AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Kosmalska, 2014-04-22
Lubniewice

Lekcja wychowawcza, Plany pracy

Plan godzin wychowawczych klasy VI

- n +

PLAN GODZIN WYCHOWAWCZYCH

klasa VI

2013/2014


1.Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia
-kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej,
-nabywanie szacunku do tradycji szkolnych.

2.Jak bezpiecznie dojść do szkoły i wrócić z niej?
-omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
Rozmowa, omówienie znaczenia znaków drogowych.

3.Szanujemy się i jesteśmy dobrym zespołem klasowym
-rozumienie znaczenia słowa „zespół,
-kształtowanie poczucia własnej wartości
-nabywanie właściwych postaw w stosunku do kolegi, koleżanki.
Pogadanka

4.Klasowy Dzień Chłopaka
-rozwijanie więzi klasowej, integracja zespołu klasowego.
Złożenie życzeń, wręczenie upominków, zabawa klasowa.

5.Jak dbam o higienę mojego ciała i umysłu?
-nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie fizyczne i umysłowe.
Dyskusja i wnioski, informacje o chorobach społecznych, ptasiej grypie.

6.Święto szkoły- Dzień Edukacji Narodowej
-rozwijanie umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości szkolnych
-wdrażanie wartości i norm życia społecznego.
Udział w apelu, pogadanka.

7.Jak powstaje plotka?
-uświadomienie znaczenia powiedzenia „ranić słowem”,
Rozmowa, analiza wiersza M. Terlikowskiej „ Plotka”, wyciągnięcie wniosków.

8. Pamięć o Tych którzy odeszli
-budowanie więzi międzyludzkich,
-nabywanie właściwych zachowań w miejscach pamięci
Porządkowanie opuszczonych mogił, rozmowa kierowana.

9. 11 listopada- Rocznica Odzyskania Niepodległości
-rozumienie potrzeby kultywowania ważnych wydarzeń z historii własnego narodu
-kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych
Zebranie informacji na ten temat, śpiewanie pieśni patriotycznych, udział w apelu.

10. Jak skutecznie się uczyć?
- nauka alternatywnych metod przyswajania wiedzy.
Ćwiczenia praktyczne, rozmowa.

11.Symbole narodowe ich rola i znaczenie.
-nabywanie właściwych postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej
Pogadanka, pokaz

12. Poznajemy historię naszej szkoły
- zachęcanie do poznawania historii szkoły, miejscowości, regionu
Pogadanka oglądanie kroniki szkoły.

13.Tradycja Andrzejkowa
-dostrzeganie radości uczestnictwa we wspólnych kulturalnych zabawach
Pogadanka, udział w organizacji i zabawie andrzejkowej.

14..Klasowe Mikołajki
-budowanie więzi i tworzenie klimatu koleżeństwa
-dostrzeganie potrzeb innych ludzi
Analiza bajek ks. M. Malińskiego „Święty Mikołaj „ i „Pilny list do św. Mikołaja”, wręczanie drobnych upominków.

15.Bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu
-przypomnienie zasad bezpiecznego uprawiania sportów zimowych,
-rozumienie współodpowiedzialności za zdrowie własne i innych
Pogadanka, omówienie niebezpiecznych sytuacji

16.Tradycja świąt Bożego Narodzenia w moim domu.
-kształtowanie nawyków troski o rodzinne tradycje
-nabywanie umiejętności kulturalnego współżycia w rodzinie
Pogadanka.

17.Telewizor,telefon, komputer- przyjaciel czy wróg?
-kształcenie umiejętności krytycznej analizy programów telewizyjnych i komputerowych,
-rozróżnianie komunikatów przedstawiających rzeczywistość realną i fikcję
Pogadanka na temat ulubionych filmów, gier i programów komputerowych

18.Moje serce dla Babci i Dziadka
-rozumienie potrzeby szacunku dla starszych
-rozwijanie wrażliwości uczuciowej dziecka
Pogadanka, przygotowanie okolicznościowych laurek

19.Jakim jestem uczniem? Podsumowanie nauki w I semestrze
-obserwowanie rozwoju własnych umiejętności
-rozwijanie umiejętności krytycznej samooceny
Wypowiedzi ustne i pisemne.

20.Czy potrzebne są ferie? Jak ciekawie i bezpiecznie je spędzić?
-rozumienie znaczenia odpoczynku w pracy i w nauce,
-umiejętność organizacji czasu wolnego
Zapoznanie z ofertą organizacji ferii w naszej gminie, szkole, pogadanka

21.Praca zawodowa naszych rodziców.
-wyrabianie szacunku do rodziców, ich pracy i odpowiedzialności za rodzinę,
-dostrzeganie wartości pracy i problemów bezrobocia
Pogadanka z elementami dyskusji.

22.Moje hobby i zainteresowania.
-wyrabianie odpowiedzialności za własny rozwój
-motywowanie do rozwijania własnych zainteresowań
-rozwijanie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą
Prezentacja swoich zbiorów, zasobów własnej biblioteczki.

23.Klasowy Dzień Kobiet.
- integracja zespołu klasowego
Złożenie życzeń, wręczenie upominków.

24. Jak sobie radzić ze stresem?
- nauka alternatywnych metod radzenia sobie ze stresem.
Drzewo decyzyjne, dyskusja.

25. Pierwszy Dzień Wiosny- zwyczaje i obrzędy
-kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego
-nabywanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo podczas gier i zabaw
Burza mózgów, dyskusja, wspólna zabawa.

26. Czy warto oszczędzać?
-dostrzeganie potrzeby oszczędzania,
-rozumienie potrzeby szacunku i wartości pieniądza.
Pogadanka

27. Tradycje Wielkanocne.
-kształtowanie nawyków troski o tradycje rodzinne,
-dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi
Pogadanka.

28. Jakie książki lubię czytać i dlaczego?
-rozbudzanie potrzeb czytelniczych
-rozwijanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi uczniów
Promocja ulubionych książek i czasopism.

29. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.
-nabywanie umiejętności właściwego zachowania w czasie uroczystości,
-dostrzeganie potrzeby znajomości historii i kultury narodu
Udział w apelu.

30. Poznaj swój kraj – wartości wycieczek
-dostrzeganie wartości wycieczek, piękna krajobrazu, architektury, sposobu życia ludzi itp.
Opowiadanie, pokaz widokówek, zdjęć, slajdów, ilustracji, praca z mapą.

31. Skutki uzależnień i nałogów
-rozumienie zgubnych dla zdrowia skutków uzależnień i nałogów,
-kształtowanie szacunku do siebie i innych
Rozmowa, praca ze słownikiem, artykuły.

32. Mama- jej portret
-dostrzeganie radości z posiadania mamy
-wzbudzanie szacunku do jej pracy i poświęcenia
-nabywanie umiejętności okazywania uczuć
Rozmowa, wykonanie okolicznościowych laurek, upominków.

33. Obchody Dnia Dziecka
-organizacja czasu wolnego,
-współdziałanie w zespole
Rozgrywki klasowe.

34. Nasze plany na przyszłość
- rozwijanie zainteresowań, rozwijanie wyobraźni twórczej
Rozmowy kierowane, mówiąca ściana.

35. Oceniamy nasze zachowanie.
- nabywanie umiejętności krytycznej samooceny
Indywidualne wypowiedzi uczniów.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 735


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.