AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Ucka-Tomala, 2013-11-04
Tychy

Ekologia, Program nauczania

Program kółka ekologicznego w przedszkolu

- n +

PROGRAM
KÓŁKA ZAINTERSOWAŃ

REALIZOWANEGO
W PRZEDSZKOLU

MAŁY EKOLOG POZNAJE ŚWIAT.ODKRYWCA, BADACZ, KONSTRUKTOR

SPIS TREŚCI

1. Wstęp………………………………………………………………………s. 2
2. Podstawa prawna……………………………………………………………s. 3
3. Uzasadnienie i charakterystyka programu………………………………s.4
4. Cele programu……………………………………………………………… s.5
5. Sposoby osiągania celów……………………………………………………s.6
6. Treści edukacyjne……………………………………………………………s.7
7. Ewaluacja …………………………………………………………………s.8


-1-
WSTĘP

„Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż, a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem”
Konfucjusz


Człowiek żyje i działa w środowisku, nie tylko społecznym, ale i przyrodniczym. Jest jego częścią, elementem. Wykorzystując jego zasoby zmienia jego charakter. Podstawy przyszłych działań , styl życia zaczynają kształtować się już we wczesnych latach dziecięcych. Służy temu edukacja ekologiczna zdążająca do ochrony przyrody i ulepszania środowiska.
Bezpośrednie zetknięcie z otoczeniem przyrodniczym nasuwa dziecku wiele pytań, dziecko chce znać prawdę , jest dociekliwe i szuka odpowiedzi. Poprzez stworzenie dzieciom okazji do samodzielnego manipulowania, badania, przetwarzania niwelujemy u nich wiele barier, lęków, kreujemy dzieci otwarte na otaczającą rzeczywistość, rozwijamy ich wyobraźnię, stymulujemy rozwój poprzez zmysły, uczymy wyrażać samego siebie.-2-
PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dn. 30 sierpnia 2012r. poz.997)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dn. 3 lipca 2012r.poz752)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki oraz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ) z dnia
24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez
publiczne szkoły i placówki(Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2011 r.)


-3-

UZASADNIENIE I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

U dzieci w wieku przedszkolnym zaczyna się proces budowania wiedzy o świecie przyrodniczym (przyroda ożywiona i nieożywiona) i technicznym oraz rozwijania umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. Rolą nauczyciela zaś jest sprzyjanie dziecięcej aktywności poprzez organizowanie jego działalności.
Program kółka ekologicznego stwarza warunki do działania w obszarze aktywności poznawczej, zabaw badawczych i eksperymentów, które pozwolą przedszkolakom rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, porównywać i zgłębiać fascynujący świat przyrody i techniki. To z kolei daje szansę, że zdobyta wiedza i umiejętności staną się inspiracją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.
Poszerzanie zainteresowań dzieci stwarza im lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.
Ponad to nie trudno zauważyć, że postęp cywilizacyjny zmienił styl życia ludzi, zwłaszcza w mieście, gdzie czas wolny często spędzany jest często przed telewizorem. Coraz mniej w rodzinach wspólnych spacerów, wycieczek na łono przyrody, podwórkowych zabaw z dziećmi. Realizacja niniejszego programu daje szansę na pokazanie dzieciom i rodzicom innej, ciekawej rzeczywistości, która tak naprawdę jest blisko dziecka, tuż obok, w zasięgu ręki– w doniczce na parapecie okiennym, na trawniku, pod drzewem, wśród domowych rzeczy codziennego użytku.

Program przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 22
w Tychach w wieku 4-6 lat.
Nauczyciele w toku obserwacji pedagogicznej wyłonią dzieci, które cechuje dociekliwość, kreatywność, i które przejawiają szczególne zainteresowania tematyką przyrodniczo-ekologiczną (chętnie angażują się w działania o takim charakterze w swoich grupach i tym samym posiadają już pewną wiedzę) . Do kółka zainteresowań należeć mogą także dzieci wskazane przez rodziców, a posiadające pewne zainteresowania i predyspozycje jak opisane wyżej oraz są zaciekawione udziałem w zajęciach .
Pośrednio w działanie kółka przyrodniczego zaangażowani będą także rodzice poprzez udział w akcjach ekologicznych.

Treści kółka ekologicznego realizowane będą na zajęciach z dziećmi zaplanowanych od października 2013r. do maja 2014r. oraz poprzez formę międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno-ekologicznego, wycieczek i akcji .
Spotkania z dziećmi prowadzone będą średnio raz w tygodniu z możliwością pewnych zmian w zależności od potrzeb bądź absencji dzieci. Czas trwania jednego zajęcia 30 minut. Jest to praca w ramach czynności dodatkowych.


