Katalog

Marek Czech, 2014-02-11
Lublin

WOS, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości z wos: "Ład międzynarodowy". Trzecia klasa LO (stara podstawa)

- n +

........................................................................................................................................................
imię i nazwisko klasa numer w dzienniku

1. Podaj imię i nazwisko twórcy pojęcia „Cold War”. Co oznacza to pojęcie w języku polskim?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...../ 2pkt
2. Wytłumacz pojęcia:

a. „żelazna kurtyna” - .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. „wyścig zbrojeń” -..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...../ 2pkt

3. Wymień 5 czynników, które stanowią zagrożenie dla międzynarodowego ładu.

a......................................................................................................................................................
b......................................................................................................................................................
c.....................................................................................................................................................
d.....................................................................................................................................................
e......................................................................................................................................................

....../ 5 pkt

4. Podaj 3 przyczyny powstawania współczesnych konfliktów zbrojnych.

a......................................................................................................................................................
b......................................................................................................................................................
c......................................................................................................................................................

....../ 3 pkt

5. Przedstaw znaczenie pojęcia terroryzm.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...../ 2 pkt

6. Kogo nazywano „Starcem z Gór”? Podaj imię i nazwisko.

............................................................................................................................................................./ 1 pkt
7. Przetłumacz na język polski nazwę „Al-Kaida”.

............................................................................................................................................................/ 1pkt

8. Podaj dzień, miesiąc, rok zamachu na WTC w Nowym Jorku.

............................................................................................................................................................/ 1pkt

9. Przyporządkuj organizacje terrorystyczne do rodzaju terroryzmu.

Hamas, IRA, ETA, Czerwone Brygady, Dżihad.

a. terroryzm islamski - ................................................................................
b. terroryzm lewacki - ................................................................................
c. terroryzm etniczny - ................................................................................

....../ 3 pkt

10. W jaki sposób, Twoim zdaniem, należy skutecznie likwidować zagrożenia związane
z terroryzmem. Uzasadnij swoje zdanie.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................../ 6 pkt
Wyświetleń: 1374


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.