Katalog

Katarzyna Poraj, 2014-02-17
Świecie

Chemia, Sprawdziany i testy

Równania reakcji - kartkówka

- n +

……………………………….............

Kartkówka – Pisanie i bilansowanie równań reakcji chemicznych – grupa A

Zad.1. (8 pkt.) Zapisz i zbilansuj równania reakcji chemicznych na podstawie podanych zapisów:
a) tlen + siarka → tlenek siarki (VI)
………………………………………………………………………………………………………………………
b) chlor + sód → chlorek sodu
……………………………………………………………………………………………………………………….
c) tlen + cynk → tlenek cynku
……………………………………………………………………………………………………………………….
d) brom + żelazo → bromek żelaza (III)
……………………………………………………………………………………………………………………….
Zad.2. (6 pkt.) Zbilansuj równania reakcji chemicznych:
a) ….Fe + ….O2 → ….Fe2O3
b) ….Cl2 + ….Cu → ….CuCl
c) ….CO2 + ….Ag → ….Ag2O + ….C
d) ….SO2 + ……O2 → ….SO3
e) ….H2 + ….N2 → ….NH3
f) ….AlCl3 +…. K → ….KCl + ….Al
Zad.3. (2 pkt.) Na podstawie podanego i zbilansowanego równania reakcji chemicznej, podaj jej opis słowny lub na podstawie opisu słownego zapisz równanie reakcji.
Przykład:
Równanie reakcji: 2C +O2 →2 CO
Opis: 2 atomy węgla łączą się z jedną cząsteczką tlenu, dając 2 cząsteczki tlenku węgla (II)
a) 4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3
…………………………………………………………………………………………………………………………
b) 1 cząsteczka wodoru i 1 cząsteczka tlenku srebra (I) łączą się, tworząc 2 atomy srebra i 1 cząsteczkę wody
…………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………….............
Kartkówka – Pisanie i bilansowanie równań reakcji chemicznych – grupa B

Zad.1. (8 pkt.) Zapisz i zbilansuj równania reakcji chemicznych na podstawie podanych zapisów:
a) tlen + azot → tlenek azotu (IV)
…………………………………………………………………………………..
b) siarka + potas → siarczek potasu
…………………………………………………………………………………..
c) jod + żelazo → jodek żelaza (III)
…………………………………………………………………………………..
d) tlen + wapń → tlenek wapnia
…………………………………………………………………………………..
Zad.2. (6 pkt.) Zbilansuj równania reakcji chemicznych:
a) ….Al + ….O2 → ….Al2O3
b) ….Cl2 + ….H2 → ….HCl
c) ….CO2 + ….Pb → ….PbO + ….C
d) ….H2 + ….O2 → ….H2O
e) ….CO + …..O2 → …CO2
f) ….FeCl2 +…. Na → ….NaCl + ….Fe
Zad.3. (2 pkt.) Na podstawie podanego i zbilansowanego równania reakcji chemicznej, podaj jej opis słowny lub na podstawie opisu słownego zapisz równanie reakcji.
Przykład:
Równanie reakcji: 2C +O2 →2 CO
Opis: 2 atomy węgla łączą się z jedną cząsteczką tlenu, dając 2 cząsteczki tlenku węgla (II)
a) Cl2 + 2 K → 2 KCl
……………………………………………………………………………………………………………………………
b) 1 cząsteczka chlorku magnezu i 2 atomy sodu łączą się, tworząc 2 cząsteczki chlorku sodu i 1 atom magnezu
……………………………………………………………………………………………………………………………

Wyświetleń: 8215


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.