AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Bąk, 2014-03-10
Nowa Ruda

Filozofia i etyka, Scenariusze

Scenariusz zajęć lekcyjnych: Filozofia dialogu - sztuka życia.

- n +

Temat: Filozofia dialogu – sztuka życia.

Wprowadzenie:
Temat stanowi część jednego z działów (treści nauczania i osiągnięcia szczegółowe ucznia) programu nauczania filozofii „Edukacja filozoficzna ścieżka edukacyjna” pt.
W obronie stanowiska, gdzie zostały zaprezentowane główne szkoły i kierunki filozofii współczesnej. Uczniowie, realizując wcześniej kolejne tematy tegoż działu, przyswajają sobie wiedzę i umiejętności, poznają pojęcia, które pomocne będą w realizacji naszego tematu. Podrozdział 7 działu 3 składa się jak gdyby z dwóch zagadnień: tytułowego „Filozofia dialogu – sztuka życia” oraz „Józef Tischner i jego filozofia dialogu”. Na realizację pierwszego z tematów przeznaczamy 2 godziny, ze względu na zastosowaną metodę pracy. Uczniowie wcześniej otrzymują zadanie zapoznania się z materiałem z podręcznika „Edukacja filozoficzna. Ścieżka edukacyjna”, wyd. OPERON 2008 r.,
s. 222-226, aby pracując w grupach nad fragmentami tekstu podręcznika znali już materiał, pojęcia itp.

Cele:
a)uczeń wie (nowe wiadomości):
- wymienia przedstawicieli filozofii dialogu
- wskazuje kontekst kulturowo-historyczny narodzin filozofii dialogu
- wyjaśnia pojęcia (dialog, totalizacja, Ty, Inny, Obcy)
- wyjaśnia główne założenia filozofii dialogu
- wypowiada argumenty przemawiające na rzecz relacji etycznej jako dialogu
- dostrzega wagę problemu wolności i odpowiedzialności w obliczu Innego
- interpretuje filozofię dialogu jako sprzeciw wobec monologu i totalizacji
b) uczeń potrafi (umiejętności):
- prezentować etyczny wymiar filozofii dialogu
- ukazywać, dlaczego twarz Innego jest przestrzenią spotkania umożliwiającą dialog
- rozpoznawać znaczenie odpowiedzialności w odniesieniu do drugiego człowieka
- dostrzegać ważność zagadnień moralnych
- interpretować tekst źródłowy


Europejskie Kompetencje Kluczowe:
- porozumiewanie się w języku ojczystym (umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie, poszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji, wykorzystywanie pomocy, używanie języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie)
- kompetencje informatyczne (zdolność poszukiwania, gromadzenia, przetwarzania informacji, wykorzystywania jej w krytyczny sposób)
- umiejętność uczenia się (umiejętność docierania do nowej wiedzy i umiejętności, zdobywania, przetwarzania i przyswajania jej, umiejętność samodzielnej nauki oraz pracy w grupie – czerpanie korzyści z różnorodności grupy, umiejętność dzielenia się nabytą wiedzą i umiejętnościami, umiejętność oceny własnej pracy)
- kompetencja społeczna i obywatelska (wykazanie się tolerancją, wyrażanie i rozumienie różnych punktów widzenia, negocjowanie, radzenie sobie ze stresem)
- inicjatywność i przedsiębiorczość (umiejętność reprezentacji i negocjacji, zdolność zarówno pracy indywidualnej jak i współpracy w zespołach, umiejętność identyfikacji i oceny własnych mocnych i słabych stron, motywacja i determinacja w kierunku realizowania postawionych celów)
- świadomość i ekspresja kulturalna (wrażliwość z odbioru sztuki)

Czas zajęć: 2 godziny lekcyjne

Metoda pracy : na pierwszej z lekcji uczniowie w grupach pracują nad mind-mapami, wyniki pracy – prezentacja map mentalnych oraz omówienie zagadnień ujętych na nich, zostaną zaprezentowane na kolejnej z lekcji. Pracę tą metodą można wykonać z uczniami, którzy poznali już założenia budowy mind-mapy. Uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy, można zastosować losowanie kolorowych pasków podczas wejścia do klasy, lub przed rozpoczęciem pracy odliczając od 1 do 4 (celem tego jest umożliwienie pracy w innych grupach niż zwyczajnie się dobierają lub pracowali na wcześniejszej lekcji).

