AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ilona Stasiołek, 2014-01-30
Tomaszów Mazowiecki

WOS, Konspekty

Konspekt lekcji z wosu: ,,Sprawne komunikowanie się"

- n +


Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie
,,Sprawne komunikowanie się"


TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Temat zajęć:
Sprawne komunikowanie się

II. Cele zajęć. Uczeń/ uczennica:
• wymienia rodzaje porozumiewania się,
• wymienia techniki skutecznego porozumiewania się,
• wyraża emocje w komunikacie ,,Ja”,
• wyjaśnia pojęcia asertywność, uległość.

III. Formy, metody, techniki uczenia oraz środki dydaktyczne:
1. Formy nauczania:
• praca zbiorowa (klasowa),
• praca jednostkowa.

2. Metody i techniki nauczania:
• metody podające – objaśnienie, pogadanka,
• metody aktywizujące – burza mózgów, dyskusja,
• metody programowe – praca z podręcznikiem.

3. Środki dydaktyczne:
• prezentacja multimedialna ,,Sprawne komunikowanie się”,
• film edukacyjny ,,Jak napisać dobrą mowę i jak przygotować się do wystąpienia publicznego”,
• laptop,
• głośniki.

IV. Bibliografia:
a) Przedmiotowo-merytoryczna:
• Dobrzycka E., Makara K., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla gimnazjum,
część 1, Gdynia 2009.
• Dubiecka A., Góralewicz Z., Piskorski P., Działam aktywnie. Wychowanie
do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, Warszawa 2002.
b) Filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna:
• Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci
do nas mówiły, Poznań 1992.
• Marzec M., Naprzeciw trudnościom gimnazjalisty. O potrzebie wychowania
do wartości, [w:] ,,Zeszyty szkolne” nr 3/2006, s. 29-32.
• Mika S., Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa 1980.
c) Pedagogiczna i ogólno dydaktyczna:
• Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.
• Barnes D., Nauczyciel i uczniowie. Od porozumienia się do kształcenia,
Warszawa 1988.
• Bednarkowa W., O szkolnym ocenianiu, Częstochowa 2000.
• Buehl D., Strategie efektywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, przeł. B. Piątek, Kraków 2004.
• Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D., Polubić szkołę. Warszawa 1995.
• Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej?, czyli refleksyjny praktyk w działaniu,
Warszawa 1999.
• Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów, Poznań 2000.

V. Tok lekcji:
1. Sprawy organizacyjne:
• powitanie uczniów klasy,
• sprawdzenie listy obecności,
• sprawdzenie pracy domowej,
• uczniowie zapisują temat do zeszytów: Sprawne komunikowanie się.
2. Nauczyciel wprowadza uczniów do tematu, pytając uczniów jak rozumieją stwierdzenie Winstona Churchill Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to,
by wyczerpać temat, ale także, by nie wyczerpać słuchaczy (slajd 2)
3. Uczniowie burzą mózgów określają, czym jest komunikacja. Nauczyciel przedstawia uczniom wykres, na którym uczniowie zdają sobie sprawę, że aż 70 % czasu,
jakimi dysponujemy poza snem, przypada na różne sposoby porozumiewania się,
z tego 11 % przeznaczamy na pisanie, 15 % - na czytanie, 32 % - na mówienie, 42-47 % na słuchanie (slajd 3).
4. Uczniowie rysują w zeszytach schemat, w którym wpisują w wyznaczone miejsca różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej (slajd 4).

Porozumiewanie się, czyli komunikacja, to proces, w którym jednostka przekazuje i otrzymuje informacje.

Komunikacja


werbalna niewerbalna
słowa gesty
postawa ciała
kontakt wzrokowy
ton głosu

5. Nauczyciel przedstawia uczniom wykres (slajd 5), w którym przedstawione są wyniki badań naukowców, którzy obliczyli, że 2/3 informacji uzyskiwanych w czasie rozmowy nie pochodzi z wypowiedzianych słów. Jak się okazuje, tylko 7 % informacji przekazujemy słowami, aż 38 % to informacje wyrażone tonem głosu,
55 % to sygnały płynące z języka ciała (mimika twarzy, gesty, postawa ciała).
6. Uczniowie zastanawiają się nad problemem konfliktów i podają przykłady,
jak je rozwiązywać. W tym celu tworzą przykłady komunikatów ,,Ty” i ,,Ja” (slajd 6).Jak rozwiązywać konflikty:
• Używać ,,komunikatów Ja” (Jest mi przykro, że nie przyniosłeś książki, którą Ci pożyczyłem”) zamiast ,,komunikatów Ty” (Ty nigdy nie dotrzymujesz słowa).
• Negocjacje, w których obie strony osiągają kompromis.

7. Uczniowie wyjaśniają, dlaczego zachowanie asertywne jest najkorzystniejsze
dla jednostki. W tym celu uczniowie opisują jaka jest różnica między zachowaniem asertywnym a uległym (slajd 7).

Asertywność – to umiejętność wyrażania własnych emocji, uczuć i opinii w sposób otwarty, przy równoczesnym respektowaniu uczuć i opinii innych ludzi.
Uległość - To respektowanie praw innych przy lekceważeniu praw własnych.

8. Uczniowie oglądają film edukacyjny ,,Jak napisać dobrą mowę i jak przygotować się do wystąpienia publicznego”. Opracowują wykaz dobrych rad dla mówiącego,
które ułatwią porozumiewanie się.

Dobre rady dla mówiącego:
• postawa ciała, w tym odpowiednia gestykulacja, uśmiech na twarzy, pewność siebie,
• utrzymywanie kontaktu wzrokowego,
• odpowiedni ton głosu i szybkość wypowiedzi,
• akcentowanie niektórych wypowiedzi.

9. Uczniowie przypominają sobie, czym jest przemówienie i jakie ma główne cechy.

Przemówienie ma charakter okolicznościowy, przygotowujemy je z okazji powitania, pożegnania kogoś, otrzymania nagrody itp. Jest skierowane do jakiegoś zgromadzenia,
stąd zaczynamy je zwrotem do adresata. Do tradycji tego gatunku należy stosowanie różnego rodzaju figur stylistycznych:
• powtórzenia pewnych treści,
• pytania retoryczne (pytanie zadane nie dla uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na określony temat, podkreślenia wagi problemu, ewentualnie pytanie, na które odpowiedź jest oczywista),
• używanie obrazowych porównań i przenośni,
• wplatanie cytatów lub krótkich historii.

10. Zadanie pracy domowej.
11. Pożegnanie uczniów.

VI. Praca domowa:
1. Przygotuj się do ustnej prezentacji swojego przemówienia.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1397


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.