Katalog

Katarzyna Poraj, 2014-02-17
Świecie

Chemia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian – Substancje chemiczne i ich przemiany

- n +

…………………………………………………………

Sprawdzian – Substancje chemiczne i ich przemiany – grupa A

Zad.1. (1 pkt.) Warstwa ozonowa znajduje się około 50 km nad Ziemią i zatrzymuje znaczną cześć promieniowania ultrafioletowego. Ozon jest odmianą:
a) tlenu
b) azotu
c) wodoru
d) chloru

Zad.2. (1 pkt.) Najlepszy opis dwutlenku węgla to:
a) substancja bezbarwna, o kwaśnym smaku
b) niepalna ciecz, bezbarwny, palny
c) ciało stałe, bez zapachu, słabo rozpuszczalne w wodzie
d) niepalny gaz, związek chemiczny

Zad.3. (1 pkt.) Cztery balony zostały wypełnione tlenem, azotem, wodorem i dwutlenkiem węgla. Próbując odróżnić tlen od pozostałych gazów należy zwrócić uwagę na to, ze gaz ten:
a) jest bezbarwny i bez zapachu
b) pali się niebieskim płomieniem
c) żarzące się łuczywo zapala się w nim jasnym płomieniem
d) powoduje zmętnienie wody wapiennej

Zad.4. (1 pkt.) Spośród balonów wypełnionych azotem, tlenem, wodorem oraz dwutlenkiem węgla, tylko jeden może się unieść wysoko do góry. Balon ten wypełniony jest:
a) wodorem
b) tlenem
c) azotem
d) dwutlenkiem węgla

Zad.5. (1 pkt.) Kto po raz pierwszy skroplił powietrze, azot i tlen:
a) Jędrzej Śniadecki
b) Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski
c) Jan Oczapowski i Jędrzej Śniadecki
d) Robert Boyle

Zad.6. (1 pkt.) (1 pkt.) Wybierz zestaw zawierający nazwy stopów metali:
a) mosiądz, brąz, miedź, molibden
b) stal, brąz, duraluminium, mosiądz
c) duraluminium, glin, cyna, stal
d) miedź, żelazo, cynk, tytan

Zad.7. (1 pkt.) Wskaż objętość tlenu, która znajduje się w pomieszczeniu o wymiarach 4 m x 4 m x 3m:
a) około 21 m3
b) około 48 m3
c) około 10 m3
d) około 37 m3

Zad.8. (1 pkt.) Azot jest:
a) gazem o zielonej barwie
b) głównym składnikiem powietrza
c) związkiem chemicznym
d) gazem podtrzymującym palenie

Zad.9. (1 pkt.) Aby przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, należy np.:
a) stosować filtry oczyszczające
b) wycinać lasy i obszary zielone
c) stosować benzynę ołowiową
d) nie stosować filtrów oczyszczających gazy spalinowe

Zad.10. (1 pkt.) Związkiem chemicznym nazywamy substancję:
a)prostą
b) która łatwo łączy się z tlenem
c) która złożona jest z co najmniej dwóch pierwiastków
d) która nie podtrzymuje palenia

Zad.11. (1 pkt.) Mieszaniny niejednorodne można rozdzielić przez:
a) krystalizację i destylację
b) dekantację i sączenie
c) filtrację i destylację
d) odparowanie i sedymentację

Zad. 12. (1 pkt.) Miedź to:
a) ciało stałe, barwy czerwonobrązowej o metalicznym połysku
b) związek chemiczny
c) ciało stałe, barwy żółtej, o charakterystycznym zapachu
d) pierwiastek o symbolu Si

Zad. 13. (1 pkt.) Która informacja błędnie odnosi się do argonu:
a) jest gazem szlachetnym
b) łatwo reaguje z innymi pierwiastkami
c) wypełnia się nim wnętrza żarówek
d) występuje w niewielkich ilościach w powietrzu
Zad. 14. (2 pkt.) W czterech probówkach znajdują się: tlen, azot, wodór i tlenek węgla (IV). Zidentyfikuj zawartość probówek, wiedząc, że podczas próby z płonącym łuczywem: w probówkach I i IV łuczywo zgasło, w probówce III – rozpaliło się mocniej, a po zbliżeniu do probówki II słychać było charakterystyczny dźwięk (stuknięcie). Woda wapienna zmętniała tylko w probówce I. Wskaż jakie gazy znajdują się w probówkach:

I - ……………….; II - ……………….; III - …………………; IV - …………………..