Pojęcia: dialog, totalizacja, Ty, Inny, Obcy

Pomoce: podręczniki, arkusze, pisaki, przykładowe mind-mapy do tematu (wykonane przez nauczyciela, najlepiej na foliogramach)


Przebieg zajęć:

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, uczniowie powinni zapoznać się z całym rozdziałem, aby omawiane przez kolegów pojęcia, zagadnienia nie były im zupełnie obce. Nauczyciel przypomina zasady budowy map mentalnych. Wyjaśnia, że każda z grup będzie pracowała nad jednym z podpunktów, tytuły tych podpunktów będą stanowiły centralną część map wykonanych przez nich. 4 mind-mapy stanowić zaś będą 4 główne gałęzie mapy pt. „Filozofia dialogu”. Uczniowie zostają podzieleni na grupy wg przedstawionego powyżej sposobu, zajmują miejsca w miarę odległych częściach klasy, aby nie przeszkadzali sobie nawzajem. Nauczyciel prosi, aby grupy wybrały swojego sprawozdawcę. Po wykonaniu części organizacyjnej, każdej grupie zostaje wskazany konkretny fragment do analizy. Uczniowie jeszcze raz czytają dany fragment a następnie opracowują swoje mapy mentalne. Praca powinna zakończyć się na pierwszej z lekcji. Arkusze powinny zostać zgrupowane wokół głównego hasła.
Kolejna lekcja zostaje przeznaczona na omówienie głównych gałęzi mapy mentalnej „Filozofia dialogu”: „filozofia jako dialog”, „osoby dialogu”, „spotkanie z Innym”, „Bóg” (nauczyciel narzuca czas wystąpienia). Podczas prezentacji wyników pracy, które to prezentacje powinny dać obraz filozofii dialogu, członkowie grupy przedstawiają także postacie twórców tej filozofii: M.Bubera i E.Levinasa. Rolą nauczyciela jest kontrolowanie np. sensu połączeń różnych zagadnień za pomocą kolejnych gałęzi map, pomoc w wyjaśnianiu pojęć, zjawisk.

Podsumowanie:
Jako podsumowanie zagadnienia (jeśli zostanie czas) zwanego „filozofią dialogu”, uczniowie wspólnie dokonują interpretacji utworu znajdującego się w podręczniku s.233, pt. „Ludzie”, którego autorem jest Bolesław Leśmian, wg pytań tamże umieszczonych.

Zadanie domowe: uczniowie mają wybrać jedno ze zdań, które znajdują się przy ilustracjach do danego podpunktu tematu głównego i odnieść się do niego:
- Dialog to fundament filozofii, podstawa naszego życia we wspólnocie (il. „Trzy okresy życia ludzkiego” Gustav Klimt)
- Filozofia dialogu to odkrycie tajemnicy bytu (il. „Ukrzyżowanie” Salvador Dali)
- Człowiek pozostaje samotny do momentu spotkania z drugą istotą. W twarzy Innego ujawnia się prawda (il. „Pojawienie się twarzy” Salvador Dali)
- W człowieku ukryta jest Nieskończoność, to czyni go otwartym naprawdę i na drugą osobę (il. „Adam i Ewa” Gustav Klimt)

Ocena zajęć – przez uczniów metodą „Walizka i kosz” (uczniowie otrzymują kolorowe sklerotki, na jednej zapisują to, co im się podobało w zajęciach, co z nich wynieśli, na drugiej piszą o tym, co im się nie podobało, z czego nie skorzystali).

Autor:
Mgr Małgorzata Bąk
nauczyciel historii, wos, etyki
Nowa Ruda

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1368


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.