Katalog

Katarzyna Dusza, 2013-10-21
Przyłubsko

Muzyka, Konkursy

testy - Konkurs Ortograficzny

- n +

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny 2011/2011

Test klasa IV

Imię i nazwisko
................................................. .........../23

1.W podanych wyrazach uzasadnij pisownię ó, rz, ż, ch dopisując odpowiednie wyrazy pokrewne.

„ó”
wiózł ................................
piórko.................................
„rz”
chórzysta.........................
mierzyć............................
„ż”
każę................................
mosiężny.........................
„ch”
fartuch...........................
cichy.............................
/8p.
2. Podaj zasadę ortograficzną do wyróżnionych liter.
siódmy-..............................................................................................................................
sprzedawca-........................................................................................................................
Częstochowa-.....................................................................................................................
piastunka-........................................................................................................................... znaleźć.................................................................................................................................
książka-...............................................................................................................................

/6p.
3. Zapisz podane wyrazy z przeczeniem „nie”.

............miły
............czyń
............wesoło
...........sprawiedliwość
...........pokój
...........pojechałam
...........śmiecenie
...........przyjemnie /4p.


4. Wpisz brakujące litery ę, ą lub połączenia literowe en, em, on, om.

Zm....czony w....drowiec ułożył się wygodnie pod d....bem. Przygl....dał się ciemnozielonym liści.... i dojrzewaj....cym żoł....dzi.....Wyci....gn....ł nogi . Oparł je o pień drzewa. Było mu dobrze.

/5p.Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny 2010/2011
Test klasa V

Imię i nazwisko
................................................. ................./23

1.Uzasadnij pisownię podanych wyrazów. Podaj właściwą regułę ortograficzną.

gwarzyć.................................................................................................................................................
jadłabym.................................................................................................................................................
nie najciekawszy.....................................................................................................................................
niepalenie...............................................................................................................................................
zhandlować.............................................................................................................................................
hektolitr...................................................................................................................................................
gżegżółka................................................................................................................................................
schodzić..................................................................................................................................................
kradzież...................................................................................................................................................
zegarmistrz.............................................................................................................................................
/10p.

2. Do podanych wyrazów dopisz formę dopełniacza liczby pojedynczej.

żmija..............................
poezja............................
Kinga.............................
Maria.............................
edukacja........................
ziemia............................
konwalia........................
fikcja.............................. /4p.

3.Uzupełnij wyrazy cząsteczkami „hy” lub „chy”.

......draulik ......dra
......cel ......drant
......łkiem ......try
......bić ......mn

/4p.

4.Uzupełnij wyrażenia, wpisując litery ę, en lub em.

konsum....t mi....sa
instrum....t d....ty
kr....py t....plariusz
t....pa t....perówka
sferm....towane w....gierki
/5p.Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny 2010/2011
Test klasa VI

Imię i nazwisko: ................/23
...........................................................

1.Podkreśl i popraw błędy ortograficzne w poniższym tekście.
Hłodne morze wszystko może:
plarzę gładkom w bruzdy oże,
grzbiety fal uparcie niosą
deski, pószki, butlę z rosą,
póstą flaszke, patyk z loda
na brzek niesie wszystko woda.
Chodźbyś żwawo śmiecie zmiatał,
wciąrz do kubłów z nimi latał,
nieposprzątasz całej plaży.
Coś takiego mi się maży:
nikt od dziś nie żuca śmieci,
czysta plaża arz się świeci. /7p.

2. Zapisz poprawnie podane wyrazy.

in....alator (h/ch)
od....ywka (ż/rz)
pł....tno (ó/u)
sza....rajstwo (h/ch)
....ojny (h/ch)
wysma....yć (ż/rz)
bi....rko (u/ó)
pr....szyć (u/ó)
g....eg....ółka (rz/ż) /5p.

3.Zastąp podane zestawy wyrazów przymiotnikami złożonymi.
czerwony, niebieski -.........................................................................
jasny, zielony-....................................................................................
włoski, angielski-...............................................................................
ciemny, granatowy-........................................................................... /4p.

4.Uzasadnij pisownię podanych wyrazów. Podaj właściwą regułę ortograficzną.
nie ładniejsza- ........................................................................................................................
warszawianin-..........................................................................................................................
Azji-.........................................................................................................................................
awarii-.......................................................................................................................................
/4p.
5.Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki.
Szwed -........................................
ludzie -........................................
Turek -.........................................
Sopot-.......................................
Łódź -..........................................
województwo - .................................................. /3p.
Wyświetleń: 846


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.