Katalog

Ilona Stasiołek, 2014-03-10
Tomaszów Mazowiecki

WOS, Karty pracy

Karta racy ,,Realizacja funkcji wewnętrznej państwa"

- n +

Realizacja funkcji wewnętrznej państwa
prawodawcza, porządkowa, administracyjna, gospodarczo-organizatorska, socjalna, kulturalna

1. ……………………………………………………………………………………………..
Dążenie państwa do zapewnienia obywatelom minimum egzystencji, walka
z bezrobociem oraz starania o poprawę warunków pracy.

2. ……………………………………………………………………………………….
Polega na zarządzaniu przez państwo gospodarką oraz na oddziaływaniu na nią. Państwo stara się promować gospodarkę w świecie, chronić ją przed nieuczciwą konkurencją oraz stwarzać warunki do jej rozwoju. Istnieją trzy stanowiska dotyczące działalności gospodarczej państwa.

3. ……………………………………………………………………………………….
Obejmuje działalność państwa w zakresie wspierania badań naukowych, rozwoju oświaty
i kultury, ochrony zabytków i promocji kultury za granicą.

4. ………………………………………………………………………………………
To zarządzanie przez odpowiednie organy państwowe określonymi dziedzinami życia publicznego (służbą zdrowia, szkolnictwem).

5. ……………………………………………………………………………………………….
Polega na podejmowaniu działań, które zapewniają porządek na terytorium państwa. Organami, które realizują tę funkcję, są sądy i policja.

6. ……………………………………………………………………………………………..
Polega na tworzeniu prawa, które obowiązuje na terytorium państwa.

Wyświetleń: 399


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.