AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Bąk, 2014-03-10
Nowa Ruda

Uroczystości, Scenariusze

Scenariusz Dnia Niepodległości

- n +

SCENARIUSZ DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

A) Wejście pocztu sztandarowego, hymn narodowy.
B) Powitanie przybyłych na apel z okazji Święta Niepodległości Polski uczniów i grona pedagogicznego oraz zaproszenie do obejrzenia montażu słowno – muzycznego:


1. Józef Piłsudski : nota do państw
„Jako wódz naczelny armii polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemi zjednoczonej Polski. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Jestem przekonany, ze potężne demokracje Zachodnie udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczpospolitej Odrodzonej i Niepodległej.”


Narrator : długa droga wiodła Polaków do tego ważnego wydarzenia. W XVIII w. czynniki zewnętrzne, ale przede wszystkim czynniki wewnętrzne, zależne od samych Polaków, doprowadziły Rzeczpospolitą do upadku.

2. P. Skarga : „Powiem, kto mojej Ojczyźnie szkodzi”
„Powiem, kto mojej ojczyźnie szkodzi. Z samych panów zguba Polaków. Oni zniszczyli wszystkie uszanowanie dla prawa. Oni, rządowego posłuszeństwa cierpieć nie chcąc, bez wykonywania zostawili prawo. Oni zupełnie zagubili wyobrażenie sprawiedliwości w umysłach Polaków. Oni prawo zmienili w czczą formalność.
Kto na sejmikach uczy obywatela zdrady, podstępów, podłości, gwałtu? – Panowie. Kto niewinną szlachtę, najpoczciwiej i najszczerzej Ojczyźnie życzącą, oszukuje, przekupuje, rozpija? – Panowie. Kto od wieku robił nieczynną władzę prawodawczą, rwał sejmy? – Panowie. Kto koronę przedawał? – Panowie. Kto koronę kupował? – Panowie. Kto wojska obce do kraju wprowadził? – Panowie. Kto przedawał Polaków? – Panowie. Kto przy rozbiorze kraju brał zagraniczną pensję? – Panowie.
Tak jest: panowie przeprowadzili kochaną ojczyznę do tego stopnia upadku, słabości i wzgardy, z której ją dzisiaj z taką trudnością – dla przeszkody tychże panów – sama szlachta dźwiga.
Rozpustni, lekkomyślni, chciwi i marnotrawni, dumni i podli, dzielność praw zniszczywszy i na wszystkie namiętności wyuzdani panowie byli w Polsce.”


Narrator : nastąpiły rozbiory, ale Polacy nie ugięli się wobec zaborców. Tysiące patriotów oddało życie w słusznej sprawie, walcząc w narodowowyzwoleńczych powstaniach.

3. „Powstanie Styczniowe”
„ Wodzem ich był człowiek świętego imienia, które brzmiało: Romuald Traugutt. Pytasz, dlaczego świętym jest to imię? Albowiem według przykazania Pana opuścił on żonę i dzieci, dostatki i spokój, wszystko, co pieści, wszystko co raduje i jest życia ponętą, czarem, skarbem, szczęściem, a wziąwszy na ramiona krzyż narodu swego poszedł za idącym ziemią tą słupem ognistym i w nim zgorzał. Nie tutaj zgorzał. Nie w tej mogile śpi. Kędyś daleko. Ale wówczas na czele hufca tego na tę polanę przyszedł, patrzyłyśmy na niego my, drzewa.
Po razy wiele w czasach dalekich spod głazu niewoli, który tę ziemię tłoczył, wzbijał się był słup ognisty ku obiecanej krainie wolności wiodący i gromady ludzi za nim szły. Wzbił się i teraz, gromady ludzi za nim poszły, ta była jedną z nich, a on jej przewodził. Widziałyśmy jego czarnowłosą głowę z oczami myśliciela i uśmiechem dziecka. Oczy miał mądre, smutne – podobno bratem bliźniaczym mądrości bywa u ludzi smutek – a uśmiech świeży, perłowy, z kroplą słodyczy dziecięcej albo niewieściej. Przez czoło śniade palec tragicznych przeznaczeń wcześnie przeciągnął mu zmarszczkę surową, niekiedy aż groźną.
I głos jego słyszałyśmy z brzmieniem jak stal dzwoniącym, rozkazującym, niekiedy aż groźnym. Tak grzmieć musiał w wąwozie termopilskim głos Leonidasa.”


Narrator : po upadku powstania styczniowego zaborcy rozpoczęli wytężoną walkę z polskością, a Polacy poprzez pracę na wielu płaszczyznach – poprzez kulturę, gospodarkę, dyplomację, walczyli z germanizacją i rusyfikacją.

4. „Rota”

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy!
polski my naród, polski lud
królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas zniemczył wróg,
- tak nam dopomóż Bóg!
Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy Ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg
- tak nam dopomóż Bóg!
Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
I dzieci nam germanił,
Orężny sercem hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zagrzmi złoty róg ...
- tak nam dopomóż Bóg!”.... i tęsknili za wolną Ojczyzną ....

5. „Tęskno mi Panie”

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie
dla darów nieba ...
tęskno mi Panie

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie
Bo wszystkim służą ...
Tęskno mi Panie

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„bądź pochwalony”!
tęskno mi Panie

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której, już nie wiem, gdzie leży mieszkanie
Równie niewinnej ...
Tęskno mi Panie”


Narrator : aż przyszła I wojna światowa, szansa dla Polski na odrodzenie, szansa na powrót na mapę Europy.

