung podzielił typy osobowości na introwertyków i flegmatyków.
Wyświetleń: 1994


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.