AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Bąk, 2014-03-17
Nowa Ruda

Małgorzata Łuków
Historia, Projekty edukacyjne

Obchody Dnia Pamięci o Holocauście - Dziecko w czasach Zagłady - projekt

- n +

Obchody Dnia Pamięci o Holocauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości – projekt


Temat projektu: Dziecko w czasach Zagłady
– pomoc Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.


Uzasadnienie:
Kolejny projekt szkoły uczestniczącej w ogólnopolskim projekcie „Dzień Pamięci o Holocauście”. Realizowany w ramach prac grup i klas uczniowskich podczas lekcji historii, j. polskiego i lekcji wychowawczych. Temat projektu był zbieżny z ówczesnym tematem ogólnopolskiego programu i dotyczył sytuacji dzieci żydowskich w czasach Zagłady. To, że w czasie eksterminacji Żydów ucierpiały również dzieci i młodzież (rówieśnicy uczniów) stanowiło istotne kryterium przystąpienia do projektu.
Zaproponowano następujący temat prac plastycznych: „Dzieci Holocaustu oczami współczesnej młodzieży”. Wątek dziecięcy dominował także w scenariusz apelu. Zorganizowano również spotkanie z Dzieckiem Holocaustu.
W prezentowanym podczas apelu materiale oraz podczas spotkania z Gościem była mowa o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Stereotyp Polaka – antysemity bardzo utrwalił się w świadomości wielu ludzi, problem ten jest jednak o wiele bardziej złożony i wymaga dokładniejszego omówienia. Podczas spotkania nasz Gość zwrócił uwagę na rolę Żydów amerykańskich w kształtowaniu negatywnego postrzegania Europejczyków (głównie Polaków) w czasach Zagłady.
W młodszych klasach na lekcjach historii realizowano materiał dotyczący Holocaustu oraz wątek dziecięcy. Przed spotkaniem z Gościem przedstawiono uczniom film pt.”Sprawiedliwi”, nakręcony przez wrocławskich uczniów i studentów, a przekazany nam wcześniej przez naszego Gościa.

Cele projektu:
Cele ogólne:
- kształcenie umiejętności gromadzenia i selekcjonowania materiału, informacji, prezentacji zdobytych wiadomości
- kształcenie postaw kreatywnych, pobudzanie inicjatyw i rozwijanie umiejętności współpracy (młodzieży, nauczycieli, rodziców)
- kształtowanie postaw empatii, tolerancji, otwartości, solidarności
- budowanie więzi międzypokoleniowych (spotkanie z Dzieckiem Holocaustu)
- zaprezentowanie uzdolnień plastycznych, literackich…

Cele operacyjne:
A) poziom wiadomości:
1. uczeń zna/pamięta:
- pojęcie Holocaustu
- zasługi Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
- sytuację dzieci, w tym żydowskich, w czasach Zagłady
- zna losy Żydów mieszkających na Dolnym Śląsku
- postawy Polaków w czasach Holocaustu
2. uczeń rozumie:
- podstawowe problemy ogólnoludzkie
B) poziom umiejętności:
1. uczeń umie scharakteryzować/przedstawić:
- zasługi Sprawiedliwych
- losy dzieci żydowskich w czasie Holocaustu
- ocenić zbrodniczy system hitlerowski
- postawy Polaków wobec problemu Holocaustu

Zasoby niezbędne do realizacji projektu:
a) zbiory biblioteczne, filmy wideo, Internet, prasa itp.
b) pomieszczenia: aula szkolna, w której zorganizowano wystawę prac, w której odbyło się spotkanie z Dzieckiem Holocaustu i zorganizowano apel.
c) w celu zaproszenia Gościa nawiązano kontakt ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu (szczególnie z wrocławskim oddziałem), Fundacja Shalom przekazała szkole książkę pt. „Pamięć. Historia Żydów polskich”
d) organizatorzy: nauczyciele koordynatorzy, uczniowie do obsługi sprzętu, uczniowie występujący w apelu
e) koszta

Opis realizacji projektu – etapy:
Zapoznano się z wymaganiami dotyczącymi realizacji projektu (nauczyciele). Następnie zaprezentowano go uczniom, przedstawiono możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez przygotowanie prac na wystawę i przygotowanie apelu. Kolejnym działaniem było omówienie tematyki holocaustu uczniom klas pierwszych, zaś klasom, które uczestniczyły w projekcie w roku poprzednim, przypomniano zagadnienie dziecka w czasach Zagłady i wiadomości dotyczące tytułu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Monitorowano wykonanie prac plastycznych. Wybrano grupę uczniów, którzy wzięli udział w apelu oraz obsługę sprzętu audio –wizualnego. Przeprowadzano próby apelu. Przygotowano wystawę prac plastycznych, którą uczniowie oglądali podczas lekcji wychowawczych i przedmiotowych. Zorganizowano spotkanie z Dzieckiem Holocaustu, które poprzedzono prezentacją filmu o Sprawiedliwych. Zaprezentowano montaż słowno –muzyczny odnoszący się do tematyki projektu. W ramach ewaluacji przygotowano i przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczestników apelu oraz spotkania z Gościem. Gość dokonał wpisu do szkolnej kroniki. Napisano artykuł do gazety szkolnej i prasy lokalnej.

