Katalog

Justyna Kachniarz, 2014-03-12
Sobolew

Chemia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości z węglowodorów. klasa III gimnazjum

- n +

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z węglowodorów
w klasie III gimnazjum


Grupa A
..................................
Imię i nazwisko

1. Wskaż wspólne właściwości wszystkich węglowodorów nasyconych:
a. są wyłącznie cieczami
b. łatwo palne
c. mało aktywne chemicznie
d. ich cząsteczki są zbudowane z atomów węgla i wodoru
e. pomiędzy atomami węgla w cząsteczce występują wyłącznie wiązania pojedyncze
f. ulegają reakcji polimeryzacji
g. odbarwiają wodę bromową
h. nie odbarwiają roztworu manganianu (VII) potasu

2. Napisz nazwy systematyczne i wzory strukturalne alkanów o podanych wzorach
a. C3H7 ................................................................................................
b. C8H18 ........................................................................................
c. C5H12 ..........................................................................................
3. Napisz nazwy systematyczne i wzory sumaryczne węglowodorów:
a. szeregu homologicznego alkenów, które zawierają 4,5,7 atomów węgla w cząsteczce ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. szeregu homologicznego alkinów, które zawierają 2,4,6 atomów węgla w cząsteczce ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


4. Przyporządkuj pojęciom oznaczonym cyframi definicje oznaczone literami:
1. węglowodory nasycone
2. węglowodory nienasycone
3. polimeryzacja
4. polietylen
a. produkt polimeryzacji etenu
b. węglowodory, który cząsteczki zawierają podwójne lub potrójne wiązanie między atomami węgla,
c. reakcja chemiczna, której produktami są tlenek węgla (IV) i woda.
d. Łączenie się monomerów w produkt wielocząsteczkowy.
e. Reakcja przyłączania charakterystyczna dla węglowodorów nienasyconych.
f. Węglowodory, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze między atomami węgla.
1 ............, 2.................., 3 .................., 4 .......................
5. Napisz reakcje:
a. przyłączania bromu do butenu ..........................................................................................................
b. spalania całkowitego propenu ...........................................................................................................
c. półspalania etenu ..............................................................................................................
d. przyłączania wodoru do pentanu ...............................................................................................................Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z węglowodorów
w klasie III gimnazjum

Grupa B
..................................
Imię i nazwisko

1. Wybierz prawdziwe informacje dotyczące węglowodorów o podanych nazwach systematycznych
1. etan 2. eten 3. etyn


a. alkan
b. alken
c. alkin
d. gaz
e. ciecz
f. substancja stała
g. mało reaktywny chemicznie
h. ulega reakcji spalania
i. ulega reakcji przyłączania bromu
j. ulega reakcji polimeryzacji
k. nie rozpuszcza się w wodzie
l. pomiędzy atomami węgla w cząsteczce występują wyłącznie wiązania pojedyncze
m. pomiędzy atomami węgla w cząsteczce występuje jedno wiązanie podwójne.

2. Napisz nazwy systematyczne i wzory strukturalne alkenów o podanych wzorach sumarycznych;
a.C4H8 ..........................................................................................................
b.C2H4..........................................................................................................
c.C7H14........................................................................................................

3. Napisz nazwy systematyczne i wzory sumaryczne węglowodorów:
a. szeregu homologicznego alkanów, które zawierają 1,3,5 atomów węgla w cząsteczce .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................

b. szeregu homologicznego alkinów, które zawierają 3,5,8 atomów węgla w cząsteczce ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................
4.Wskaż wspólne właściwości wszystkich węglowodorów nienasyconych:
i. są wyłącznie cieczami
j. łatwo palne
k. mało aktywne chemicznie
l. ich cząsteczki są zbudowane z atomów węgla i wodoru
m. pomiędzy atomami węgla w cząsteczce występują wyłącznie wiązania pojedyncze
n. ulegają reakcji polimeryzacji
o. odbarwiają wodę bromową
p. nie odbarwiają roztworu manganianu (VII) potasu
q. są aktywne chemicznie
r. pomiędzy atomami węgla występuje wiązanie wielokrotne
s. ulegają reakcji przyłączania


5. Napisz reakcje:
a. przyłączania bromu do propenu ..........................................................................................................
b. spalania całkowitego metanu
...........................................................................................................
c. półspalania etynu ..............................................................................................................
d. przyłączania wodoru do propenu
...............................................................................................................


Wyświetleń: 24101


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.