AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Michał Wojciechowski, 2014-04-08
Łódź

Turystyka, Program nauczania

Program własny koła turystycznego

- n +

Szkoła Podstawowa nr 54
im. Kornela Makuszyńskiego w Łodzi
Program własny koła turystycznego
Oferta zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2013/14
Wstęp

Charakterystyczną cechą dziecka w młodszym wieku szkolnym jest naturalna chęć poznawania otaczającego go świata, natomiast podstawowym zadaniem szkoły jest przygotowanie młodego człowieka do wyzwań jakie go czekają w przyszłości m.in.:
- nauczenie go bezpiecznego, aktywnego poruszania się po świecie.
- zrozumienie otaczającej rzeczywistości poprzez wykorzystywanie wiedzy nabytej w szkole.
- uczenie go żyć w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.
Nie od dzisiaj wiadomo, że najbardziej ciekawą formą dla dziecka, poznawania otaczającej go rzeczywistości jest wycieczka. Taka forma aktywności angażuje wszystkie zmysły (wzrok, dotyk , słuch, węch i smak). Zajęcia w terenie to uczenie przez odkrywanie, przeżywanie i działanie. Wiedza zdobyta podczas wycieczki jest trwalsza, pełniejsza i bogatsza. Podczas wycieczek rozbudza się pasja poznawcza. Uczeń obserwuje wiele nowych zjawisk, stawia pytania i próbuje na nie odnaleźć odpowiedzi.
Przygoda z turystyką powinna rozpoczynać się od najmłodszych lat dziecka, wtedy, gdy jest ono najbardziej chłonne wiedzy, ciekawe świata i pełne chęci do jego poznawania i rozumienia.

PODSTAWA PRAWNA
USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela art. 42 ust. 2 pkt 2
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r.
Autor: Michał Wojciechowski

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program powstał na potrzeby Szkolnego Koła Turystycznego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 54 w Łodzi.
Skierowany jest do uczniów drugiego etapu edukacyjnego. Uwzględnia założenia nowej podstawy programowej.
Podstawowym założeniem programu jest zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowanie turystyki od jak najwcześniejszego wieku. Podczas wypraw uczeń ma możliwość pogłębienia wiadomości o swoim regionie, środowisku przyrodniczym, poznania tradycji, historii, zabytków. Uczy się zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach w mieście jak i na łonie przyrody. Ma możliwość lepszego zintegrowania się z rówieśnikami. Wyrabia w sobie odpowiedzialność za siebie i innych, a przede wszystkim poprawia swoją kondycję zdrowotną i sprawność fizyczną.
Realizowany będzie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (soboty, niedziele, w dni wolne od nauki w szkole) tak, aby nie kolidował z nauką dzieci.
Program został skonstruowany, zgodnie z zainteresowaniami uczniów, ich potrzebami, sprawnością fizyczną, stopniem przygotowania do wędrowania. Ze względu na fakt, ze większość uczniów pochodzi z ubogiego środowiska preferowane będą wycieczki piesze,
Podczas realizacji programu zamierzamy aktywnie współpracować z łódzkimi oddziałami PTTK.
CELE GŁÓWNE