Opis planowanego efektu końcowego projektu:
Efektem końcowym uczestnictwa szkoły, uczniów, nauczycieli w projekcie powinno być poszerzenie wiedzy uczniów na temat Holocaustu. Zainteresowanie tematyką w takim stopniu, aby szczególnie uczniowie zechcieli wziąć udział w programie „Dzień Pamięci o Holocauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości” w kolejnych latach. Uczestnictwo w projekcie powinno przyczynić się również do rozbudzenia i rozwijania uzdolnień młodzieży (plastyczne, literackie, poetyckie, recytatorskie).
Końcowym efektem przedsięwzięcia są prace uczniowskie, film oraz zdjęcia ze spotkania i apelu, a także opis projektu i zaangażowanie szkoły w ogólnopolskim programie.

Spodziewane efekty projektu:
- aktywizacja uczniów, nauczycieli, rodziców
- zainteresowanie tematyką
- rozwijanie zdolności
- promocja szkoły w środowisku


Bibliografia:
- strony internetowe poświęcone problemowi Holocaustu, Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
- H. Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”, Warszawa 1992
- H. Krall „Hipnoza”, Warszawa 1989
- „Dzieci żydowskie oskarżają” (praca zbiorowa), Amerykańsko-polsko-izraelska „Fundacja Shalom”, Warszawa 1993
- „Pamięć. Historia Żydów Polskich przed, w czasie, i po Zagładzie”, wyd. Fundacja Shalom, Warszawa 2004
- J.Tuwim „My, Żydzi polscy…”, wyd. Fundacja Shalom, 1993
- Z.Nałkowska „Medaliony”, Poznań 1984
- płyta CD „I ciągle widzę ich twarze, i ciągle słyszę ich głosy”, wyd. Fundacja Shalom, 2003
- filmy „Lista Schindlera” i „Pianista” (1.fragment początkowy palenia zwłok, 1.pobicie dziecka szmuglującego przez mur jedzenie).

Ankiety:

A. Drogi uczestniku spotkania z Dzieckiem Holocaustu!
Prezentujemy poniżej kilka pytań ankietowych i prosimy o rzetelne i indywidualne odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.

1. Czy problem holocaustu znany był Ci przed projekcją filmu i spotkaniem z Dzieckiem Holocaustu?
a) tak b) raczej tak c) nie d) raczej nie
2. Jeśli wybrałeś odpowiedź a) napisz poniżej, z czym kojarzy Ci się słowo „holocaust”?
………………………………………………….
3. Czy spotkanie z Gościem zachęciło Cię do samodzielnego poszukiwania informacji na temat holocaustu i problematyki dziecięcej w czasach Zagłady?
a) tak b) raczej tak c) nie d) raczej nie
4. Czy słyszałeś o tytule Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata przed spotkaniem z Dzieckiem Holocaustu?
a) tak b) raczej tak c) nie d) raczej nie
5. Jeśli znasz to pojęcie, to napisz krótko, co ono wg Ciebie oznacza?
……………………………………………..
6. Jak oceniasz atmosferę spotkania z Gościem? Zaznacz X na skali od 1 do 5 (gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą)
1 ………….. 2 …………. 3 ………….. 4 …………… 5 ……………
7. Jak oceniasz organizację spotkania z Gościem? Zaznacz X na skali od 1 do 5 (gdzie 5 oznacza ocenę najwyższą)
1………….. 2 …………. 3 ………….. 4 …………….. 5 ……………..
8. Czy uważasz, że takie spotkania z młodzieżą mają sens? Jeśli wybierzesz TAK lub NIE napisz w wykropkowanym miejscu – dlaczego tak uważasz?
a) TAK b) NIE
………………………………………………….
9. Jak oceniasz czas spotkania z Dzieckiem Holocaustu?
a) zbyt długi b) zbyt krótki c) odpowiedni
10. Przedstaw poniżej Twoje ewentualne postulaty, uwagi, wnioski
…………………………………….

b. Drogi Uczniu, uczestniku apelu poświeconego Dniu Pamięci!

Prezentujemy poniżej kilka pytań ankietowych i prosimy o rzetelne i indywidualne odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa.

1. Czy przed udziałem w apelu znane było Ci pojęcie „holocaust”? jeśli tak, napisz w wykropkowanym miejscu, co wg Ciebie to słowo oznacza
a) tak b) raczej tak c) nie d) raczej nie
………………………………………
2. Czy atmosfera podczas apelu sprzyjała zapoznaniu się z problematyką przedstawioną podczas występu?
a) tak b) raczej tak c) nie d) raczej nie
3. Czy uważasz apel (ze względu na tematykę) za interesujący? Swoją ocenę zaznacz X na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza, że apel był nudny, zaś 5 – że interesujący)
1 ……….. 2 ………….. 3 …………. 4 …………. 5 ……………
4. Czy wg Ciebie apel został przeprowadzony sprawnie?
a) tak b) raczej tak c) nie d) raczej nie
5. jeśli wybrałeś TAK, RACZEJ TAK, napisz, co Ci się podobało? (weź pod uwagę różne aspekty apelu)
…………………………………….
6. Jeśli wybrałeś w p.4 NIE, RACZEJ NIE, napisz, co Ci się nie podobało? (weź pod uwagę różne aspekty apelu)
………………………………….
7. Czy apel zachęcił Cię do samodzielnego poszukiwania informacji na temat Holocaustu i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata?
a) tak b) raczej tak c)nie d) raczej nie
8. Jak oceniasz czas apelu?
a) zbyt długi b) zbyt krótki c) odpowiedni
9. Przedstaw poniżej swoje ewentualne postulaty, uwagi, wnioski
……………………………………….Mgr Małgorzata Bąk
Nauczyciel historii, wos, etyki
Nowa Ruda
(projekt realizowany we współpracy
z mgr Małgorzatą Łuków, n-l j.polskiego)

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 618


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.