Katalog

Katarzyna Dyszy, 2013-11-05
Mierzęcice

Religia, Sprawdziany i testy

Testy do Ewangelii wg św. Mateusza

- n +

Test 1 Mt
A Zaznacz jedna prawidłową odpowiedź:
1. Ile rozdziałów ma Ewangelia wg św. Mateusza?
a) 12 c) 24
b) 20 d) 28

2. Kim był Mateusz zanim powołał go Pan Jezus?
a) rybakiem c) celnikiem
b) kupcem d) bankierem

3. Do kogo Jezus powiedział : „Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy”? (Mt 9,2)
a) do paralityka c) do głuchoniemego
b) do trędowatego d) do niewidomego

4. Dokąd Anioł Pański nakazał uciekać Świętej Rodzinie?
a) Do Syrii c) do Persji
b) do Egiptu d) do Babilonu

5. Na co chorowała teściowa Piotra?
a) była sparaliżowana c) miała gorączkę
b) zaniemówiła d) była trędowata

6. Gdzie szatan postawił Jezusa i kusił Go, by rzucił się w dół?
a) na wysokiej górze c) na narożniku świątyni
b) nad przepaścią d) na wysokiej wieży

7. Do kogo Jezus powiedział: „(…) niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia…”? (Mt 11,4)
a) do swoich uczniów c) do uczniów Jana Chrzciciela
b) do uczonych w Piśmie d) do faryzeuszy

8. Jaką monetę znalazł Piotr w pyszczku ryby?
a) denata c) talent
b) statera d) drachmę

9. Jakiej broni użył jeden z uczniów Jezusa chcąc Go obronić przed aresztowaniem?
a) miecza c) kamienia
b) sztyletu d) kija

10. Ilu uczniów powołał Jezus w czasie pierwszego powołania?
a) dwóch c) trzech
b) czterech d) pięciu

11. Kto powiedział: „Nie jestem winnym krwi tego Sprawiedliwego” ?
(Mt 27,24)
a) Piotr c) Kajfasz
b) Piłat d) Annasz

12. W jakim celu kobiety szły do grobu Jezusa?
a) by płakać przy grobie c) by namaścić ciało Jezusa
b) by sprawdzić czy zmartwychwstał d) by obejrzeć grób
B Uzupełnij cytaty:
13. „Ojcze mój , jeśli nie może ominąć Mnie ten _________________,
i muszę go wypić, niech się stanie ________________ Twoja!” (Mt 26,42)
14. „Mój dom ma być domem ________________, a wy czynicie z niego ________________ zbójców”. (Mt 21,13)
15. „Ty jesteś _________ [ czyli Skała], i na tej Skale zbuduję _______________
Mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. (Mt 16,18)
16. „_____________ wprawdzie wielkie, ale ______________________mało”. (Mt 9,37)

17. „________________ , a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a _________________ wam”.
(Mt 7,7)

C Odpowiedz na pytania:
18. Skąd Piotr wziął pieniądze na zapłacenie podatku za siebie i Jezusa?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Kto podpowiedział Salome, aby za swój taniec zażądała głowy Jana Chrzciciela?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Nad jakim jeziorem Jezus powołał pierwszych uczniów?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Co stało się z zasłoną przybytku w chwili śmierci Jezusa?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Kto i do kogo wypowiedział słowa: „Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła”? (Mt 9,22)
. . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Kto i do kogo wypowiedział słowa: „ Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże
ją posolić?”? (Mt 5,13)
. . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Ziarno jakiej rośliny wspomina Jezus w przypowieści mówiąc, że jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Kogo żołnierze rzymscy przymusili do pomocy Jezusowi w niesieniu krzyża?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. Ile ułomków chleba zebrano podczas pierwszego rozmnożenia chleba przez Jezusa?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Klucz odpowiedzi:
1. d
2. C
3. A
4. B
5. C
6. C
7. C
8. B
9. A
10. B
11. B
12. C
13. Kielich, wola
14. Modlitwy, jaskinię
15. Piotr, Kościół
16. Żniwo, robotników
17. Proście, otworzą
18. Z pyszczka ryby
19. Herodiada
20. Nad Jeziorem Galilejskim
21. Rozdarła się na dwoje z góry na dół
22. Jezus do kobiety cierpiącej na krwotok
23. Jezus do swoich uczniów
24. Gorczycy
25. Szymona z Cyreny
26. Dwanaście koszy
Test 2 Mt
I Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź:
1. Co jest symbolem ewangelisty Mateusza?
a) orzeł c) człowiek
b) lew d) wół

