Katalog

Monika Cieślak, 2014-03-27
Sanniki

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

KONSPEKT ZAJĘĆ W INTERNACIE PRZEPROWADZONY METODĄ OŚRODKÓW PRACY.

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ W INTERNACIE
PRZEPROWADZONY METODĄ OŚRODKÓW PRACY.TEMAT: W krainie figur geometrycznych.


CELE ZAJĘĆ:

POZNAWCZE:
• Nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych figur geometrycznych płaskich (koło, kwadrat , trójkąt, prostokąt)
• Nauka wyszukiwania przedmiotów, rzeczy o określonych kształtach w najbliższym otoczeniu
• Doskonalenie umiejętności segregowania elementów według kształtu, wielkości i koloru
• Kształtowanie umiejętności wskazywania i wyszukiwania takich samych elementów
i łączenia ich w pary.

KSZTAŁCĄCE:
• Kształtowanie umiejętności wyróżniania cech charakterystycznych dla danej grupy figur
• Doskonalenie umiejętności nazywania i wskazywania kolorów: żółtego, czerwonego,
Zielonego, niebieskiego. Wyrabianie umiejętności szybkiego ich rozpoznawania
• Wyrabianie umiejętności adekwatnego postępowania według podawanej słownie informacji, instrukcji
• Doskonalenie umiejętności wyszukiwania takich samych elementów
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania przedmiotów według ich kształtu, wielkości lub koloru
• doskonalenie umiejętności tworzenia par, łączenia dwóch takich samych elementów,
• Doskonalenie wrażliwości dotykowej.

WYCHOWAWCZE:
• Wdrażanie do ładu i porządku podczas zajęć oraz zgodnej współpracy w grupie
• Wdrażanie do używania form grzecznościowych we wzajemnych relacjach
• Doskonalenie umiejętności przestrzegania obowiązujących zasad w czasie zabaw
• Rozwijanie kultury słowa i zachowania
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bhp.

REWALIDACYJNE:
• Doskonalenie sprawności manualnej i usprawnianie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej
• Dynamizowanie pamięci, koncentracji uwagi i rozwijanie logicznego myślenia
• Pobudzanie wyobraźni dziecka
• rozwijanie zmysłu dotyku i umiejętności rozpoznawania kształtów figur
• ćwiczenie rozpoznawania kolorów i kształtów
• Ćwiczenia małej i dużej motoryki
• Kształtowanie spostrzegawczościMETODY:
• Słowne: pogadanka, rozmowa kierowana, opowiadanie wychowawcy, zagadki
• Oglądowe: pokaz i obserwacja
• Czynne: zadania stawiane do wykonania, zabawa, zajęcia plastyczno techniczne


FORMY:
• Zajęcia pozalekcyjne w internacie
• Zajęcia zbiorowe zindywidualizowanePOMOCE DYDAKTYCZNE:
Plątanina literowa z nazwą dnia tygodnia, kartoniki – kule śniegowe do ułożenia nazwy miesiąca który jest, kartoniki – płatki śniegowe do ułożenia pory roku ,plansza obrazu „Figury geometryczne” z wyciętym dla każdego dziecka elementem do ułożenia (oznaczonym kolorem , tożsamym na planszy),przedmioty i obrazki przedstawiające rzeczy w kształcie figur geometrycznych, figury geometryczne z kolorowego papieru różnych kształtów i rozmiarów, nożyczki, klej, biała kartka papieru, figurowe ilustracje (słonia, kwiatka, pieska ,choinki, misia, motyla , statku, ciągnika, pajaca), figury geometryczne potrzebne do zabaw, specjalnie przygotowana kostka do gry, zagadki , szarfy .
PRZEBIEG ZAJĘĆ


