Katalog

Anna Karp, 2014-04-28
Kolonia Dębniak

Plastyka, Sprawdziany i testy

Sprawdzian z plastyki klasa pierwsza

- n +

Imię i Nazwisko: Klasa:
Nr w dzienniku:
PRACA KLASOWA Z PLASTYKI W KLASIE I
SZTUKA NOWOŻYTNA
1. Uporządkuj chronologicznie wymieniane style od najmłodszego do najstarszego. (1 pkt.)

Romanizm, Realizm, Barok, Gotyk, Renesans, Klasycyzm, Romantyzm

1. Opisz jeden wybrany zabytek rzeźby romańskiej. (2 pkt.)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Podaj definicję następujących pojęć: (8 pkt.)
Szpaler –
Pilastr–
Attyka –
Tympanon–
Rozeta –
Plafon –
Perspektywa powietrzna –
Palatia-
3. Uzupełnij tabelę wpisując autora oraz epokę lub kierunek, w której obrazy powstały: (11 pkt.)
AUTOR OBRAZ STYL
Sąd Ostateczny
Mona Liza renesans
Wymarsz strzelców
Jacgues Luis David
Bitwa pod Samosierą
D. Vealzguez


4. Wymień autorów dzieł polskiego malarstwa historycznego XIX w. (3 pkt.)
Uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja-
Patrol powstańczy-
Panorama Racławicka-
5. Obok podanych definicji podaj prawidłowe terminy:(5 pkt.)
Nieszklane okno, otwór w ścianie, w architekturze romańskiej podzielone kolumienkami na trzy części:…………………………………………………………………………………………...........................
Farba położona w nawarstwieniach:………………………………………………………………………………
Budowla do ceremonii chrzcielnych:………………………………………………………………………………
Wizerunek nagiego, małego chłopca…………………………………………………………………………………
Malowidło dużych rozmiarów, często uzupełnione rekwizytami……………………………………..
6. Podkreśl nazwisko artysty tworzącego I poł. XIX w. (1 pkt.)
Marcello Bacciarelli, Gustave Courbet, Michał Anioł, Rembrant van Rijn,
Francizco Goya
7. Wymień cechy architektury baroku. (3 pkt.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Podaj autorów poniżej wymienionych rzeźb: (3 pkt.)
Pomnik Mikołaja Kopernika:
Pieta Watykańska:
Ekstaza św. Teresy:
9. Określ styl następujących zabytków: (6 pkt.)
Kaplica Zygmuntowska-
Katedra Notre Dame-
Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie-
Pałac w Wilanowie-
Rotunda św. Prokopa w Strzelnie-
Teatr Wielki w Warszawie-
10. Wymień twórców podanych zabytków: (2 pkt.)

Bazylika św. Piotra w Rzymie –

Pałacyk na Wodzie w Łazienkach –

11. Uzupełnij tabelę wpisując pięć zabytków klasycyzmu wzorowanych na sztuce antycznej (10 pkt. )

Sztuka klasycyzmu Sztuka antyczna


12. Wymień 4 cechy budowli gotyckiej i podaj jej przykład: (5 pkt.)

Wyświetleń: 1335


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.