2. Od czego Mateusz rozpoczyna swoją Ewangelię?
a) od sceny zwiastowania c) od narodzin Jezusa
b) od rodowodu Jezusa d) od chrztu Jezusa

3. Ile razy w Ewangelii Mateusz wymienia czternaście pokoleń Izraela?
a) 1 raz c) 3 razy
b) 2 razy d) 4 razy

4. Do kogo Jezus powiedział: „ Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”? (Mt 19,14)
a) do swoich uczniów c) do matek
b) do faryzeuszy d) do uczonych w Piśmie

5. Jak nazywa się wzgórze, na którym ukrzyżowano Jezusa?
a) Getsemani c) Golgota
b) Genezaret d) Gadara

6. Co chcieli zrobić dla Jezusa i proroków uczniowie, którzy byli świadkami przemienienia?
a) przygotować posiłek c)obmyć ich stopy
b) postawić namioty d) dołączyć do rozmowy

7. Jakie drzewo uschło na słowa Jezusa: „Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc!”? (Mt 21,19)
a) oliwne c) morwowe
b) figowe d) sykomora

8. Gdzie Jezus powołał pierwszych uczniów?
a) nad rzeką Jordan c) w Betlejem
b) w Nazarecie d) nad Jeziorem Genezaret

9. Jak brzmi drugie imię ewangelisty Mateusza?
a) Lewi c) Jonasz
b) Alfeusz d) Zachariasz

10. Co oznacza imię „Emmanuel”?
a) Walczący z Bogiem c) Któż jak Bóg
b) Zbawiciel d) Bóg z nami


11. Przez co łatwiej jest przejść wielbłądowi, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego?
a) ucho igielne c) dziurkę od klucza
b) uszko filiżanki d) wąską bramę

12. Od jakiego miasta odwrócił się Jezus mówiąc: „Ty zabijasz proroków
i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani”? (Mt 23,37)
a) Kafarnaum c) Kany Galilejskiej
b) Jeruzalem (Jerozolimy) d) Nazaretu

II Uzupełnij cytaty:
13. „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew _______________________ ,
Która za wielu będzie _______________ na odpuszczenie grzechów” .
(Mt 26,27-28)
14. „Inne w końcu padły na ziemię _____________ i wydały plon, jedne ____________________,
drugi sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny”. (Mt 13,8)
15. „ ___________ córko! Twoja _____________ cię ocaliła”. (Mt 9,22)
16. „ Nie potrzebują _________________ zdrowi, lecz ci, którzy się _________ mają”. (Mt 9,12)
17. „Kiedy zaś ty dajesz ___________________ , niech nie wie lewa twoja ___________ , co czyni
prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu”.
(Mt 6,3)

III Odpowiedz na pytania:
18. Gdzie Jezus powołał Jakuba i brata jego, Jana?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Kto i do kogo powiedział: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga”? (Mt 22,21)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Które przykazanie Jezus uważa na najważniejsze?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. O jakiej budowli mówił Jezus: „Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie
tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”?
(Mt 24,2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Kto i do kogo powiedział: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”?
(Mt 26,15)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Kto i do kogo powiedział: „ Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski”? (Mt 10,10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Kto i do kogo powiedział: „ Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie”? (Mt 3,11)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klucz odpowiedzi:
1. C
2. B
3. C
4. A
5. C
6. B
7. B
8. D
9. A
10. D
11. A
12. B
13. Przymierza, wylana
14. Żyzną, stokrotny
15. Ufaj, wiara
16. Lekarza, źle
17. Jałmużnę, ręka
18. Nad Jeziorem Galilejskim
19. Jezus do faryzeuszy
20. Przykazanie miłości
21. O świątyni jerozolimskiej
22. Judasz do arcykapłanów
23. Jezus do uczniów
24. Jan Chrzciciel do faryzeuszów i saduceuszów
Test 3 Mt

