AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Małgorzata Dobiecka, 2014-04-07
Topólka

Lekcja wychowawcza, Scenariusze

Jak postępować, żeby mieć kolegów i przyjaciół? Scenariusz godziny wychowawczej w klasie VI.

- n +

Temat scenariusza godziny wychowawczej:

Jak postępować, żeby mieć kolegów i przyjaciół?

1 godzina lekcyjna

Cele zajęć:
Uczeń :
• rozumie istotę koleżeństwa i przyjaźni - wskazuje różnice między tymi dwoma pojęciami,
• zna i wymienia cechy zjednujące kolegów i przyjaciół,
• potrafi współpracować w grupie – jest twórczy i wykazuje inicjatywę,
• potrafi dokonać autoanalizy, samooceny,
• czyta ze zrozumieniem treść psychotestu.

Metody nauczania:
• aktywizujące:
- burza mózgów,
- autoanaliza,
• dyskusja.

Formy pracy:
• praca indywidualna,
• praca w grupach.

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:
• listki do przeprowadzenia ćwiczenia integrującego,
• karteczki – sklerotki,
• szary papier i markery,
• kartki papieru do notatek,
• kartka z psychotestem „Czy nadajesz się na przyjaciela?”,
• wcześniej przygotowana odznaka dla najbardziej życzliwego ucznia w klasie (2-3 w razie remisu).

Ustawienie stolików w kształcie podkowy.


Przebieg zajęć:

I. Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Nauczyciel zapisuje temat zajęć na tablicy i krótko przedstawia cele i porządek zajęć.
3. Nauczyciel moderuje zabawę integrującą – na jesiennych/wiosennych papierowych liściach bądź kwiatkach uczniowie zapisują swoje imiona i podają je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Uczniowie zapisują po kolei jedną pozytywną cechę u każdej osoby. Kiedy karteczki wrócą do właścicieli, nauczyciel prosi kilkoro uczniów o odczytanie swoich pozytywnych cech.

II. Faza realizacyjna

1. Burza mózgów na temat słowa – przyjaciel (uczniowie przyklejają na tablicy karteczki z wyrazami określającymi, budzącymi skojarzenia ze słowem przyjaciel). Prezentacja wyników, rozmowa z uczniami na temat różnic pomiędzy koleżeństwem a przyjaźnią.
2. Praca w grupach – uczniowie otrzymują arkusze szarego papieru z zapisanymi wcześniej przez nauczyciela pytaniami i udzielają na nie swoje odpowiedzi.
Pytania: Dlaczego potrzebujemy przyjaciół i kolegów?, Jak należy postępować, jakim być, by mieć przyjaciół i kolegów?
3. Prezentacja i omówienie wyników pracy w grupach.

III. Faza podsumowująca

4. Psychotest – Czy nadajesz się na przyjaciela? (załącznik nr 1) Omówienie wyników psychotestu i rad dotyczących zjednywania sobie przyjaciół zawartych pod testem. Samoocena.
5. Plebiscyt na najbardziej przyjaznego ucznia w klasie. Uczniowie głosują na karteczkach, podając imię i nazwisko najbardziej przyjaznego ucznia. Podliczenie głosów, prezentacja wyników i wręczenie odznaki.
6. Pytania ewaluacyjne do uczniów: Co mi się podobało? Czego się dziś nauczyłem, nauczyłam? Czego się dowiedziałem, dowiedziałam?

Zadanie domowe: Wyszukaj w dostępnych w bibliotece książkach oraz w źródłach internetowych wiersze o Patronie Szkoły Mikołaju Koperniku oraz ciekawostki dotyczące planet Układu Słonecznego. Przygotowane informacje pomogą zbudować scenariusz „Lekcji z Patronem” dla klas I.LITERATURA:
Bleja-Sosna B. Poradnik dydaktyczny. Godziny wychowawcze IV-VI. Wydawnictwo BEA, Toruń 2011
Chrzanowska-Szwarc W. Scenariusze lekcji. Przyroda w klasie IV. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2003


Załącznik nr 1

PSYCHOTEST
„Czy nadajesz się na przyjaciela?”

Zanim zaczniesz poszukiwać wspaniałego świata przyjaźni, zatrzymaj się na chwilę, by zapytać siebie: czy jestem w stanie być prawdziwym przyjacielem? Potem zaznacz Twoje odpowiedzi, policz punkty i…

1. Kiedy Twój kolega z klasy zapyta głośno: kto może mu pożyczyć gumkę bądź kartkę papieru – zgłaszasz się jako pierwszy?
a. często,
b. od czasu do czasu,
c. jedynie jeśli go lubię,
d. rzadko,
e. nigdy.

