Katalog

Marek Czech, 2014-02-11
Lublin

WOS, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości z wos: "Spory światpoglądowe, kultura i edukacja". Klasa druga LO (nowa podstawa)

- n +

.......................................................................................................................................................
Imię nazwisko klasa numer w dzienniku grupa 1

1. Podaj pojęcie kultury.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................../ 1 pkt

2. Podaj trzy typy kultury.

a......................................................................................................................................................
b......................................................................................................................................................
c........................................................................................................................................................../ 3 pkt

3. Co to jest kultura masowa?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................../ 1 pkt

4. Dokonaj charakterystyki subkultury PUNK.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................./ 2 pkt

5. Podaj trzy możliwości wykonania w Polsce aborcji w szpitalu.

a......................................................................................................................................................
b......................................................................................................................................................
c........................................................................................................................................................../ 3 pkt

6. Z którego roku pochodzi obowiązująca w Polsce ustawa o systemie oświaty?

............................................................................................................................................................/ 1 pkt

7. Jakiego typu szkoły w Polsce finansuje samorząd gminny?

............................................................................................................................................................./ 2 pkt

8. Podaj nazwę studiów trzeciego stopnia.
............................................................................................................................................................/ 1 pkt
9. WYPRACOWANIE. Dokonaj analizy i oceny argumentacji stron konfliktu dotyczącego dopuszczalności aborcji i eutanazji.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wstęp – 1 pkt
Argumentacja – 4 pkt
Zakończenie – 1pkt
Poprawoność językowa – 1 pkt
Wyświetleń: 1747


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.