-4-

CELE PROGRAMUCELE OGÓLNE
 Rozszerzanie wiedzy z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
 Kształtowanie postawy opiekuńczej wobec zwierząt i roślin
 Rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego
 Rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia
 Kształtowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska

CELE SZCZEGÓŁOWE
Dziecko :
 pamięta wiadomości z zakresu przyrody i ekologii i posługuje się podstawowymi terminami
 dba ( z pomocą dorosłych) o zwierzęta i rośliny (np. dokarmianie ptaków w zimie, wspomaganie zwierząt ze schroniska, pielęgnacja roślin doniczkowych, niezrywanie roślin chronionych)
 potrafi posegregować wtórne odpady na: papier szkło, plastik
 uczestniczy w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska (np. zbieranie nakrętek)
 zadaje pytania o charakterze ekologiczno-przyrodniczym, szuka odpowiedzi, uczestniczy w zabawach badawczych
 tworzy formy plastyczno-techniczne z materiałów odpadowych (np.
z papierowych rolek)
 postrzega siebie jako przyjaciela zwierząt i roślin
-5-
SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

Efektywnej realizacji celów sprzyjać będzie zastosowanie w pracy z dziećmi
głównie metod czynnych (samodzielnych doświadczeń, kierowania
własną działalnością, stawiania zadań). Oprócz wymienionych zastosowane
zostaną także metody percepcyjne (tzw. oglądowe, obrazowe, sensoryczne):
metoda obserwacji i pokazu oraz przykładu.
Metody oparte na praktycznej działalności dzieci i obserwacji przyczynią się
do samodzielności myślenia i działania, a także wzbudzą pozytywną motywację
do uczenia się.
Stwarzanie sytuacji zaskoczenia, zaciekawienia, nowości wpłynie na większe zaangażowanie przedszkolaków, temu posłużą zabawy i eksperymenty badawcze.
Wśród różnych form pracy pojawią się:
- wycieczka do przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
i wyjścia w plener
- spotkania z ludźmi związanymi z omawianą tematyką (m.in. ekolog,
leśnik, opiekun zwierząt ze schroniska)
- udział w akcjach (np. zbierania kasztanów dla zwierząt, karmy dla
schroniska)
- spotkania w małym zespole (zabawy badawcze, tworzenie prac
plastyczno- ekologicznych)
- międzyprzedszkolny konkurs plastyczno-ekologiczny-6-
TREŚCI EDUKACYJNE

ZADANIA i TEMATYKA

I. Działania mające na celu poznanie przyrody i jej ochrony

a) powietrze

b) woda

c) rośliny i zwierzęta

d) surowce wtórne


1) Wykonywanie prostych doświadczeń z powietrzem pozwalających zrozumieć jego właściwości ( z zachowaniem zasad BHP).
2) Poznanie rodzajów wiatru i jego znaczenia w przyrodzie.
3) Wycieczka po mieście ekologicznym trolejbusem.


1) Zapoznanie dzieci z naturalnymi zbiornikami wody (rzeka, jezioro, morze), i znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
2) Zapoznanie dzieci z krążeniem wody w przyrodzie.
3) Zanieczyszczenia wody – wykonanie prostych doświadczeń

1) Poznanie wybranych ziół pospolitych, powszechnie spotykanych przez dzieci. Stworzenie zielnika.
2) Prowadzenie doświadczalnych hodowli. Hodowla nasion fasoli ( na wodzie i w glebie) .Hodowla cebuli ( bez dostępu słońca i w słońcu).
3) Dokarmianie zwierząt: zbiórka kasztanów dla leśnych zwierząt, zbiórka karmy i innych potrzebnych rzeczy dla psów i kotów z przytuliska, założenie budek lęgowych dla ptaków w przedszkolnym ogrodzie ( z udziałem dorosłych).
4) Zapoznanie dzieci ze zwierzętami, które mogą spotkać w najbliższym otoczeniu przyrodniczym: dżdżownica, żaba (środowisko życia, budowa, znaczenie). W miarę możliwości ich obserwacja w naturalnym środowisku. Ochrona.
1) Udział w warsztatach ekologicznych na terenie Spółki Master w Tychach.
2) Udział w konkursie ekologiczno-plastycznym dla przedszkolaków organizowanym przez Spółkę Master.
3) Zorganizowanie międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno-ekologicznego.
II. Współpraca z rodzicami i instytucjami 1) Włączenie rodziców do akcji dokarmiania zwierząt.
2) Współpraca z Nadleśnictwem Kobiór – odbiór kasztanów przez leśnika, spotkanie z nim.
3) Współpraca z Polskim Klubem Ekologicznym Koło w Tychach – spotkanie z ekologiem
4) Współpraca z innymi przedszkolami – włączenie do konkursu.
-7-
EWALUACJA

Narzędzia służące ewaluacji to:
- rozmowy z dziećmi i ich rodzicami (arkusz)
- quiz ekologiczny dla dzieci „Każdy przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”


Opracowała: Anna Ucka - Tomala
nauczyciel mianowany
Tychy 2013
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2688


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.