1.Kształtowanie postawy czynnego i aktywnego wypoczynku.
2. Zachęcanie do uprawiania turystyki.
3. Rozwijanie ciekawości poznawczej ucznia, spostrzegawczości, rozumienia, analizowania.
4. Rozwijanie zachowań umożliwiających współpracę w grupie. 5. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką może w tym odgrywać kontakt z przyrodą. 6. Podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej.
7. Poznawanie zasad bezpiecznego za chowania się w codziennych sytuacjach życia codziennego.
8. Popularyzacja wiedzy na temat Łodzi i jej najbliższych okolic, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
9. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą regionu.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
Uczeń:
1. Rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku i wyrabia w sobie nawyk czynnego spędzania wolnego czasu.
2. Potrafi posługiwać się mapą oraz wędrować na podstawie opisu
3. Rozwija w sobie zamiłowanie do turystyki .
4. Poznaje zabytki i ciekawe miejsca w swoim regionie.
5. Uczy się świadomego i umiejętnego obserwowania otaczającej go rzeczywistości , analizowania, wyciągania wniosków z poczynionych obserwacji.
6. Czuje więź emocjonalną ze swoim miejscem zamieszkania i jego mieszkańcami. Aktywnie integruje się ze swoim środowiskiem lokalnym.
7. Wzmacnia prawidłowe relacje z grupą rówieśniczą. Uczy się współdziałania w zespole, poznaje akceptowane społecznie wzory zachowań..
8. Zna zasady zachowania się w różnych miejscach ( na ulicach miasta,
w muzeum, w lesie, nad wodą, w rezerwacie, w środkach lokomocji).
9. Potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w praktyce.
10. Buduje swoją kondycję i sprawność.
11. Uczy się walczyć ze swoimi słabościami, nabiera motywacji do działania.
METODY PRACY
Stosowanymi podczas realizacji programu metodami pracy są:
1. Obserwacja spontaniczna i kierowana -
bezpośredni kontakt ze środowiskiem pozwala bardziej związać się
i pokochać ojczystą przyrodę i swój region.
2. Pokaz z objaśnieniem.
3. Słowna – opowiadanie nauczyciela lub przewodnika.
4. Aktywne działanie -spacery, wycieczki piesze.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Rajdy piesze i wycieczki turystyczne po najbliższych okolicach Łodzi
2. Wyjścia pozalekcyjne do kin, muzeów (według opinii uczniów)
3. Lekcje organizacyjne z zasad BHP oraz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy


Treści nauczania

Uczeń uczęszczający na koło turystyczne na zakończenie roku szkolnego powinien:

1. Znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wycieczek
2. Potrafi wymienić najciekawsze miejsca, które odwiedził.
3. Znać podstawowe zabytki Łodzi i okolic.
4. Znać zasady uprawiania turystyki pieszej.
5. Potrafi posługiwać się mapą i dołączonym do niej opisem podczas wyszukiwania drogi.
6. Potrafi godnie reprezentować szkołę podczas rajdów.
7. Dba o tradycje patriotyczne, uczestnicząc w rajdach szlakami miejsc pamięci narodowej.


Rozkład materiału

I. Zajęcia organizacyjne. Zasady BHP podczas imprez turystycznych oraz poznanie zasad pierwszej pomocy. ( 1 godzina w każdym semestrze oraz krótkie przypomnienie przed każdą wycieczką)
II. Rajdy piesze :
1. Wrzesień 2013 r. XXXII Rajd Pieszy „Młodych Oszczędnych” organizowany przez PTTK „Polesie” i PKO Bank Polski
2. Październik 2013 r. -Rajd „ Barwy Jesieni” organizowany we własnym zakresie
3. Listopad 2013 - XXIV Rajd szlakiem 28 Pułku Strzelców Kaniowskich organizowany przez PTTK
4. Grudzień 2013 r. - XXIII Rajd pieszy „MIKOŁAJKI 2013" organizowany przez PTTK „Polesie”
5. Marzec 2014 r. – „Powitanie wiosny” organizowany przez PTTK
6. Kwiecień/Maj 2014 r. – rajd pieszy organizowany przez PTTK
7. Czerwiec 2014 r. – „Rajd najmłodszych” organizowany przez PTTK

EWALUACJA

Program nie przewiduje sprawdzania wiedzy uczniów poprzez testy i oceny.
Formami mierzenia jakości pracy uczniów będą zdobyte punkty i różne wytwory ich pracy ( książeczki PTTK (opcjonalnie), zdobyte odznaki i znaczki, dyplomy za uczestnictwo w rajdach, wpisy i recenzje uczniów na stronie internetowej szkoły).
Przez cały okres realizacji programu będzie prowadzona ewaluacja wspierająca oraz obserwacje i rozmowy z uczestnikami wycieczek (ich wrażenia i uwagi dotyczące przebiegu wycieczki)
Na zakończenie realizacji programu zostanie przeprowadzona ankieta wśród uczniów pozwalająca w całości ocenić program.


Opracowanie
M. WojciechowskiZgłoś błąd    Wyświetleń: 787


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.