I Zaznacz jedna prawidłową odpowiedź:
1. Ile razy Jezus zapowiadał swoja mękę?
a) 1 raz c) 3 razy
b) 2 razy d) 4 razy

2. Kto głosił: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”? (Mt 3,2)
a) Jezus c) faryzeusze
b) uczniowie Jana chrzciciela d) Jan Chrzciciel

3. Który władca wydał rozkaz pozabijania wszystkich chłopców do lat dwóch?
a) Archealos c) Filip
b) Herod d) Piłat

4. Gdzie pracowali robotnicy, którzy zabili syna gospodarza?
a) w winnicy c) w polu
b) w gaju oliwnym d) w tłoczni oliwy

5. Komu mocni w wierze mogą powiedzieć „ rzuć się w morze” a uczyni to?
a) drzewu gorczycy c) górze
b) świątyni d) pałacowi

6. Skąd pochodził człowiek, który poprosił Piłata o wydanie ciała Jezusa?
a) z Cezarei Filipowej c) z Jerozolimy
b) z Arymatei d) z Jerycha

7. Do jakiego małego ziarna Jezus porównał królestwo niebieskie
w przypowieści?
a) do maku c) do gorczycy
b) do piasku d) do grochu

8. Kto jest nieprzyjaznym człowiekiem z przypowieści o chwaście?
a) sąsiad c) zawistny brat
b) wróg d) diabeł
9. Co musi wziąć ze sobą ten, który chce pójść z Jezusem?
a) kij na drogę c) sandały i torbę
b) swój krzyż d) pieniądze na drogę

10. Co według słów Jezusa jest nierozerwalne?
a) narzeczeństwo c) małżeństwo
b) przyjaźń d) własność


11. Jakich czasów sięgają najstarsze świadectwa tradycji wczesnochrześcijańskiej mówiące, że Mateusz jest jednym z Apostołów?
a) Annasza c) Papiasza
b) Sofoniasza d) Malachiasza

12. Kto zachęcał Jezusa: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz
mi pokłon”? (Mt 4,9)
a) diabeł c) Piłat
b) arcykapłan Kajfasz d) tetrarcha Herod

II Uzupełnij cytaty:

13. „Plemię przewrotne i wiarołomne żąda _____________, ale żaden znak
nie będzie mu dany, prócz znaku _________________”. (Mt 12,39)
14. „Jeśli chcesz być doskonały, idź, ___________________, co posiadasz,
i ________________ ubogim, a będziesz miał skarb w niebie”. (Mt 19, 21)
15. „Idźcie więc i _______________________ wszystkie narody , udzielając im _______________ w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. (Mt 28,19)
16. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko co __________________________ jednemu z tych braci moich ________________________, Mnieście uczynili”. (Mt 25,40)
17. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy __________________ i obciążeni jesteście, a Ja was _____________________”. (Mt 11,28)

III Odpowiedz na pytania:
18. Kto i do kogo powiedział: „ Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę,
a żyć będzie”? (Mt 9,18)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Kto i kiedy wypowiedział słowa: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela (…)”?
(Mt 2,20)
. . . . . . . . . . . . . . . . . po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Jaka ma być nasza modlitwa?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. Skąd pochodzi wszystko to, co czyni człowieka nieczystym?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Nad jakim jeziorem Jezus uzdrowił wielkie tłumy?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Kto i do kogo powiedział: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”?
(Mt, 24,42)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. Kto i do kogo powiedział: „ Krew Jego na nas i na nasze dzieci”? (Mt 27,25)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Klucz odpowiedzi:
1. C
2. D
3. B
4. A
5. C
6. B
7. C
8. D
9. B
10. C
11. C
12. A
13. Znaku, Jonasza
14. Sprzedaj, rozdaj
15. Nauczajcie, chrztu
16. Uczyniliście, najmniejszych
17. Utrudzeni, pokrzepię
18. Jair/zwierzchnik synagogi do Jezusa
19. Anioł Pański do Józefa
20. Wytrwała
21. Z serca
22. Nad Jeziorem Galilejskim
23. Jezus do uczniów
24. Lud do Piłata

Wyświetleń: 17282


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.