AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Mizera, 2014-01-14
Rogoźno

Edukacja czytelnicza, Projekty edukacyjne

„Świat baśni Hansa Christiana Andersena ” – program zajęć pozalekcyjnych rozwijający zainteresowania czytelnicze uczniów klas młodszych

- n +„Świat baśni Hansa Christiana Andersena ”
– program zajęć pozalekcyjnych rozwijający zainteresowania czytelnicze uczniów klas młodszychWSTĘP
Można zadać sobie pytanie, w czy w dobie DVD, wideo, Internetu istnieją skuteczne metody zachęcające dzieci do sięgania po książki. Niemniej jednak uważam, że warto rozbudzać zamiłowania czytelnicze, dlatego, że czytanie ma wpływ na rozwój mowy dziecka, a tym samym na rozwój jego samodzielnego myślenia. Wzbogaca zasób słownictwa, doskonali poprawność gramatyczną
i ortograficzną, kształtuje wyobraźnię.
Potrzeby i zainteresowania dzieci uzależnione są od ich wieku i możliwości poznawczych. W okresie przedszkolnym największe zainteresowanie budzą książki wzbogacone kolorowymi ilustracjami. Piękne obrazki działają silnie na percepcję wzrokową dziecka, ważną rolę spełnia również duża czcionka i krótki tekst. W miarę tego jak dziecko opanowuje sztukę czytania wymagania jego wzrastają, ale często jeszcze potrzebna jest pomoc dorosłych.
Pomiędzy siódmym, a dziewiątym rokiem życia u dziecka następuje szybki rozwój myślowych operacji konkretnych, dokonuje się radykalna zmiana sytuacji czytelnika. Z odbiorcy literatury - poprzez pośrednika (rodzic, nauczyciel przedszkola) - staje się odbiorcą samodzielnym, ponieważ jest to czas, w którym dziecko opanowuje, a następnie doskonali technikę czytania.
Innym istotnym elementem zmiany jest to, że czytanie, które dotychczas było pojmowane w kategoriach przyjemności, zabawy, staje się obowiązkiem szkolnym, łączy się z przymusem i oceną. Jest to moment przełomowy dla rozwoju zainteresowań czytelniczych, ponieważ u ucznia, u którego wystąpią trudności w opanowaniu techniki czytania oraz czytania ze zrozumieniem, a co za tym idzie niepowodzenia szkolne, może nastąpić trwały uraz do czytelnictwa.
Ważne jest, aby łagodzić niekorzystny wpływ jaki wywiera na dziecko mające trudności w czytaniu przymusowe czytanie lektur. Natomiast dzieciom, którym czytanie przychodzi z łatwością, należy dostarczać coraz to nowych bodźców zachęcających do sięgania po książkę.
W niższych klasach szkoły podstawowej rozbudzanie zamiłowań czytelniczych często przejmuje lektura. Do ulubionych lektur dzieci należą bajki i baśnie. Fantastyczny świat baśni pełen krasnoludków, wróżek, skrzatów i świat bajek, gdzie zwierzęta, kwiaty, zabawki, mówią ludzkim głosem bliskie są wyobraźni dziecięcej. Czytanie bajek, baśni wywiera wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. Pod wpływem lektury dziecko uczy się kochać, współczuć, podziwiać, a także potępiać.
ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU
Niniejszy program będzie realizowany przez wszystkich uczniów tworzących klasę, to przede wszystkim pozwala uczestnikom na dzielenie się swoimi doświadczeniami. Bardzo istotny jest fakt, że praca w grupie, w której spotykają się różne osobowości, dzieci mają możliwość rozwoju empatii oraz zmniejszenia egocentryzmu przez dostrzeżenie wielu różnych punktów widzenia.
Program zajęć pozalekcyjnych oparłam o baśnie H. CH. Andersena, ponieważ jest to bardzo bogaty i różnorodny materiał, a z obserwacji i doświadczenia wiem, że dzieci młodsze bardzo lubią te baśnie i chętnie je słuchają, oglądają, czytają a także najczęściej je wypożyczają.
Hans Chrystian Andersen jest jednym z najwybitniejszych baśniopisarzy. Jego dzieła zostały przetłumaczone na ponad 80 języków świata, tak więc znają je dzieci z różnych zakątków globu. Pierwsze utwory dla dzieci Andersen zaczął tworzyć już w latach 30 XIX, wieku lecz cieszą się niesłabnącą popularnością także w czasach współczesnych, co może świadczyć o ich nieprzemijającej, ponadczasowej wartości .
W cyklu zajęć pozalekcyjnych realizowanych w roku szkolnym 2011/2012
i przeznaczonych dla uczniów klasy II szkoły podstawowej wykorzystam wybrane utwory H. Ch. Andersena jako materiał bazowy, na którym oprę poszczególne zajęcia. Właśnie do tej grupy wiekowej skierowałam program: „Świat baśni H. Ch. Andersena” ponieważ dzieci w wieku wczesnoszkolnym są głównymi odbiorcami baśni. W tym wieku dzieci cechują się rozwiniętym sposobem myślenia przez antropomorfizację, co oznacza, że przypisują zwierzętom, przedmiotom czy zjawiskom przyrody cechy ludzkie. Baśnie, oczywiście nie tylko te stworzone przez Andersena, należą do literatury dydaktycznej, kształtują wyobraźnię, która jest niezbędna do rozwoju innych procesów psychicznych dzieci. Baśnie wpływają na proces uspołecznienia dziecka, pozwalają na jego lepszą socjalizację, promują wartości moralne, dostarczają informacji o otaczającym świecie, uczą wrażliwości, empatii. Wyżej wymienione zalety baśni są tylko wybranymi spośród bardzo licznych, których nie sposób tutaj wymienić.
Podczas realizacji programu, oprócz promowania czytelnictwa będę kładła szczególny nacisk na antropomorfizację – uzmysłowienie dzieciom pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów baśni. Zderzenie dobra ze złem daje możliwość ukazania dzieciom i nauczenia ich odróżniania w świecie realnym negatywnych i pozytywnych postaw ludzkich. Uczy właściwego stosunku do zachowań nagannych.