6. „Do moich synów”

„Synkowie moi, poszedłem w bój,
jako wasz dziadek, a ojciec mój,
jak ojca ojciec i ojca dziad,
co z Legionami przemierzył świat,
szukając drogi przez krew i blizny
do naszej wolnej ojczyzny!

Synkowie moi, da nam to Bóg,
Że spadną wreszcie kajdany z nóg,
I nim wy męskich dojdziecie sił,
Jawą się stanie, co dziadek śnił:
Szczęściem zakwitnie krwią wieków żyzny
Łan naszej wolnej ojczyzny!

Synkowie moi, lecz jeśli Pan
Nie da zejść zorzy z krwi naszej ran,
To jeszcze w waszej piersi jest krew
Na nowy świętej wolności siew:
I wy pójdziecie, pomni spuścizny,
Nabój dla naszej Ojczyzny!”7. Józef Piłsudski: „Przemówienie do strzelców”

„Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków, wszyscy co tu jesteście zebrani jesteście żołnierzami polskimi. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Żołnierze! spotkał was ten zaszczyt niezmierny, ze pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granice rosyjskiego zaboru, jako kadrowa kolumna wojska polskiego idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar jakie ponieść macie, wszyscy jesteście żołnierzami. Nie naznaczam szarż, każę tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak i każdy oficer może zejść do szeregowca, czego oby nie było. Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam was jako pierwszą kadrową kompanię!”

8. piosenka: „Szara piechota”

„Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,
nie noszą ni srebra ni złota
lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
piechota ta szara piechota.
Lecz w pierwszym szeregu podążą na bój
Piechota ta szara piechota.

Maszerują chłopcy, maszerują
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewa salutują
Bo za naszą Polskę idą w bój!

Nie grają im surmy, nie huczy im róg
A śmierć im pod stopy się miota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota.
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota ta szara piechota.”

Maszerują chłopcy, maszerują
Karabiny błyszczą, szary strój,
A przed nimi drzewa salutują
Bo za naszą Polskę idą w bój!


9. „Modlitwa legionistów przed bitwą”
„Bogarodzico, Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
najmłodsi polscy żołnierze, u Twoich klęczymy stóp.
Ziści nam wolną ojczyznę – nim wrogi krew nam wypiją,
Ziści sen, za który kłaść idziem młode swe kości w grób.


Bogarodzico, Dziewico! Bogiem sławiona Maryjo!
Z twoim imieniem na ustach w bój idzie polski huf!
Co zawinili ojcowie – wnukowie krwią swą dziś zmyją,
Byłeś nad wolną już Polską – ty królowała znów.

Bogarodzico, Dziewico! Bogiem sławiona Maryjo!
Jak Syna twego, wróg przybił ojczyznę naszą na krzyż,
Ale tęsknoty o wolnej ojczyźnie w sercach wciąż żyją –
I oto idziem w bój za nią ochotnie z oczami wzwyż.

Bogarodzico, Dziewico! Bogiem sławiona Maryjo!
Już trąbki grzmią do ataku – i naprzód trzeba nam iść ...
Z twoim imieniem na ustach twoi żołnierze się biją ...
O, ziść nam, twoim żołnierzom, wolną ojczyznę, o, ziść!”10. piosenka: „Wojenko, wojenko”

„Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
Że za tobą idą, że za tobą idą
Chłopcy malowani?
Że za tobą idą, ze za tobą idą
Chłopcy malowani?

Chłopcy malowani, sami wybierani
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko
Cóżeś ty za pani?
Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko
Cóżeś ty za pani?

Wojenko, wojenko, cóżeś tak szalona?
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz
Jeśli nie leguna?
Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz
Jeśli nie leguna?”


Narrator: 11 listopada 1918 r., gdy Niemcy w Compiegne podpisywali zawieszenie broni na froncie zachodnim, w Warszawie Rada Regencyjna – lokalny ośrodek władzy – przekazała władzę wojskową przywódcy I Brygady Legionów – Józefowi Piłsudskiemu. Kilka dni później Rada Regencyjna rozwiązała się, a całą władzę przekazała Piłsudskiemu, ustanawiając urząd Naczelnika Państwa. Obdarzony przez Polaków poparciem, szacunkiem, miłością, miał pełne prawo ogłosić 16 listopada notę wszystkim rządom i narodom wojującym i neutralnym mówiącą o istnieniu Niepodległego Państwa Polskiego.

11. „Ojczyzna”


„ Za to, że byłaś męczennicą wieczną
i żeś przeżyła ukrzyżowań znoje –
miłością wielką – miłością słoneczną
umiłowałem krwawe łany twoje ...

Za to, że jesteś nieśmiertelną z ducha,
Choć cię niedola pokalała pleśnią –
Duch mój jak harfy twego głosu słucha,
Bo mi twe słowa – najcudniejszą pieśnią...

Za to, że nigdy nie upadłaś w męce
I że żyć będziesz przeciw wszelkiej woli –
Stopy twe święte całuję w podzięce,
Że jestem dzieckiem twojej gorzkiej doli...

Jeślibym Bogu rozwarł serca wnętrze,
Aby mu chwały wygrać pieśń eolską –
Czyliżbym znalazł w niej modlitwy świętsze
I wymowniejsze nad twe imię – Polsko? ...”

(W tle muzyka , uczniowie kłaniają się, a osoba prowadząca dziękuje za obejrzenie i wysłuchanie programu z okazji Święta 11 listopada.)Mgr Małgorzata Bąk
Nauczyciel historii, wos
Nowa RudaZgłoś błąd    Wyświetleń: 725


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.