Katalog

Monika Grzywna-Wołoszyn, 2013-12-31
Sosnowiec

Zajęcia zintegrowane, Konspekty

Co mówią znaki drogowe? - Konspekt zajęć

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Z ELEMENTAMI OK
Klasa ITemat: Co mówią znaki drogowe?

Edukacje: środowiskowa, polonistyczna, matematyczna, techniczna.
Cele lekcji.:
 zna kilka znaków drogowych najczęściej spotykanych w pobliżu szkoły,
 rozpoznaje główne grupy znaków drogowych,
 wie, dlaczego są one przy ulicach, jezdniach, szkołach,
 rozumie, dlaczego znaki drogowe obowiązują pieszych i kierowców,
 stosuje przemienność dodawania,
 potrafi redagować różne rodzaje zdań, rozpoznać je,
 wykonuje znaki drogowe: wycina, łączy i mocuje elementy.

Cele sformułowane w języku ucznia:
 rozpoznaję niektóre znaki drogowe i wiem do czego są potrzebne,
 wiem, że gdy dodaję to mogę zmieniać kolejność,
 umiem zrobić znak drogowy,
 wiem jakimi znakami kończą się zdania,
 potrafię ocenić koleżeńsko pracę kolegi.

Pytanie kluczowe: Kiedy jestem bezpieczny na drodze?

Metody pracy: rozmowa, praktyczne działanie.

Formy: indywidualna jednolita, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: plansze ze znakami drogowymi, książki, blok techniczny, nożyczki, plastelina, patyczki, kolorowe światła, kredki świecowe, znaki drogowe.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Wspólne oglądanie plansz ze znakami drogowymi, książek dla kierowców i dla dzieci:
 -określenie rodzajów znaków drogowych: ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne,
 wyszukiwanie znaków drogowych znanych dzieciom,
 rozwiązanie zagadki dotyczącej znaków drogowych
Stoją na drodze na długich nogach, ale to nie ptaki. Jak jeździć trzeba, nauczyć mogą drogowe....
 rysowanie i wyklejanie w ćwiczeniach znanych dzieciom znaków drogowych,
 dobieranie odpowiednich znaków do podpisów.
2. Wykonanie dowolnego znaku drogowego:
 dzieci rysują na kartonie dowolny znak drogowy z uwzględnieniem jego kształtu i koloru,
 wycinają znak nożyczkami i mocują na patyczku,
 znak mocują na podstawce z plasteliny.
3. Ocenianie przez dzieci znaków drogowych (ocena koleżeńska)
Nacobezu:

 właściwy kształt znaku(+),
 właściwy kolor(+),
 staranność pracy(+)
Ocena koleżeńska (sygnalizacja świetlna):
+ czerwone światło
++ żółte światło
+++ zielone światło.

4. Przemienność dodawania. Obliczenia wewnątrz drugiej dziesiątki. Manipulowanie znakami drogowymi, ćwiczenia w różnym segregowaniu znaków. Samodzielne wyciągnięcie wniosku przez uczniów (dodawanie jest przemienne).
5. Układanie i pisanie w zeszytach zdań dotyczących zachowania na jezdni.
Uważaj, tak nie wolno!
Przechodzę ostrożnie przez jezdnię.
Czy potrafisz przechodzić przez jezdnię?
6. Nauczyciel omawia rodzaje zdań: oznajmujące, pytające, rozkazujące. Przypomina o stosowaniu w zdaniach znaków przestankowych.
7. Podsumowanie dnia:
 jakie rodzaje znaków drogowych wyróżniamy?
 jak oznaczone są przejścia do pieszych?
 jakie wyróżniamy rodzaje zdań?

Wyświetleń: 1590


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.