2. Czy masz wiernego przyjaciela bądź serdeczną przyjaciółkę?
a. tak,
b. nie, ale mam wielu kolegów i koleżanki,
c. nie,
d. tak, ale ją/go zmieniam.

3. Czy wydaje Ci się, że inni poszukują Twojego towarzystwa, że lubią z Toba przebywać?
a. tak,
b. nie,
c. trudno mi odpowiedzieć.

4. Kiedy po jakiejś zabawie znajdujesz się daleko od grupy, na przykład na przerwie w szkole, wydaje Ci się, że inni starają się:
a. szukać Ciebie,
b. być daleko od Ciebie lub przeciwko Tobie,
c. nie interesują się Tobą i zostawiają Cię w spokoju,
d. zależy.

5. Z wymienionych poniżej cech, która jest dla Ciebie najbardziej znacząca, najważniejsza?
a. odwaga,
b. siła,
c. życzliwość,
d. tolerancja,
e. inteligencja.

6. Którą z poniższych wad uważasz za najgorszą?
a. agresywność i to, że często się złoszczę i wybucham,
b. sztuczność, fałsz – zdarza mi się obmawiać innych i kłamać,
c. brak zapału do pracy i nauki – jestem mało ambitny, ambitna
d. egoizm – zbyt często myślę o sobie.

7. Do kogo zwracasz się w trudnych momentach?
a. do mamy lub taty,
b. do brata lub siostry,
c. do kolegi lub koleżanki,
d. do nauczyciela bądź innej dorosłej osoby,
e. do mojego najlepszego przyjaciela bądź przyjaciółki,
f. do moich kolegów i koleżanek z klasy.

Punkty:
1. a-5, b-3, c-2, d- 1, e-0
2. a-4, b-3, c-1, d-3
3. a-4, b-1, c-2
4. a-5, b-2, c-1, d-3
5. a-2, b-2, c-5, d-2, e-2
6. a-4, b-5, c-2, d-1
7. a-1, b-2, c-3, d-2, e-4, f-5


Więcej niż 25 punktów
Jesteś super przyjacielem, niektórzy mogą się nawet kłócić, by zjednać sobie Twoja przyjaźń nawet, jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Niebezpieczeństwo może tkwić jedynie w tym, że wszyscy będą się ubiegać o Ciebie a w ten sposób nie będziesz w stanie być prawdziwym przyjacielem żadnego z nich, ani nie zdołasz w pełni wykorzystać drzemiących w Tobie zdolności.

Od 20 do 25 punktów
Jesteś wspaniałym przyjacielem, zawsze skłonnym do wyświadczenia przysługi i słuchania. Nie zapominaj jednak o sobie, interesowaniu się sobą i swoimi sprawami w większym stopniu. Postępuj tak dalej i nie zapominaj, aby być otwartym na innych.

Od 12 do 19 punktów
Bądź spokojny, nikt nie będzie się kłócił, aby być twoim przyjacielem! Może dlatego, że lubisz żyć w samotności. Jeśli taki jest Twój zamiar, to Twoja sprawa, bądź jednak uważny, aby nie stał się on zasadą.

Mniej niż 12 punktów
Jeśli nie zmienisz swojej postawy grozi Ci, że staniesz się prawdziwym pustelnikiem! Gdy zdasz sobie z tego sprawę może być już za późno. Samotność ma gorzki smak, zwłaszcza, jeśli idzie ona w parze z lekceważeniem innych. Zobaczysz, że o wiele lepiej jest być czyimś przyjacielem, aniżeli żyć w oderwaniu od świata.


JAK ZJEDNYWAĆ SOBIE PRZYJACIÓŁ?
- UŚMIECHAJCIE SIĘ DO SIEBIE!
- ROZMAWIAJCIE!
- SZANUJCIE SIĘ!
- POMAGAJCIE SOBIE!
- ŚMIEJCIE SIĘ!
- DZIELCIE SIĘ!
- WSPIERAJCIE SIĘ!
- SŁUCHAJCIE SIEBIE NAWZAJEM!
- PRZEWIDUJCIE NASTRÓJ DRUGIEJ OSOBY,WCZUWAJCIE SIĘ!

Opracowała Małgorzata Dobiecka
nauczyciel języka angielskiego
SP im. Mikołaja Kopernika
TopólkaWyświetleń: 1175


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.