AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tomasz Pasternak, 2014-04-10
andrychów

Biologia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego. Biologia.

- n +

mgr Tomasz Pasternak
nauczyciel mianowany
przedmiot nauczany: biologia
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Andrychowie


Plan rozwoju zawodowego


Okres stażu: 1.IX.2011 – 31.V.2014
§ 8 ust.2 pkt 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1. Wstępna analiza własnych umiejętności – autorefleksja.

2. Poznanie procedury awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego:
 analiza przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego;
 uzgodnienie z dyrektorem szkoły szczegółów planu rozwoju zawodowego;
 konsultacje z innymi nauczycielami;
 założenie teczki „Awans zawodowy”;
 złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego;

3. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych:
 prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w formie konsultacji indywidualnych lub grupowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów przedmiotowych;
 prowadzenie fakultetów dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z biologii;
 prowadzenie koła laboratoryjnego mającego na celu praktyczne wykorzystanie wiadomości zdobytych na lekcjach biologii;
 organizowanie wycieczek przedmiotowych dla uczniów o profilach z rozszerzoną biologią do ogrodu botanicznego i zoologicznego, muzeum zoologicznego, na Interaktywną Wystawę „Świat zmysłów”;

4. Opracowanie i przeprowadzenie testu diagnozującego uczniów klas pierwszych:
 analiza wyników;
 opracowanie wniosków do dalszej pracy;

5. Opracowanie różnych materiałów dydaktycznych (scenariusze zajęć, sprawdziany, testy, gry, krzyżówki, karty pracy, modele i plansze) ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod pracy i wykorzystaniem technologii komputerowej.

6. Ankietowanie uczniów i rodziców w celu pozyskania informacji dotyczącej charakterystyki osobowości ucznia, jego zainteresowań, stosunków panujących w klasie i w domu.

7. Organizowanie Powiatowego Konkursu Ekologicznego mającego na celu podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej oraz zainteresowanie uczniów zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska.

8. Organizowanie zadań o tematyce prozdrowotnej:
 promocja zdrowego stylu życia;
 przygotowanie przez uczniów prezentacji, referatów, plansz poglądowych;
 zachęcanie uczniów do brania udziału w olimpiadach i konkursach;
9. Wzbogacenie pracowni w pomoce dydaktyczne:
 samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych z uwzględnieniem technologii komputerowej;
 wykonanie pomocy przez uczniów klas biologicznych;

10. Praca w zespole przedmiotowym:
 wspólna analiza wyników egzaminu maturalnego w porównaniu z wynikami egzaminu próbnego oraz wynikami osiąganymi przez uczniów na fakultetach;
 opracowanie wniosków do dalszej pracy, ewaluacja;
 opracowanie i analiza wyników testu diagnostycznego dla uczniów klas pierwszych;

11. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym:
 uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 uczestniczenie w szkoleniach adekwatnych do potrzeb szkoły;
 aktywny udział w konferencjach metodycznych i szkoleniach Rady Pedagogicznej;


§ 8 ust.2 pkt 2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Wykorzystywanie systemu operacyjnego Windows przy opracowywaniu dokumentów własnych, materiałów do lekcji oraz materiałów związanych z pracą szkoły:
 napisanie planu rozwoju zawodowego;
 sprawozdania
 sprawdziany, testy, kartkówki;

2. Wykorzystanie zasobów internetowych:
 korzystanie z portali edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania;
 przygotowanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 wskazywanie uczniom odpowiednich stron o tematyce przyrodniczej, a także zawierających informacje na temat egzaminu maturalnego;
 zasięganie informacji na temat konkursów, szkoleń, imprez itp.;
 studiowanie publikacji innych nauczycieli;

3. Wykorzystywanie komputera do wypisywania świadectw.

4. Stworzenie stron internetowych dla uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia koła laboratoryjnego oraz fakultetu dla maturzystów:
 umieszczanie na własnej stronie internetowej informacji niezbędnych do przeprowadzenia zajęć koła laboratoryjnego: terminu i miejsca zajęć, podziału na grupy, przydziału zadań poszczególnym grupom, umieszczanie kart pracy;
 umieszczanie na własnej stronie internetowej informacji niezbędnych dla maturzystów uczęszczających na zajęcia fakultatywne: terminu i miejsca zajęć, zagadnień, testów oraz informacji pojawiających się na stronach CKE i OKE Kraków;

5. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej.
§ 8 ust.2 pkt 4a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach
nieletnich.

1. Organizowanie Powiatowego Konkursu Ekologicznego:
 przygotowanie i przeprowadzenie etapu wewnątrzszkolnego PKE;
 przygotowanie i przeprowadzenie etapu międzyszkolnego PKE od strony merytorycznej oraz strony organizacyjno – technicznej;

2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć przygotowujących uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach:
 pomoc w wyborze tematu, zaplanowaniu eksperymentów biologicznych oraz opracowaniu wyników w Olimpiadzie Biologicznej;
 prowadzenie zajęć rozszerzających wiedzę przyrodniczą niezbędną w Olimpiadzie Biologicznej;
 pomoc i konsultacje w przygotowaniu prac albumowych uczniom biorącym udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”;
 prowadzenie zajęć rozszerzających wiedzę ekologiczną i z zakresu ochrony środowiska dla uczniów biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej oraz Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”;

3. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z biologii:
 realizacja opracowanego programu na fakultetach;
 udział z młodzieżą w programie „Matura z Operonem”;

4. Zaplanowanie i udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

§ 8 ust.2 pkt 4b.
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.


1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej OKE Kraków:
 kilkukrotny udział w pracach OKO przy poprawianiu egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym;


§ 8 ust.2 pkt 4c.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


1. Upowszechnienie i popularyzacja edukacji przyrodniczej:
 współpraca z Ogrodem Botanicznym i Muzeum Zoologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ogrodem Zoologicznym w Krakowie poprzez udział w zajęciach organizowanych przez te instytucje;
 organizacja wycieczek przedmiotowych na Interaktywną Wystawę „Świat Zmysłów” oraz do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie;

2. Organizacja zajęć koła laboratoryjnego.

3. Poszerzenie edukacji ekologicznej:
 przygotowywanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej oraz w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”;
 przygotowanie przez uczniów prac indywidualnych na Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko – Planeta”;
 współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Andrychowa (coroczne akcje Sprzątanie Świata);

4. Uczestnictwo wraz z młodzieżą w różnych formach kultury:
 organizowanie wycieczek;
 wyjazdy do kina, teatru;
 wyjazdy do muzeum, na wystawy;
§ 8 ust.2 pkt 5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Uważna obserwacja uczniów.

2. Poznanie środowiska domowego wychowanków.

3. Szczegółowa analiza opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej szczególnie uczniów z indywidualnym tokiem nauczania w celu właściwego zaplanowania pracy z takim uczniem.

4. Zdiagnozowanie, opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych i wychowawczych.
Andrychów, 1.IX.2011 r. podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 737


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.