CEL GŁÓWNY

Celem programu jest zachęcenie dzieci do czytania, ale przede wszystkim poprzez czytanie indywidualne lub zbiorowe (niekiedy zaś tylko słuchanie) obudowane jeszcze dodatkowymi formami pracy uzyskanie odpowiednich wpływów na ucznia. Umożliwi mu to identyfikację z bohaterem literackim lub sytuacją, która może prowadzić do refleksji nad czytanym tekstem, samym sobą i sytuacją w jakiej uczeń aktualnie się znajduje. Czytanie baśni daje dziecku szansę przeżycia swoistego ,,oczyszczenia”, odreagowania. Pozwala na dokonanie wglądu w samego siebie, co może doprowadzić do zmian w postawach i zachowaniu.

CELE SZCZEGÓŁOWE
 zwiększenie zainteresowań czytelniczych
 rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 rozwijanie umiejętności pracy z tekstem
 kształtowanie zamiłowania do literatury
 popularyzacja baśni H.CH. Andersena
 poznanie treści baśni H. Ch. Andersena
 zapoznanie się z kulturą i geografią Danii
 doskonalenie umiejętności pracy z mapą
 uwrażliwienie na los bohaterów baśni i umiejętności przełożenia doświadczeń fikcyjnych postaci na grunt życia codziennego
 zmierzenie się z problemem dobra i zła
 rozbudzenie wyobraźni
 rozwój empatii
 rozwijanie wrażliwości emocjonalnej
 rozpoznanie własnych problemów
 kształtowanie prawidłowych postaw zachowania
 wzmocnienie poczucia wartości i korygowanie postawy ,,ofiary”
 wzmocnienie samooceny
 rozwój umiejętności manualnych
 doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem


METODY REALIZACJI
W pracy z dziećmi w szczególności zostaną wykorzystane:
 aktywne słuchanie
 praca z tekstem
 praca z mapą
 prezentacja
 obserwacja
 film DVD
 praktyczne działanie
 prace plastyczne
 inscenizacja
FORMY
Praca:
 zbiorowa
 grupowa
 indywidualna

MATERIAŁY
 książki CH.H Andersena
 filmy DVD
 mapa Europy
 karty pracy
 materiały potrzebne do działalności plastycznej

Przewidywane efekty
Uczeń:
 wykazuje zainteresowanie słowem pisanym, częściej wypożycza książki z biblioteki szkolnej lub publicznej
 zna życie i twórczość H. Ch. Andersena
 potrafi wypowiadać się (ustnie i pisemnie), konstruuje dłuższe wypowiedzi na temat przeczytanych tekstów
 przedstawia sceny inspirowane przez prezentowane utwory
 bierze aktywny udział w organizowanych Quizach, zagadkach, rebusach grach dramowych itp.
 potrafi odczytać i sformułować morał zawarty w baśniach
 umie odróżnić prawdę od fałszu, dobro od zła
 dostrzega wartości społeczne: koleżeństwo, poszanowanie pracy, poszanowanie drugiego człowieka
 kształtuje pozytywne cechy charakteru: uczynność, miłość, opiekuńczość, wrażliwość, tolerancję i in.
 wypowiada swoje przeżycia w formie plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej
 potrafi współpracować w grupie


PRZYKŁADOWE TEMATY ZAJĘĆ

1. Hans Christian Andersen - życiorys i twórczość
2. Dania- ojczyzna Hansa Christiana Andersena
3. „Dziewczynka z zapałkami”
4. ,,Mała Syrenka’’ - tajemniczy podwodny świat
5. ,,Brzydkie Kaczątko’’- jak z kaczątka wyrósł piękny łabędź
6. „Calineczka”
7. „Księżniczka na ziarnku grochu”
8. oraz mniej znane baśnie np. „Kwiat małej Idy”, ,, Olle Zmruż Oczko”


EWALUACJA

Ewaluacja prowadzona będzie na bieżąco oraz po zakończeniu realizacji programu.
Narzędzia służące do bieżącej ewaluacji:
- rozmowy z uczniami
- obserwacja zachowań uczniów
- zaangażowanie dzieci podczas zajęć
- wytwory prac uczniów
- indywidualne karty pracy
- ankieta „dokończ zdanie” – przykładowe początki zdań do dokończenia
przez dzieci:
o Jestem z siebie zadowolony ponieważ……………………………..
……………………………………………………………………..
o Jestem z siebie niezadowolony ponieważ………………………….
o ……………………………………………………………………..
o Na zajęciach najbardziej podobało mi się …………………………
……………………………………………………………………..

Ewaluacja końcowa:
- analiza bieżących informacji
- karty pracy – znajomość twórczości Andersena oraz prezentowanych
baśni
- ankieta dla uczniów
- wykaz ilości przeczytanych książek z biblioteki
- wykaz ilości przeczytanych książek odnotowany w „Dzienniczku
czytania” w pakiecie podręczników „Razem w szkole klasa 2”
potwierdzonym przez rodzica
- prezentacja przedstawienia jednej z baśni Andersena

Opracowała Ewa MizeraZgłoś błąd    Wyświetleń: 1769


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.