Katalog

Monika Grzywna-Wołoszyn, 2013-12-31
Sosnowiec

Zajęcia zintegrowane, Konspekty

„Stany skupienia wody” - Konspekt

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJTemat: „Stany skupienia wody”

Edukacje: środowiskowa, polonistyczna, muzyczna, matematyczna

Cel ogólny: Zapoznanie z właściwościami wody.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• oblicza działania w zakresie tabliczki mnożenia,
• odczytuje hasło,
• wykonuje doświadczenie związane ze stanami skupienia wody,
• doświadcza tego, że lód to także woda,
• próbuje wyciągać i formułować wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.
Metody pracy: problemowa, ćwiczenia praktyczne, doświadczenie, zabawa, pogadanka, rozmowa kierowana, dyskusja, obserwacja, burza mózgów.

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: plansze z działaniami, wynikami działań z sylabami, lusterko, lód, słoiki, naczynia, karta pracy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie do tematu: obliczenie działań oraz ułożenie wyników tych działań z sylabami. Odczytanie ułożonego hasła (stany skupienia wody).
2. Poznanie stanów skupienia wody – doświadczenia:
 Woda jest płynem, czyli ciałem ciekłym bez określonego kształtu (Doświadczenie: nalewanie tej samej ilości wody do naczyń o różnym kształcie),
 Przy odpowiednio niskiej temperaturze, włożeniu do zamrażalnika, woda zamarza, staje się ciałem stałym – lodem (doświadczenie z pływającym lodem po wodzie),
 Woda paruje i zamienia się w gaz – parę wodną (Doświadczenie 1: z czajnikiem gotującym wodę, następnie czajnik zostaje zakryty pokrywką; odchylamy po chwili pokrywkę i pokazujemy krople wody, które skapują do czajnika. Doświadczenie 2 – uczniowie wlewają do słoika wodę, oznaczają jej poziom pisakiem. Stawiają słoik na parapecie w słonecznym miejscu. Pod koniec zajęć sprawdzają ile wody wyparowało. Słoik może zostać na oknie więcej dni – aż woda całkowicie wyparuje.
Woda paruje stale, np. z prania, roślin, kałuż, ale tego nie dostrzegamy bo para jest niewidoczna.
Przechodzenie ze stanu stałego w ciekły nazywamy topnieniem.
Przechodzenie ze stanu ciekłego w stały nazywamy krzepnięciem.
Przechodzenie ze stany ciekłego w gazowy to parowanie,
zaś ze stanu gazowego w ciekły to skraplanie.

3. Wyciągnięcie wniosków z doświadczeń uzupełnianie zdań:

Uzupełnij :
Woda występuje w trzech stanach skupienia: w stanie ciekłym – jako.............................., w stanie gazowym – jako ........................... i w stanie stałym – jako............................
4. Przerwa śródlekcyjna – piosenka „Pada deszczyk”
5. Wypowiedzi uczniów o występowaniu wody w przyrodzie w stanie ciekłym, stałym i gazowym:
stan ciekły – oceany, morza, jeziora, stawy, rzeki;
stan stały – góry lodowe, lodowce, bieguny Grenlandia;
stan gazowy – woda paruje cały czas z ziemi ze zbiorników wodnych.
6. Uczniowie podają swoje przykłady na to „komu i do czego potrzebna jest woda?” (przemysł, rolnictwo, transport, podczas wypoczynku, rośliny, zwierzęta, ludzie).
7. Przedstawienie przygotowanych informacji.
8. Podsumowanie zajęć: uczniowie odpowiadają na pytanie: jak ocenia swoją wiedzę na temat stanów skupienia wody i jej roli w przyrodzie (za pomocą kropelek wody).

Wyświetleń: 1593


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.