I. ZAJĘCIA WSTĘPNE
1. Przywitanie dzieci i zajęcie miejsc w świetlicy.
2. Ćwiczenia kalendarzowe
Ustalenie daty dnia dzisiejszego poprzez ustalenie nazwy dnia tygodnia i miesiąca:
 Ustalenie nazwy dnia tygodnia poprzez odczytanie plątaniny literowej ( poniedziałek)
 Ustalenie nazwy miesiąca poprzez ułożenie kul śniegowych od najmniejszej do największej ( luty)
 Ustalenie pory roku.
Obserwacja pogody za oknem: luźne wypowiedzi dzieci na temat tego co widza. Zebranie wypowiedzi przez wychowawcę i podsumowanie jako cech charakterystycznych panującej pory roku. Wybranie ilustracji przedstawiającą aktualna porę roku.
Zadaniem dzieci jest uporządkowanie płatków śniegu z cyframi od najmniejszej do największej liczby. W ten sposób zostaje odczytana nazwa aktualnej pory roku (zima).


II. UŚWIADOMIENIE TEMATU ZAJĘĆ. BUDZENIE POŻĄDANEGO ZAINTERESOWANIA.

 Dzieci dostają do ułożenia „puzzle” po ułożeniu których dowiedzą się co będzie tematem dzisiejszych zajęć ( przedstawiają one „Figury geometryczne" ).
Każde dziecko otrzymuje jeden element obrazu(oznaczony kolorem , tożsamym na planszy), odszukuje taki sam kolor na planszy i układa go na niej dopasowując kształt.
Po ułożeniu obrazka wychowawca omawia z dziećmi co on przedstawia. Co jest tematem zajęć „figury geometryczne” .


III. PRACA POZNAWCZA
1. Omówienie cech charakterystycznych dla każdej figury.
Wszyscy wspólnie ustalają cechy charakterystyczne dla każdej figury .
Przyporządkowywanie napisów do obrazków figur geometrycznych : koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt.
Ustalenie co by było gdyby wszystko co się znajduje wokół nas było okrągłe, kwadratowe, prostokątne i trójkątne , jak mogła by się nazywać kraina z wszystkich figur? (wychowawca podaje swoją propozycje Figurolandia)

Wychowawca zaprasza dzieci w podróż do krainy figurolandii .
Wyjaśnia dzieciom, że podróż ta pozwoli im poznać figury geometryczne.
Rozdaje dzieciom wizytówki – bilety upoważniające je do odbycia podróży w kształcie figur geometrycznych. Podróż jest długa i męcząca. Wychowawca informuje dzieci, że w czasie podróży maja szukać ”przystanków figurowych „ z zadaniami do wykonania na których będą mogli odpocząć.

Zabawa ruchowa „Samolot” – podróż do krainy „Figurolandii”.
Dzieci w czasie grania muzyki poruszają się zwiedzając krainę w której wszystko jest kwadratowe, prostokątne, trójkątne i okrągłe . Jak przestanie grać muzyka dzieci szukają przystanku na którym mogą się zatrzymać – odpocząć według podanej przez wychowawcę informacji. Wychowawca mówi na jakim przystanku się po kolei zatrzymują ( przystanek kołowy, przystanek kwadratowy, przystanek trójkątny, przystanek prostokątny). Na każdym przystanku dzieci odnajdują zadania do wykonania.

I PRZYSTANEK FIGUROWY – KOŁOWY

ZADANIA DO WYKONANIA

1. Zabawa „Pomieszane figury”
Koszyk pełen figur przyniosłam wam
Pomieszały mi się tam.
Bardzo proszę Was, kochane dzieci
ułóżcie je zgodnie z kształtami.

Dzieci segregują figury do pudełeczek oznaczonych kartonikami z odpowiednim kształtem ( trójkąt, kwadrat, koło, prostokąt).
Porządkowanie figur według koloru ,wielkości .
Zabawa dydaktyczna Znajdź przedmioty tego samego kształtu.
Tak jak rozmawialiśmy w krainie figurolandii wszystko jest kwadratowe, prostokątne, trójkątne i w kształcie koła.
Zadaniem waszym dzieci jest wziąć jedną figurę i odszukać na drugim stoliku rzecz bądź obrazek przedmiotu przypominający kształtem wybrana przez siebie figurę.
Układanie dobranych par . Uzasadnianie wyboru ( np. talerz – koło, książeczka – kwadrat, trójkąt- obrazek dachu, itp.)

