Katalog

Magdalena Goldman, 2014-02-24
Zduńska Wola

Przyroda, Plany pracy

Program koła przyrodniczego

- n +

PROGRAM KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY


Beneficjenci programu:
Uczniowie klas V - VI Szkoły Podstawowej,

Cele edukacyjne:
Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów,
Pogłębianie wiedzy uczniów,
Pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno przyrody i konieczność jej ochrony,
Budowanie postawy szacunku dla przyrody,
Dostrzeganie zależności stanu środowiska od działalności człowieka,
Prowadzenie obserwacji środowiska w najbliższej okolicy,
Wspólne dzielenie się nabytą wiedzą,
Przygotowanie uczniów do konkursów przyrodniczych,

Formy realizacji:
Zajęcia w terenie,
Konkursy, testy, zagadki,
Prace plastyczne (plakaty, tematyczne gazetki klasowe),
Wystawy tematyczne,
Dyskusja,
Burza mózgów,

Środki dydaktyczne:
EduROM „Przyroda”, pakiet przedmiotowy do przyrody dla szkoły podstawowej,
E-lekcje w oparciu o materiały www.scholaris.pl,
Własne prezentacje multimedialne,
Filmy dydaktyczne,
Atlasy przyrodnicze,
Ilustracje, zdjęcia,
Gry dydaktyczne,

Pozostałe pomoce:
Laptop z oprogramowaniem,
Projektor multimedialny,
Aparat cyfrowy,

Ewaluacja:
Test wstępny i końcowy,
Konkurs przyrodniczy,
Ankieta skierowana do uczniów,

Tematyka koła przyrodniczego:
1. Zapoznanie się z programem koła przyrodniczego.
Omówienie sposobów pracy na zajęciach.
2. Test wstępny sprawdzający wiedzę i umiejętności.
3. Nauka i doskonalenie techniki mikroskopowania
• omówienie budowy mikroskopu
• obserwacja mikroskopowa komórek
• wykonanie rysunku fragmentu oglądanego preparatu
4. Samodzielne przygotowywanie preparatów i obserwacje mikroskopowe
• poznanie przyrządów do preparatyki
• wykonanie preparatów, np. ze skórki cebuli
• wykonanie rysunku fragmentu preparatu
5. Doświadczenia młodego odkrywcy
• wykonanie prostych doświadczeń z zakresu biologii, chemii i fizyki
Propozycje doświadczeń Klubu Młodego Odkrywcy.
6. Święto drzewa - akcja nasadzania drzew i krzewów.
7. Chrońmy przyrodę - gatunki zagrożone wyginięciem
• przyczyny wymierania gatunków
• przykłady gatunków wymarłych
• sposoby ochrony zagrożonych gatunków
Praca z kartą pracy i prezentacją multimedialną.
8. Polska czerwona księga roślin
• czym jest i co zawiera ta księga
• przykłady roślin wymarłych i zagrożonych wyginięciem
Praca z kartą pracy i prezentacją multimedialną.
9. Polska czerwona księga zwierząt
• czym jest i co zawiera ta księga
• przykłady zwierząt wymarłych i zagrożonych wyginięciem
Praca z kartą pracy i prezentacją multimedialną.
10. Formy ochrony przyrody
• poznanie form ochrony przyrody w Polsce
• miejsca podlegające ochronie w naszym regionie
Praca z EduROM do przyrody, kartą pracy i prezentacją multimedialną.
11. Parki narodowe w Polsce
• ciekawostki na temat wybranych parków narodowych
• poznanie położenia parków, ich symboli i charakterystycznych gatunków
• przygotowanie plakatów
Praca z EduROM do przyrody, atlasami i albumami przyrodniczymi, prezentacją multimedialną.
12. Dziedzictwo przyrodnicze województwa łódzkiego
• drzewa naszych lasów
• parki krajobrazowe
• rezerwaty przyrody
• szlaki turystyczne
• perełki przyrody
Praca z atlasami i albumami przyrodniczymi, prezentacją multimedialną.
13. Lektura godna polecenia
• propozycje literatury, czasopism przyrodniczych, naukowych, które uczniowie chcieliby polecić innym.
14. Dbamy o roślinność na terenie szkoły
• jesienne i wiosenne prace porządkowe
15. Zmiany pór roku w obiektywie
• wykonanie fotografii przyrodniczych jesienią, zimą i wiosną
• przygotowanie wystawy fotograficznej
16. Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym
• rodzaje pojemników
• korzyści z segregacji odpadów
• recykling
Praca z EduROM do przyrody, kartą pracy, prezentacją multimedialną.
17. Sposoby oszczędzania energii w gospodarstwie domowym
• korzyści z oszczędzania energii
• nasz wkład w oszczędzanie energii
Praca z EduROM do przyrody, kartą pracy, prezentacją multimedialną.
18. Alternatywne źródła energii
• zasady działania elektrowni wiatrowej i wodnej
• energia geotermalna
• energetyka słoneczna
Praca z kartą pracy, prezentacją multimedialną.
19. Lasy w Polsce i ich ochrona
• typy lasów
• znaczenie lasu
• sposoby ochrony
Praca z atlasami i albumami przyrodniczymi, prezentacją multimedialną.

20. Leśna spiżarnia i apteka
• rośliny lecznicze
• rośliny jadalne
Praca z atlasami i albumami przyrodniczymi, prezentacją multimedialną.
21. Rośliny i zwierzęta lasów klimatu umiarkowanego
• charakterystyka roślinności lasów liściastych, ich przystosowania do środowiska
• zwierzęta klimatu umiarkowanego – przystosowania do zmieniających się pór roku
Praca z atlasami i albumami przyrodniczymi, prezentacją multimedialną.
22. Lasy w Polsce - przygotowanie gazetki tematycznej.
23. Dzień Ziemi – konkurs przyrodniczy.
24. Geologiczne dzieje Ziemi
• podstawowy podział dziejów Ziemi
• najważniejsze wydarzenia w poszczególnych erach
• skamieniałości przewodnie
• przygotowanie gazetki tematycznej
Praca z EduROM do przyrody atlasami przyrodniczymi, prezentacją multimedialną.
25. Skały i minerały w Polsce
• rodzaje skał
• bogactwa mineralne
• wykorzystanie bogactw mineralnych
Praca z EduROM do przyrody atlasami przyrodniczymi, prezentacją multimedialną.
26. Test końcowy sprawdzający wiedzę i umiejętności.
Wyświetleń: 616


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.