Katalog

Agnieszka Grudzień, 2014-03-18
Łęczna

Plastyka, Sprawdziany i testy

test terminy plastyczne

- n +


Terminy plastyczne

1. Portyk jest to:
a) przedsionek wsparty na kolumnach;
b) podstawa przeznaczona do postawienia na niej rzeźby;
c) technika graficzna;

2. Pilaster jest to:
a) kolumna w kształcie kobiety;
b) dekoracyjnie ozdobiony sufit;
c) dekoracyjny płaski filar;

3.Attyka jest to:
a) ozdobna, najwyższa część ściany wieńcząca budynek ponad gzymsem i zasłaniająca dach;
b) charakterystyczny element konstrukcyjny stylu gotyckiego;
c) okrągłe okno;

4.Akrolit jest to:
a) technika rzeźbiarska;
b) dekoracyjna tkanina;
c) wypalane gliniane wyroby użytkowe i dekoracyjne;

5.Fryz jest to:
a) element architektoniczny, wysunięty przed powierzchnię ściany, często profilowany;
b) forma dachu przykrywająca wieżę budowli;
c) poziomy pas budowli wypełniony płaskorzeźbami;

6.Belweder jest to:
a) pięterko lub nadbudówka nad najwyższą kondygnacją budynku najczęściej pałacowego, zwykle z tarasem;
b) nadbudówka na dachu lub szczycie kopuły, najczęściej ma kształt walca lub wieloboku zwieńczonego hełmem;
c) co najmniej jednopiętrowy, murowany miejski dom mieszkalny;

7.Rotunda jest to:
a) obraz w kształcie koła;
b) budowla wzniesiona na planie koła;
c) koło barw;

8.Tympanon jest to:
a) malowidło wykonane trwałą techniką wykonywane bezpośrednio na mokrej ścianie;
b) typ grobowca;
c) element architektoniczny stanowiący trójkątne pole, często wypełnione dekoracją rzeźbiarska;

9.Maswerk jest to:
a) nakładanie cienkiej warstwy przezroczystej barwy w celu uzyskania odcieni i waloru poszczególnych barw;
b) technika plastyczna polegająca na uzyskiwaniu obrazu z drobnych kamyczków lub szkiełek;
c) gotycki element dekoracji architektonicznej o ażurowej formie, kuty w kamieniu lub rzeźbiony;


10.Transept jest to:
a) nawa poprzeczna w budownictwie sakralnym;
b) część świątyni przeznaczona dla duchowieństwa;
c) nawa boczna;

11. Borduira jest to
a) ozdobny pas obramiający tkaninę, stanowiącą zamkniętą całość dekoracyjną;
b) synagoga;
c) technika malarska ,w której spoiwem jest wosk pszczeli;

12.Arkada jest to:
a) wnętrze architektoniczne w kształcie przybudówki, na planie półkola, zwieńczone półkopułą;
b) łuk wsparty na kolumnach lub filarach, występujący pojedynczo lub w ciągach;
c) budowla na planie prostokąta o nieparzystej liczbie naw, z których nawa główna jest wyższa od bocznych;

13. Portal jest to:
a) ozdobne obramienie drzwi, składające się z otworu drzwiowego, tympanonu, przylegających kolumienek i dekoracji rzeźbiarskich;
b) ozdobna część kolumny;
c) podstawa kolumny;

14. Krużganek jest to:
a) przedsionek kościoła poprzedzający wejście główne;
b) podziemny korytarz lub sala;
c) ciąg komunikacyjny biegnący wzdłuż zewnętrznej ściany budynku najczęściej od strony dziedzińca;

Odpowiedzi:
1.a, 2.c, 3.a, 4.a, 5.c, 6.a, 7.b, 8.c, 9.c 10.a, 11.a, 12.b, 13.a, 14.c,
Wyświetleń: 1008


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.