Katalog

Barbara Zakrzewska, 2014-03-25
Tychy

Religia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości o Mszy Świętej dla klasy III szkoły podstawowej

- n +

Sprawdzian wiadomości o Mszy Świętej dla klasy trzeciej

Grupa I

1.Jakim znakiem rozpoczyna się i kończy Msza Święta?
a) znakiem pokoju
b) znakiem krzyża
c) znakiem pojednania

2. Jaki śpiew wykonuje się przed Ewangelią w czasie Wielkiego Postu?
a) Alleluja! Alleluja! Alleluja!
b) chwała Tobie, Panie/ Chryste
c) chwała Tobie, Słowo Boże/ Królu wieków

3. Ilu było Ewangelistów?
a) 2
b) 12
c) 4

4. Uzupełnij:
Wierzę w jednego Boga, Ojca ……………………
Stworzyciela ……… i ziemi, wszystkich rzeczy ………… i niewidzialnych.
I w jednego Pana ………… ……………,
Syna Bożego ………………… , który z Ojca jest ...............
przed wszystkimi …………….

5. Ułóż w odpowiedniej kolejności poszczególne etapy liturgii eucharystycznej:
znak pokoju
dziękczynienie
Komunia Święta
przeistoczenie
przygotowanie darów
ofiarowanie
Ojcze nasz

6. Do jakiego wydarzenia z życia Jezusa nawiązują słowa:
„ Hosanna, hosanna, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”?
a) wjazdu Jezusa do Jerozolimy
b) Ostatniej Wieczerzy
c) zmartwychwstania Jezusa

7. Najważniejszy moment Mszy Świętej to:
a) Ewangelia
b) prefacja
c) przeistoczenie

8. Podaj inne nazwy Mszy Świętej.
…………………………………………………………………………………………………


Sprawdzian wiadomości o Mszy Świętej dla klasy trzeciej

Grupa II

1. Jak nazywa się wierzchnia szata ,w której kapłan odprawia Mszę Świętą?
a) kapa
b) ornat
c) sutanna

2. Ułóż w odpowiedniej kolejności poszczególne etapy liturgii słowa:
psalm responsoryjny
czytanie drugie
wyznanie wiary
Ewangelia
homilia
śpiew przed Ewangelią
czytanie pierwsze
modlitwa powszechna

3. Napisz imiona Ewangelistów.
………………………………………………………………………………………………

4. Ułóż jedno wezwanie modlitwy powszechnej:
Módlmy się za …………………………………………………
…………………………………………………………………

5. Jak nazywa się księga, z której kapłan odmawia modlitwy przy ołtarzu podczas liturgii eucharystycznej?
a) mszał
b) Biblia
c) lekcjonarz

6. Co odpowiadamy na słowa kapłana: „Oto wielka tajemnica wiary?”
a) "Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci"
b) "Panie , Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata"
c) "Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale"

7. Co oznacza słowo „Eucharystia”?
a) odpowiedź
b) dziękczynienie
c) prośba

8. Kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii?
a) w Wielki Czwartek
b) w Wielki Piątek
c) w Wielką Sobotę
Wyświetleń: 3207


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.