AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Bąk, 2014-03-18
Nowa Ruda

Historia, Konspekty

Konspekt zajęć z historii - powtórzenie nt. II wojny światowej

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII

Temat : W czym tkwi odmienność II wojny ś. wobec wcześniejszych konfliktów ? – lekcja powtórzeniowa.

Czas trwania : 2 godziny lekcyjne

Na tydzień przed planowanym powtórzeniem uczniowie zostają podzieleni na 3 grupy tematyczne (a te na kilka wewnętrznych) i przygotowują się do powtórzenia pod kątem zadanego zagadnienia, ich celem jest przedstawienie na lekcjach wyników swej pracy. Nauczyciel powinien poświęcić każdej grupie czas na wyjaśnienie metody, wg której będą pracowali, pomóc zweryfikować materiały przygotowane przez grupę. W zasadzie całość przygotowań do lekcji powtórzeniowych nosi znamiona metody projektu.

Środki dydaktyczne :
podręczniki
mapy „Ziemie polskie podczas II wojny” i „Europa 1939-45”
atlasy
przygotowane wcześniej przez uczniów materiały pomocnicze

Metody pracy :
praca w grupach
praca z podręcznikiem, mapą i atlasami
metoda „śnieżnej kuli”
wywiad lub drzewko decyzyjne
symulacja
techniki dramowe („kartka z pamiętnika”)
techniki manualne (ulotka-afisz)

Cele ogólne lekcji :
utrwalenie wiadomości z rozdziału XIV o II wojnie światowej
pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w czasie lekcji o wojnie
pogłębienie rozumienia związków między przeszłością a teraźniejszością i przyszłością
kształtowanie systemu wartości uczniów
kształtowanie postaw patriotycznych, postaw tolerancji

Cele szczegółowe :
utrwalenie i pogłębienie wiadomości o dziejach powszechnych z lat 1939-45
utrwalenie i pogłębienie wiadomości o przyczynach i skutkach II wojny jako procesu dziejowego
utrwalanie rozumienia pojęć
pogłębianie umiejętności korzystania z różnorodnych pomocy i wykorzystywania różnych metod pracy
pogłębianie umiejętności korelacji wiedzy z różnych dziedzin
umiejętność lokalizacji wydarzeń w czasie i przestrzeni
formułowanie własnego stanowiska
rozwiązywanie problemów, sporów i ocena wydarzeń, osób ...
szacunek dla drugiej osoby, poszanowanie życia i godności
poszanowanie wartości humanitarnych i demokratycznych
sprzeciw wobec przemocy

Uczeń zna i rozumie :
strony konfliktu i cele uczestników wojny
przyczyny wybuchu wojny
najważniejsze fazy konfliktu i fronty II wojny
rolę technologii i przemysłu w rozstrzygnięciach wojennych
organizację i przebieg eksterminacji Żydów
genezę, założenia i sposób realizacji polityki koalicji antyhitlerowskiej

Uczeń umie :
porównać politykę hitlerowskich Niemiec wobec różnych obszarów okupowanej Europy
omówić postawy wobec okupacji hitlerowskiej
wyjaśnić na czym polegał problem „mimowolnych sojuszników” Niemiec w czasie II wojny
ocenić stosunek państw, narodów, jednostek do holocaustu
scharakteryzować ład pojałtański

Grupy zadaniowe i podgrupy :

Grupa I :
a) doktryna wojny błyskawicznej i jej realizacja (uczestnicy wojny, najważniejsze bitwy, przełomowe wydarzenia) – praca z mapą, atlasem
b) pojęcie „wojna totalna” - przy pomocy metody „śnieżnej kuli”. Członkowie grupy pracują indywidualnie nad pojęciem, potem w dwójkach ustalają wspólne stanowisko, potem w czwórkach. Następnie przygotowują wspólne wyniki do prezentacji. Metoda ta daje uczestnikom szansę na sprecyzowanie swojego zdania na podany temat, pozwala uczestnikom ćwiczyć i śledzić proces uzgadniania stanowisk
c) technologie i przemysł na usługach wojny (rola w rozstrzygnięciu konfliktu) - przełomowe znaczenie użycia bomby atomowej (prace Niemiec, USA nad bronią atomową, Hiroszima i Nagasaki ) – można pracować np. wg metody : drzewko decyzyjne : prezydent Truman podejmuje decyzję o zrzuceniu bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki; albo np. można przygotować wywiad z prezydentem USA, w którym zostaną zawarte główne problemy punktu „c”.

Grupa II :
Konferencje Wielkiej Trójki (dodatkowo np. P. Johnson „Historia świata po 1917 r.”, piosenka J. Karczmarskiego o Jałcie ), a konkretnie konferencja w Jałcie – praca grupy metodą symulacji obrad. Grupa ustala „graczy”, przygotowuje teksty dla postaci, scenografię. Grupa powinna udowodnić, że alianci zachodni ulegali ZSRR i jego polityce faktów dokonanych w Europie. Narrator powinien przypomnieć poprzednią konferencję oraz okoliczności zwołania tej jałtańskiej.

Grupa III :
a) „kartka z pamiętnika” Żyda – uciekiniera z getta, i ukrywającego się po stronie aryjskiej. Powinno się tu znaleźć wyjaśnienie pojęcia „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, „nad i podludzie”, opis życia w getcie. „Kartka...” powinna stać się punktem wyjściowym dokonania przez słuchających oceny holocaustu.
b) Ulotka-afisz – odezwy władz hitlerowskich okupowanych 2 krajów w różnych sprawach (kraje do wyboru, byle różniły się pod względem stosunku hitlerowców do ludności tego kraju), w których będzie można znaleźć informacje o różnym traktowaniu ludności podbitej. Członkowie grupy mają za zadanie także przedstawić różne postawy wobec okupacji hitlerowskiej (mogą to zrobić np. przy pomocy krótkich scenek, ale trzeba mieć odpowiednie rekwizyty).

Zadanie domowe :

„Okupacja hitlerowska, radziecka, japońska – porównanie.”

Ocenę otrzymują członkowie grupy i jest ona wypadkową kilku czynników : przygotowania merytorycznego, zaopatrzenia w odpowiednie pomoce, gadżety, sposobu przedstawienia zagadnienia (czas, zainteresowanie pozostałych grup) i wkładu poszczególnych jednostek (najlepiej, jeśli nauczyciel będzie tym elementem w postaci pisemnych deklaracji dysponował już przed zajęciami).Małgorzata Bąk
nauczyciel historii, wos, etyki
Nowa Ruda
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1395


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.