Zad.15. (5 pkt.) Połącz poszczególne gazy z ich zastosowaniem (jedno zastosowanie nigdzie nie pasuje):
a)tlen 1) poduszki powietrzne
b)azot 2) paliwo rakietowe
c)wodór 3) napoje gazowane
d) dwutlenek węgla 4) reklamy świetlne
e) neon 5) butle do nurkowania
6) balony meteorologiczne

Zad. 16. (3 pkt.) Oceń prawdziwość zdań zaznaczając czy są prawdziwe (P) czy fałszywe (F).
a) Pierwiastki to substancje proste. Prawda Fałsz
b) Składników mieszaniny niejednorodnej nie można rozdzielić. Prawda Fałsz
c) Destylacja służy do rozdziału mieszanin ciał stałych. Prawda Fałsz
d) Neon to przykład gazu szlachetnego. Prawda Fałsz
e) Sączenie to metoda rozdziału wszystkich mieszanin niejednorodnych. Prawda Fałsz
f) Stopy to mieszaniny jednorodne metali. Prawda Fałsz

Zad.17. (9 pkt.) Podane niżej substancje zakwalifikuj do podanych w tabeli grup: siarka, woda z solą, żelazo, tlen, siarczek magnezu, woda z piaskiem, woda z octem, magnez, azot, hel, tlenek węgla, powietrze, woda z cukrem, woda, chlorek sodu, woda z olejem, srebro, mosiądz.
Pierwiastki Metale Pierwiastki Niemetale Mieszaniny jednorodne Mieszaniny niejednorodne Związki chemiczne


Zad. 18. (7 pkt.) Podane procesy podziel na reakcje chemiczne i przemiany fizyczne:
rdzewienie żelaza, powstawanie mgły, topnienie lodowców, kwaśnienie mleka, rozpuszczanie cukru w wodzie, mielenie mięsa, zamarzanie wody, spalanie węgla, spalanie benzyny, spalanie gazu w kuchence, gotowanie wody, pieczenie chleba, powstawanie szronu, rozdrobnienie cukru.
Zjawiska fizyczne Reakcje chemiczne


Zad. 19. (4 pkt.) Wstaw w odpowiednie miejsca w tabeli przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza:
opady atmosferyczne zawierające tlenki siarki i azotu, nowotwory skóry, niszczenie zabytków i roślinności, topnienie lodowców, choroby układu oddechowego, mieszanina mgły, pyłów i trujących gazów, wzrost stężenia freonów w atmosferze, wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze.
Rodzaj zanieczyszczeń Przyczyna Skutek
Kwaśne deszcze Efekt cieplarniany Smog Dziura ozonowa


…………………………………………………………

Sprawdzian – Substancje chemiczne i ich przemiany – grupa B

Zad.1. (1 pkt.) Warstwa ozonowa znajduje się około 50 km nad Ziemią i zatrzymuje znaczną cześć promieniowania ultrafioletowego. Ozon jest odmianą:
a) tlenu
b) azotu
c) wodoru
d) chloru

Zad.2. (1 pkt.) Najlepszy opis tlenu to:
a) gaz, podtrzymuje palenie
b) ciało stałe, słabo rozpuszczalne w wodzie
c) substancja bezbarwna, o kwaśnym smaku
d) niepalny gaz, związek chemiczny

Zad.3. (1 pkt.) Cztery balony zostały wypełnione tlenem, azotem, wodorem i dwutlenkiem węgla. Próbując odróżnić wodór od pozostałych gazów należy zwrócić uwagę na to, ze gaz ten:
a) z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową
b) pali się niebieskim płomieniem
c) żarzące się łuczywo zapala się w nim jasnym płomieniem
d) powoduje zmętnienie wody wapiennej

Zad.4. (1 pkt.) Dwutlenek węgla jest:
a) gazem o zielonej barwie
b) głównym składnikiem powietrza
c) związkiem chemicznym
d) gazem podtrzymującym palenie

Zad.5. (1 pkt.) Aby przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, należy np.:
a) stosować benzynę ołowiową
b) wycinać lasy i obszary zielone
c) stosować benzynę bezołowiową
d) nie stosować filtrów oczyszczających gazy spalinowe

Zad.6. (1 pkt.) Spośród balonów wypełnionych azotem, tlenem, helem oraz dwutlenkiem węgla, tylko jeden może się unieść wysoko do góry. Balon ten wypełniony jest:
a) tlenem
b) helem
c) azotem
d) dwutlenkiem węgla

Zad.7. (1 pkt.) Pierwiastkiem nazywamy substancję:
a) którą można rozłożyć na substancje prostsze
b) która łatwo łączy się z tlenem
c) składającą się z tlenu i wodoru
d) której nie można rozłożyć na substancje prostsze