II PRZYSTANEK FIGUROWY – KWADRATOWY
ZADANIA DO WYKONANIA
1. „Taniec figur”. Dzieci zwracają uwagę na uprzednio otrzymane figury – bilety . Każde dziecko przypomina mówiąc głośno wszystkim jaką jest figurą i jakiego ona jest koloru. Wychowawca włącza wesołą muzykę zapraszającą do tańca. Gdy gra muzyka dzieci tańczą według polecenia wychowawcy: Tańczymy wg. kolorów figur, tańczymy wg. kształtów figur, tańczy koło z trójkątem itp.

2. Zabawa aktywizująca “czarodziejski worek”
Dzieci poprzez dotyk rozpoznają i nazywają figurę geometryczną, następnie układa ją z szarf.

III PRZYSTANEK FIGUROWY – TRÓJKĄTNY
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Zabawa dydaktyczna – „zagadki słowne”
Wychowawca czyta zagadki osoby które maja wizytówkę w kształcie tej figury podnoszą rękę do góry.

Mam cztery rogi,
dwa krótkie i dwa długie boki.
Kwadratem nie jestem,
choć mam kąty proste. (Prostokąt )

Ja mam boków mniej, jest mi przez to lżej,
A magiczna liczba trzy- zawsze towarzyszy mi.
Mam trzy boki i wierzchołki,
Trzy mam kąty, trzy odcinki,
Twoja buzia mówi mi, że odgadniesz raz, dwa, trzy. (trójkąt)

Toczę, toczę się wesoło,
I do wszystkich macham w koło,
Początku nie mam ani końca,
Podobne jestem do słońca,
Wszyscy mnie doskonale znacie,
Myślę, że gotową odpowiedź już macie! (koło)

Powiem tylko jestem szczery,
Ujrzysz u mnie boki cztery,
Cztery kąty i wierzchołki,
Moje boki są równiuteńkie,
A cztery kąty prościutkie.
Myślę, że teraz wszyscy poznacie,
Jaką figurę przed sobą macie? (kwadrat)

2. Zabawa „Telefon dotykowy”- rysowanie figur geometrycznych na plecach koleżanki

Dziecko losuje figurę i rysuje ją na plecach po czym koleżanka ma odgadnąć jaka to figura – opisuje jej cechy.

IV PRZYSTANEK FIGUROWY – PROSTOKĄTNY
ZADANIE DO WYKONANIA

Zabawa „Co mówi nam kostka”

Klasyfikowanie figur według kilku cech. Dzieci rzucają kostką (na jednej jest kolor, drugiej wielkość, trzeciej figura) łącząc odczytane z kostek informacje wyszukują odpowiednią figurę ( np. duży, czerwony, kwadrat)


IV. EKSPRESJA

 Komponowanie obrazów krain figurolandii wg inwencji twórczej dziecka z przygotowanych wyciętych figur.
 „kompozycja figurowa” - rozsypanka z różnych kształtów, każde dziecko ma za zadanie wyszukać określoną figurę geometryczną i wkleić ją w odpowiednie miejsce na przygotowanej indywidualnej karcie pracy przedstawiającej różne rzeczy, przedmioty z krainy figurolndii, lub stworzyć kompozycję wg podanego wzoru.
 Układanie kompozycji rytmicznych wg wzoru : naklejanie gotowych elementów - kompozycja rytmiczna według wzoru (kartoniki przedstawiające poznane figury geometryczne).
V. ZAJĘCIA KOŃCOWE
1. Rozmowa podsumowująca temat zajęć
2. Uporządkowanie miejsca pracy
3. Pochwała dzieci za ich zaangażowanie i ich aktywność.
4. Przejście do kolejnego etapu zajęć popołudniowych.
Wyświetleń: 1133


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.