Katalog

Monika Pielak, 2013-11-05
Kazimierz Dolny

Anna Dzwonnik
Język niemiecki, Różne

Analiza SWOT partnerstwa e-twinning

- n +


Analiza SWOT partnerstwa e-Twinning
Gminnego Zespółu Szkół w…………

MOCNE STRONY
1. Uczniowie lubią dodatkowe prace projektowe.
2. Poziom znajomości TIK jest bardzo dobry.
3. Mam realny dostęp do sprzętu w szkole. W szkole są 3 tablice interaktywne..
4. Szkoła współpracuje z niemieckim miasteczkiem Staufen organizuje liczne imprezy dla środowiska lokalnego.
5. Uczniowie zdają sobie sprawę, że mieszkają w bardzo atrakcyjnym ,znanym na świecie miasteczku , postrzegają swój region jako atrakcyjny do zaprezentowania.
6. Bogaty program i wysoki poziom uroczystości szkolnych i środowiskowych, konkursów, akcji itp.
7. Niektórzy nauczyciele dołączyliby się do współpracy w partnerstwie.
8. Niektórzy nauczyciele znają języki obce angielski ,niemiecki rosyjski.
9. Nowatorskie pomysły spotykają się z życzliwym przyjęciem dyrektora i większości nauczycieli.
10. Rodzice popierają działania szkolne wykraczające poza program nauczania.
11. Szkoła ma osiągnięcia sportowe i muzyczne.
12. Gazetka gminna opisuje osiągnięcia szkoły.
SŁABE STRONY
1. Umiejętność podejmowania kompromisu oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
2. Brak życzliwej atmosfery a wręcz niechęć nielicznych nauczycieli
3. Szkoła nie ma doświadczenia w prowadzeniu projektów europejskich.
4. Brak dostępu do internetu w każdej sali,
5. Roszczeniowa postawa niektórych rodziców wobec szkoły
6. Uczniowie nie mają osiągnięć w konkursach przedmiotowych poza szkołą.
SZANSE
1. Ulepszenie pracowni komputerowej, zakup sprzętu, internet w każdej sali lekcyjnej, poszukiwanie sponsorów
2. Poprawa współpracy między nauczycielami
3. Większe zaangażowanie uczniów w prace projektowe, motywacja do nauki języków obcych
4. Jeszcze lepsza współpraca z rodzicami, Gminą i środowiskiem lokalnym i instytucjami na terenie ……………..
ZAGROŻENIA
1. Sytuacje kryzysowe, agresja, konflikty uczniowskie
2. Brak nakładów finansowych Gminy, braki finansowe na realizację projektu
3. Brak wystarczającej liczby uczniów do zrealizowania projektu
MY:
1. Warto byłoby nawiązać współpracę międzynarodowa ze szkołami z różnych stron świata.
2. W zakresie technologii komputerowych radzimy sobie bardzo dobrze
3. Lubimy zmiany w pracy nie lubimy rutyny i nudy.
4. Niepowodzenia i trudności zniechęcają nas dość szybko do działań .
5. Z wyrozumiałością traktujemy partnerów współpracy
6. Trzymamy się raczej planu lecz lubimy spontaniczność
7. Lubimy pracę zespołową, w zespole w którym dobrze się czujemy.


Wyświetleń: 568


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.