Zad.8. (1 pkt.) Mieszaniny jednorodne można rozdzielić przez:
a) krystalizację i destylację
b) dekantację i sączenie
c) filtrację i destylację
d) odparowanie i sedymentację

Zad.9. (1 pkt.) Siarka to:
a) ciało stałe, o charakterystycznym zapachu, barwy srebrzystej
b) związek chemiczny
c) ciało stałe, barwy żółtej, o charakterystycznym zapachu
d) pierwiastek o symbolu Si

Zad.10. (1 pkt.) Jaki związek chemiczny powoduje mętnienie wody wapiennej?
a) woda
b) tlenek wapnia
c) tlenek sodu
d) dwutlenek węgla

Zad. 11. (1 pkt.) Aby dokładnie rozdzielić na składniki mieszaninę cukru pudru i zmielonego pieprzu, należy:
a) mieszaninę przebrać lub użyć magnesu
b) dodać wody i długo ogrzewać
c) dodać wody, wymieszać, a następnie odparować
d) dodać wody i przesączyć, a przesącz odparować

Zad. 12. (1 pkt.) Wskaż objętość azotu, która znajduje się w pomieszczeniu o wymiarach 4 m x 4 m x 3m:
a) około 21 m3
b) około 48 m3
c) około 10 m3
d) około 37 m3

Zad. 13. (1 pkt.) Wodór jest gazem:
a) najcięższym
b) niepalnym
c) najlżejszym
d) gazem podtrzymującym palenie

Zad. 14. (1 pkt.) W czterech probówkach znajdują się: tlen, azot, wodór i tlenek węgla (IV). Zidentyfikuj zawartość probówek, wiedząc, że podczas próby z płonącym łuczywem: w probówkach I i II łuczywo zgasło, w probówce III – rozpaliło się mocniej, a po zbliżeniu do probówki IV słychać było charakterystyczny dźwięk (stuknięcie). Woda wapienna zmętniała tylko w probówce II. Wskaż jakie gazy znajdują się w probówkach:

I - ……………….; II - ……………….; III - …………………; IV - …………………..

Zad.15. (5 pkt.) Połącz poszczególne gazy z ich zastosowaniem (jedno zastosowanie nigdzie nie pasuje):
a) dwutlenek węgla 1) nawozy sztuczne
b) hel 2) utwardzanie tłuszczów
c) wodór 3) gaśnice
d) tlen 4) balony meteorologiczne
e) azot 5) spawanie
6) telewizory plazmowe

Zad.16. (3 pkt.) Oceń prawdziwość zdań zaznaczając czy są prawdziwe (P) czy fałszywe (F).
a) Metale słabo przewodzą prąd, ale dobrze ciepło. Prawda Fałsz
b) Składników mieszaniny jednorodnej nie można rozdzielić. Prawda Fałsz
c) Powietrze jest mieszaniną jednorodną substancji gazowych. Prawda Fałsz
d) Destylacja służy do rozdziału mieszanin cieczy. Prawda Fałsz
e) Wodór to przykład gazu szlachetnego. Prawda Fałsz
f) Jedynym ciekłym metalem jest cyna. Prawda Fałsz

Zad.17. (9 pkt.) Podane niżej substancje zakwalifikuj do podanych w tabeli grup: siarka, woda z solą, żelazo, tlen, tlenek magnezu, neon, woda z piaskiem, woda z octem, magnez, azot, powietrze, siarczek rtęci, woda z cukrem, woda, chlorek sodu, woda z olejem, węgiel, stal.
Pierwiastki Metale Pierwiastki Niemetale Mieszaniny jednorodne Mieszaniny niejednorodne Związki chemiczne
Zad. 18. (7 pkt.) Podane procesy podziel na reakcje chemiczne i przemiany fizyczne:
spalanie siarki, topnienie śniegu, smażenie mięsa, szronienie lodówki, topnienie świeczki, rozchodzenie się zapachów, kwaśnienie mleka, rąbanie drzewa, zamarznie wody, pieczenie mięsa, darcie papieru, spalanie magnezu, stopienie parafiny, zmielenie pieprzu.
Zjawiska fizyczne Reakcje chemiczneZad. 19. (4 pkt.) Wstaw w odpowiednie miejsca w tabeli przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza:
opady atmosferyczne zawierające tlenki siarki i azotu, nowotwory skóry, niszczenie zabytków i roślinności, topnienie lodowców, choroby układu oddechowego, mieszanina mgły, pyłów i trujących gazów, wzrost stężenia freonów w atmosferze, wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze.
Rodzaj zanieczyszczeń Przyczyna Skutek
Kwaśne deszcze Efekt cieplarniany Smog Dziura ozonowa
Wyświetleń: 3081


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.